MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

MONITORING HD-TVI, IP

Monitoring miest

Možnosti IP CCTV pre moderné kamerové systémy mesta
Kamerový systém založený na Internetovom Protokole (IP) poskytuje neobyčajné vylepšenia funkcionality v oblasti sledovania, prehávania a záznamu archívov.
Sledovanie, záznam, prehrávanie
Srdcom každého CCTV systému je digitálny video rekordér (DV rekordér - DVR), ktorý spracováva signály z kamery (video) pre sledovanie, záznam a spätné prehrávanie. Systémy s DV rekordérmi majú obmedzený počet video kanálov - budúce rozšírenie takéhoto systému vyžaduje nákup ďalšieho/ďalších DV rekordérov. DV rekordéry môžu pracovať samostatne, alebo je možné ich spravovať cez TCP/IP sieť pomocou ovládacieho softvéru.

Ďalšou nevyhovujúcou vlastnosťou analógových systémov je obmedzená snímková frekvencia pri sledovaní/zázname/prehrávaní a obmedzené rozlíšenie obrazu záznamov. To je mimoriadne nepríjemná vlastnosť napr. v prípade, keď je nejaká oblasť sledovaná jedinou kamerou a rozlíšenie obrazu nie je dostatočné pre účely identifikácie.
CCTV systém založený na DV rekordéri
IP CCTV systémy sú založené na PC serveroch. Možnosti takýchto systémov sú limitované použitými komponentami. V prípade vyšších nárokov stačí vymeniť komponent imitujúci daný parameter. Bežne, rozšírenie pozostáva z upgrade licencie (podpora pre ďalšie kanály) a zakúpenia dodatočného hardware. Takýto spôsob nijako nenarušuje existujúcu štruktúru systému.

Ďalšou dôležitou vlastnosťou IP CCTV systému je rozšíriteľnosť, ktorá ide ruka v ruke s distribuovanou štruktúrou. Systém môže bežať na niekoľkých serveroch a klientských staniciach. Operačné vlastnosti takéhoto systému závisia na konfigurácii a prístupových oprávneniach užívateľov. Záznamové servery a klientské stanice je možné fyzicky ľubovoľne rozmiestniť v systéme.
IP CCTV systém: multi-server - multi-klient štruktúra
Kamery
Hlavnou kvalitatívnou vlastnosťou kamery je rozlíšenie kamery. Kvôli požiadavkám TV štandardu ako je napr. PAL, sú tradičné CCTV systémy limitované maximálnym rozlíšením 720x576 bodov (pixlov). IP systémy takýto limit nemajú - rozlíšenie obrazu je možné definovať ľubovoľne. Na trhu sa preto rýchlo rozširujú megapixlové kamery.

1.3Mpix kamera s rozlíšením obrazu 1280x1024pix poskytuje 3x väčší počet obrazových bodov ako štandardná PAL kamera. Podľa požiadaviek je ale možné nasadiť megapixlové kamery s rozlíšením 2Mpix, 3.1Mpix, dokonca aj 5Mpix. Megapixlové kamery umožňujú monitorovanie omnoho väčšej oblasti ako štandardné zariadenia, alebo - s inými objektívmi/nastavením objektívu - poskytujú omnoho väčšiu úroveň detailov. To je mimoriadne výhodná vlastnosť napr. pri identifikácii ŠPZ na autách.

Veľké a efektívne kamerové systémy využívajú "inteligentné kamery", ktoré dokážu vykonať vykonať niektoré funkcie namiesto hlavného systému. Napr. dokážu do DVR/NVR posielať už komprimovaný obraz, popr. spustiť záznam obrazu podľa detekcie pohybu. Takáto "distribuovaná inteligencia" umožňuje dosiahnuť lepšiu spoľahlivosť a efektivitu systému - server NVR nemusí spracovávať všetky informácie, je šetrené prenosové pásmo LAN siete a pod.
Porovnanie rôznych rozlíšení obrazu.
Prenos video údajov
Analógové kamerové systémy sú vybudované na princípe "jedna kamera - jeden kábel", takže systém s 50 kamerami vyžaduje 50 káblov, ktoré je nutné pripojiť k DV rekordérom. Paketový IP prenos umožňuje kompletnú zmenu štruktúry systému.

