MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

Modulárna koncová stanica TERRA MMH-3000
Archív knižnice
Tu obsiahnuté informácie môžu byť neaktuálne.
Čo je to koncová stanica?

Koncová alebo hlavná stanica je sada profesionálnych satelitných (často DVB-T) prijímačov s VF modulátormi. Každý z modulov prijíma rozdielny program. To umožňuje distribúciu digitálnych satelitných a terestriálnych programov re-modulovaných do analógového formatu, tak aby ich bolo možné sledovať bežnými televíznymi prijímačmi.
Pohľad na koncovú stanicu v rackovom boxe
Hlavné vlastnosti koncovej stanice TERRA MMH-3000
 • možnosť príjmu niekoľkých šifrovaných programov na jednu kartu
 • ovládanie a programovanie pomocou PC
 • access to the system log (events)
 • možnosť SMS notifikácie (cez PC GSM terminál)
 • grafická reprezentácia nadstavených parametrov
 • modulátory VSB
 • deteilné užívateľské manuály (zostavenie, programovanie, diagnostika) v Angličtine, Litovčine a Poľštine
 • záruka 2 roky
 • príjemná cena
Popis zariadenia MMH-3000
Digitálna modulárna koncová stanica TERRA MMH-3000 je kompaktné riešenie pre príjem DVB-S a DVB-T programov pre analógovú redistribúciu v SMATV a malých káblových (CATV) sieťach, napr. v hoteloch, penziónoch, rodinných domoch a pod. Vďaka modulácii s potlačeným postranným pásmom je možné remodulované kanály ukladať tesne vedľa seba (vlastnosť adjacent channels).

Stanicu je možné inštalovať do štandardného 19" racku alebo samostatne na stenu pomocou skrutiek. Jednotka v sebe spája napájací zdroj, VF zosilňovač a inteligentnú dátovú zbernicu. Môže združovať až 8 individuálnych modulov - digitálne satelitné alebo terestriálne prijímače a VF modulátory.
Koncovú stanicu je možné naprogramovať pomocou samostatnej ručnej ovládacej jednotky PC100 (R81702), alebo pomocou bežného počítača PC s komerčným softvérom CMH Master (R81706), alebo jeho voľnej verzie: TERRA LINK.
Záber z programu Terra Link
Vďaka schopnosti demodulovať niekoľko transpordérových streamov, je kompletný stream dostupný vo formáte MPEG-2 TS (Transport Stream) na zvolenom výstupe QPSK CI prijímača RD-313C. Stream je možné pripojiť k MPEG-2 TS dekóderom/VSB modulátorom DM-313 (R81712). Toto je optimálne riešenie pre príjem niekoľkých programov z jedného transpordéru, čo šetrí počet QPSK prijímačov.
Pohľad na modul RD-313C (QPSK CI prijímač)
Komponenty koncovej stanice Terra:
 • UC-380 R81700 - centrálna jednotka so zdrojom
 • RD-313C R81710 - doska QPSK/PAL s konektorom CI
 • DM-313 R81712 - panel dekompresora MPEG-2
 • MT-310 R81708 - panel modulátora (jeden vstup)
 • UD-104 R81704 - adaptér USB
 • PCS-200 R81716 - rozhranie diaľkového ovládania
 • CMH Master R81706 - ovládací SW v plnej verzii
 • Terra Link - zadarmo, freeware alternatíva k CMH Master
Príklad osadenia MMH-3000 modulmi
Bloková schéma koncovej stanice TERRA MMH-3000
V hore uvedenej schéme je signál z QUATRO LNB konvertora privedený na vstup modulu RD-313C R81710. Z jeho výstupu je signál (MPEG-2 TS stream) vedený na vstupy dekóderov DM-313 R81712.

