MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

MONITORING HD-TVI, IP

Monitoring miest

Megapixelový monitoring námestia
Plac Nowy v Krakove
Investícia na námestí Plac Nowy v Krakove
Plac Nowy (Nové Námestie) v Krakove je miesto často navštevované turistami z celého sveta a veľmi moderným miestom stretávok kozmopolitanov. Popularita tohto miesta z neho zároveň robí miestom s potrebou zvýšenej bezpečnosti svojich návštevníkov. Práve s ohľadom na bezpečnosť osôb, ktoré toto miesto navštevujú sa spoločnosť prevádzkujúca priestranstvo tohto námestia rozhodla zabezpečiť priestranstvo inštaláciou kamerového monitorovacieho systému. Realizáciu inštalácie vykonala spoločnosť "SCAZI" z Krakova.
Monitoring Nového Námestia
S ohľadom na pamiatkové obmedzenia a plánované rekonštrukčné práce celého námestia, bola inštalácia monitorovacieho systému rozdelená do dvoch fáz: dočasná a konečná (po ukončení rekonštrukčných prác námestia). Keďže momentálne je možné monitoring mámestia realizovať len zo vzdialených bodov, optimálnym riešením sa zdalo byť použitie megapixelových kamier typu deň/noc - jediný typ kamier, ktoré dokážu za daných okolností poskytnúť obraz dobrej kvality. Ďalším dôležitým faktorom pri výbere IP kamier zohrala škálovateľnosť systému a jednoduchá implementácia sieťovej IP infraštruktúry.
V opísanej inštalácia bolo použitých 5 megapixelových IP kamier ACTI ACM 5611 - K1512 a dve 1,3 Mpx kupolové IP kamery ACTI ACM 7411 - K1313
Z dôvodu špecifických podmienok inštalácie, je signál z časti kamier prenášaný rádiovou cestou v pásme 5 GHz. Systém prispeje k zvýšeniu bezpečia v monitorovanej oblasti aj mimo zorného uhla. Už si získal uznanie zastupiteľstva mestskej polície. V budúcnosti budú niektoré kamery nainštalované na samostatných stĺpoch vôkol kruhovej aleje, čo zaručí využitie plného potenciálu megapixelových kamier.