MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

MONITORING HD-TVI, IP

Monitoring miest

Č.
Názov
Údaje
1
Video monitorovací systém v Dobczyce, Poľsko
Systém IP CCTV v Dobczyce, mesto s viac ako 6000 obyvateľmi, ktoré sa nachádza asi 30 kilometrov od Krakova.
2014-05-26
2
Megapixelový monitoring námestia
Plac Nowy v Krakove
Od augusta 2009 je námestie Plac Nowy, ktoré patrí medzi najnavštevovanejšie miesta Krakova, moitorované primeyselnými kamerami.
2009-10-20
3
Monitorovanie Myslenic
Dňa 19. januára 2008, poobede, sa konalo oficiálne otvorenie a predstavenie Video Monitorovacieho Centra na Policajnom riaditeľstve v Mysleniciach. Páska bola prestrihnutá pánom Tomaszom Burkatom, veliteľom Mestskej polície, Zbigniewom Filiczakom, veliteľom Polície, Andrzejom Rokitou, veliteľom okresného Policajného riaditeľstva v Krakove, Maciejom Ostrowskim, primátorom Myslenic a generálom Tadeuszom Budzikom, policajným prezidentom.
2008-02-26
4
Mobilný video monitorovací systém pre dočasné udalosti
Dni Myslenic, 27.-29. júna, 2008, boli monitorované pomocou ACTi kamier. Organizátori hromadných udalosti sú viazaní zákonom, ktorý zariaďuje zaistenie bezpečnosti zúčastnených osôb. Patričné úrovne bezpečnosti ide dosiahnuť pomocou zamestnania veľkého počtu bezpečnostných pracovníkov, alebo prostriedkami CCTV technológiou. Miesta, ktoré sú vybudované pre takéto udalosti (štadióny, športové haly, kryté trhoviská atd.), musia byť vybavene CCTV infraštruktúrou. A ako je to s oblasťami, kde sa takéto akcie konajú iba ojedinele?
2008-07-22
5
Možnosti IP CCTV pre moderné kamerové systémy mesta
Článok sa zaoberá novými možnosťami IP CCTV v porovnaní s tradičnými kamerovými systémami.
2008-07-21
6
Tvrdošín - zvesť novej tendencie video CCTV monitoringu
Veľký systém monitoringu založený na PTZ kamerách, aby splnil dané podmienky, vyžaduje celodennú aktívnu obsluhu. Pre malú infraštruktúru sú tieto náklady neprijateľné. Propozícia Dipolu, Slovensko vyšla investorovi v meste Tvrdošín v ústrety.
2009-04-07
7
Riešenia video monitorovania miest
V oblastiach monitorovaných kamerami bol zaznamenaný výrazný pokles (v niektorých prípadoch dokonca úplná eliminácia) počtu krádeží, excesov a vandalizmu. Tiež núti šoférov, aby dodržiavali dopravné predpisy. Napríklad - počet trestných činov spáchaných v jednej z monitorovaných oblastí v Radom klesol o 50 %. V prípade ďalších miest sa táto hodnota pohybuje medzi 25-75%.
2007-01-01
8
Monitoring mesta Szczercow - zasahuje voči zločincom
Szczercow (mesto v regióne Lodz v centrálnej časti Poľska) pred niekoľkými mesiacmi spustil do prevádzky mestský monitorovací systém. Správnosť rozhodnutia samosprávy na inštaláciu video monitorovacieho systému bola potvrdená tragickou udalosťou, ktorá sa odohrala 30. apríla 2009.
2009-08-25