Napravo od zdroja sa nachádzajú štyri prijímače RD-313C R81710. Tri z nich využívajú rovnakú kombináciu pásmo/polarizácia, takže môžu byť zapojené do série (RF loopthrough). Posledný spracováva signál z iného zdroja.
Koncová stanica MMH-3000 poskytuje max. výstupnú úroveň 102dBuV, čo umožňuje priamo napájať 60 koncových zásuviek bez dodatočných zosilňovačov. Signál je však možné zosilniť pomocou kanálových zosilňovačov ZG-401/601.
Koncová stanica s kanálovými zosilňovačmi ZG-401/601
Následujúca schéma ukazuje možnosť distribúcie CCTV alebo iného AV signálu.
distribúcia CCTV alebo iného AV signálu
Screenshot softvérového balíka TERRA Link - nekódované programy vo formáte MPEG-2 TS sú zobrazené červenou
(je možné ich demodulovať pomocou DM modulov)
Prijímač RD-313C R81710 QPSK/PAL s CI modulom
Prijímač RD-313C R81710 je základným modulom, využívaným v koncovej stanici MMH-3000. Vďaka transmodulácii do štandardného PALu a VSB modulácii, je možné vysielanie prijímať pomocou obyčajného TV prijímača. Jedno zariadenie prijíma jeden program a poskytuje MPEG-2 transport stream z prijímaného transpondéra. RD-313C má slot CI, ktorý umožňuje po nainštalovaní adekvátneho CA modulu, príjem kódovaných programov.
Kódovanie niekedy vyžaduje špecifickú sadu kariet. Karty často umožňujú dekódovať niekoľko programov z jedného transpordéra. V prípade, že MPEG-2 TS stream obsahuje nekódované programy, je možné ich dekódovať v moduloch DM-313 R81712.
Screenshot z programu TERRA Link - nastavenie QPSK/PAL transmodulátora RDC-313
Typický PAL modulátor produkuje nesprávny signál (s dvoma postrannými pásmami). Kvôli tomu musia byť programy umiestnené v pásme s jednokanálovou medzerou. Modulátory v koncovej stanici TERRA MMH-3000 využívajú VSB moduláciu. Jedno postranné pásmo je potlačené a tak je možné programy do siete distribuovať aj v susediacich kanáloch (adjacent channels). Tento druh prevádzky vyžaduje vyrovnané výstupné úrovne jednotlivých kanálov. Rozdiel medzi úrovňami jednotlivých kanálov nesmie presiahnuť 3dB.
MPEG-2 TS Dekodér/VSB Modulátor DM-313 R81712
Modul DM-313 spolupracuje s prijímačom RDC-313 (rovnaký transpondér). Dekompresuje zvolený program z MPEG-2 transport streamu. Ak je do prijímača RDC-313 zapojený CA modul, je transport stream dekódovaný. So softvérom TERRA Link je možné naprogramovať niekoľko DM-313 dekóderov, tak aby prijímali niekoľko programov z transpordéra, s pomocou jedinej karty.
Modul je okrem toho vybavený VSB modulátorom (PAL).
Voľba programov, ktoré je možné dekódovať pomocou MPEG-2 TS Dekódera/VSB Modulátora DM-313
VSB Modulátor MT-310 R81708
VSB Modulátor MT-310 bol navrhnutý na distribúciu signálu z kamery CCTV, DVD prehrávača, alebo iného AV zdroja (napr. PC TV-Out).
Konfigurácia MT-310 VSB modulátora
Dátové bus/USB rozhranie UD104 R81704
Rozhranie UD-104 R81704 bolo navrhnuté na pripojenie koncovej stanice MMH-3000 k PC, kvôli ovládaniu a konfigurácii.
Diaľkové ovládanie PCS-200 R81716
Zariadenie umožňuje operátorovi ovládať koncovú stanicu MMH-3000 s až 250 modulmi, cez LAN sieť alebo Internet.
Software koncovej stanice MMH-3000 je možné aktualizovať cez FTP server. Predný panel je vybavený klávesnicou, pomocou ktorej je možné koncovú stanicu ovládať lokálne.
Softvér CMH-Master a TERRA Link
Terra Link umožňuje ovládať a diagnostikovať menšie verzie MMH-3000 koncových staníc (max. dve UC-380 R81700 základné jednotky).
Terra Link ponúka priateľské grafické rozhranie pre programovanie a diagnostiku jednotlivých modulov.
Terra Link deteguje konfiguráciu koncovej stanice MMH-3000.

Všetky funkcie Terra Link sa vykonávajú pomocou myši.
Terra Link môže spravovať koncovú stanicu MMH-3000 s až 16 modulmi:
 • ovládanie koncovej stanice cez PC
 • grafická reprezentácia nadstavených parametrov
 • čítanie stavu modulu
 • ukladanie a načítavanie parametrov do/z PC
Ak koncová stanica obsahuje viac ako 16 modulov, je potrebné použiť komerčný SW CMH Master R81706 s rozšírenou funkcionalitou:
 • max. počet modulov v jednom systéme: 255
 • systémový denník - event log
 • možnosť SMS alarmov (cez PC GSM terminál)
 • lokálne programovanie pomocou PC cez adaptér UD-104 R81704 (USB)
 • vzdialené programovanie cez PCS-200 R81716
 • automatické čítanie stavu modulu
 • grafická reprezentácia nadstavených parametrov
 • ukladanie a načítavanie parametrov do/z PC
 • diagnostika v reálnom čase
Príklad diagnostiky - modul DM-313
Tento SW dokáže ukladať a načítavať konfiguráciu koncovej stanice, čo je veľmi užitočné, napr. ak personál hotela zmení konfiguráciu. Je možné pripraviť a uložiť niekoľko konfigurácií, tak aby bolo možné načítať adekvátnu konfiguráciu podľa národnosti návštevníkov v hoteli (rozdielna sada programov, iná kombinácia polarizácie/pásma).
Ukladanie pred pripravenej konfigurácie
Systémové požiadavky:
 • štandardné PC
 • Windows 98/Windows XP
 • min. Pentium 400 MHz, 256 MB RAM, 10MB voľného miesta na HDD, USB port
 • dodatočné požiadavky: inštalácia drivera pre UD-104 R81704.
...............................................................................................................................................................................................