Merania v optickej inštalácii - Ultimode OR-20

Informácie o videu:

ULTIMODE OR-20-S3S5-iSMV sa používa na vykonávanie meraní a diagnostiky optických spojov. Kombinuje funkcie: reflektometra, optického merača výkonu, svetelného zdroja a vizuálneho lokalizátora porúch.

Toto video predstavuje dva prevádzkové režimy zariadenia v dvoch testovacích scenároch. Diskutované boli aj základné otázky týkajúce sa konfigurácie parametrov pred vykonaním merania.

  • Dátum zverejnenia:2024-03-26