MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

Montážna technika

Kabeláž

Krútená dvojlinka kategórie 5 - prenosové charakteristiky
Netienená krútená dvojlinka kategórie 5 (UTP CAT5) sa používa hlavne na prenos digitálnych údajov v počítačových sieťach za použitia protokolov Ethernet 10baseT a 100baseT. Tento kábel pozostáva zo 4 párov vodičov, ktoré majú priemer 0,5 mm (verzia s lankom má 7 laniek s priemerom 0,2 mm, ktoré tvoria celkový priemer 0,6 mm). V praxi sa tento druh kábla široko využíva aj v CCTV aplikáciách, pretože ho je možné využiť na prenos signálu aj napájacieho napätia.
Praktické testy dokázali, že napriek rozdielnej impedancii krútenej dvojlinky a výstupu CCTV kamier (krútená dvojlinka má impedanciu 100 ohm, BNC výstup kamery 75 ohm) sa vo výslednom obraze nevyskytovalo skreslenie alebo šum, dokonca aj pri použití 40m dlhého kábla.
Je treba zobrať do úvahy, že používanie dlhých káblov spôsobuje úbytok napätia, čo môže viesť k chybnej funkcii takto napájanej kamery. Preto je treba vykonať istý výpočet na zistenie max. akceptovateľnej dĺžky medzi napájacím zdrojom a kamerou.
Jeden pár môže poskytovať prúd až do 1A, ale celkový prúd poskytovaný 4 pármi by nemal presiahnuť 3.3A; Odpor jedného páru (v uzavretej slučke) je 0,2 ohm/m.
Príklad:
CCTV kamera napäjaná napätím U=12V DC, povolený úbytok napätia dU=0.1U, spotreba prúdu I=150mA.
Max. povolený odpor: R[ohm] = dU[V] / I[A] = 8.
V prípade max. dĺžky kábla: l[m] = R[ohm] / r[ohm/m] = 40.
To znamená, že dĺžka krútenej dvojlinky používanej ako napájací kábel, nesmie presiahnuť 40m.
Parametre krútenej dvojlinky:
  • Impedancia Z0 = 100 +/-15 ohm.
  • Útlm - popisuje stratu signálu pozdĺž kábla: čím vyššia frekvencia, tým vyšší útlm ; udáva sa v dB/m.
  • Potlačenie presluchu na blízkom konci (NEXT) - udáva aká veľká časť signálu prejde z jedného páru vodičov do druhého, pri napájaní vodičov na rovnakom konci.
  • Potlačenie presluchu na vzdialenom konci (FEXT) - udáva aká veľká časť signálu prejde z jedného páru vodičov do druhého, pri napájaní vodičov z opačných koncov.
  • Pomer útlmu k presluchu - charakterizuje prenosové schopnosti kábla - informuje o pomere interferencií zo susedných párov k užitočnému signálu.
Ilustrácia presluchu na blízkom konci - NEXT
Ilustrácia presluchu na vzdialenom konci - FEXT