V závislosti na prenosovom médiu a iných faktoroch, IP systém poskytuje určitú prenosovú šírku pásma, ktorú nie je možné prekročiť. Toto je prakticky jediný limit IP systému. Napr. ak je šírka prenosového pásma 50Mb/s a jedna kamera poskytuje stream s dátovým prietokom 5Mb/s, linka môže obslúžiť max. 10 kamier. IP technológia však poskytuje výhodu, že topológia siete nemusí mať iba formu hviezdy - kamery je možné zapojiť na Ethernet sieť, optické vlákno alebo do populárnych bezdrôtových sietí.

Samozrejme, v takomto systéme nie je žiadná prekážka na skombinovanie rôznych druhov prenosu. Ako príklad uveďme - kamery, ktoré sú pripojené k systému bezdrôtovo (cez niekoľko uzlov lokálnej siete), môžu poskytovať video stream do monitorovacieho strediska cez optický prstencový systém, ktorý je zdvojený ehternetovým káblom.
Architektúra analógového CCTV systemu
Architektúra IP CCTV systému
Klientské stanice
Klientské stanice sú kontrólnym bodom systému. Musia zaručiť ovládaciu funkcionalitu, ale nesmú narušiť základné funkcie systému, ktoré sú nutné pre bezpečnosť a plynulú prevádzku. Operátorovi je umožnené sledovať obraz z kamier, ovládanie PTZ zariadení, prehrávanie archívov, export záznamov na externé médium, ale nesmie prerušiť nahrávanie alebo vypnúť kamery. Ovládací softvér nesmie povoliť zmenu základnej konfigurácie systému, čo garantuje bezpečnosť a stabilitu.

Klientské stanice sú často vybavené konzolami pre jednoduché ovládanie PTZ kamier, tlačiarňami a DVD napaľovačkami pre archivačné účely.
IP kamerový systém s dvoma klientskými stanicami
Alarmové body
V niektorých prípadoch môže novú funkcionalitu pridať prenos zvuku. V mnohých prípadoch môže mať zvuková informácia kľúčový význam. Systém je možné vybaviť aj detektorom zvuku a umožniť tak systému reagovať na krik, volanie alebo explózie.

Obojsmerný prenos zvuku je možné využiť napr. na komunikáciu medzi operátorom a zamestnancami externej služby alebo inými osobami na monitorovanom mieste.
IP CCTV systém s možnosťou prenosu zvuku
Internetový marketing / ukážka
Kamerový systém založený na IP technológii môže poskytovať veľmi zaujímavé marketingové funkcie. Takýto systém je možné vybaviť kamerou (kamerami), ktorá bude určená iba pre prezentačné účely - bude poskytovať obraz na webovej stránke. Vo všeobecnosti by sa nemalo jednať o CCTV kameru, ale skôr o lacnú kameru s malým rozlíšením a širším uhlom záberu. Video na stránke pobeží v malom okne, preto je nutné zabezpečiť aby aj užívatelia so starším počítačom alebo pomalším pripojením boli schopní video sledovať.

Ako streamovací server je možné použiť záznamový NVR server s takouto funkciou (zvyčajne označovanou ako sub-streaming).
Video prezentácia na Internete
Hybridné systémy
Implementácia IP CCTV systémov zahŕňa tiež efektívnu spoluprácu s DV rekordérmi, použitými spolu s analógovými kamerami. Min. DV rekordéry s podporou kompresie H.264 umožňujú IP streamovanie s veľmi dobrými parametrami. Kvôli znateľne nižšej cene analógových susbsytémov, sa často tieto zapájajú do IP systému, ktorý sa tak stane hybridným systémom.

Moderné hybridné systémy umožňujú pripojenie takejto lokálnej CCTV inštalácie k základnému IP systému. DV rekordéry pracujú ako video servery, ktoré poskytujú digitálny video stream z analógových kamier.
Analógová inštalácia ako časť IP CCTV systému (hybridné riešenie)
Rozvoj systému
Analógové systémy sú limitované "magickými číslami": 4, 8, alebo 16. Takže narazíte na problémy, keď budete chcieť nainštalovať piatu, deviatu alebo sedemnástu kameru. V prvých dvoch prípadoch je možné zakúpiť už na začiatku DV rekordér so 16 kanálmi, v treťom prípade bude nutné zakúpiť nový DV rekordér ale tiež nový CCTV monitor.

IP CCTV systémy s paketovým prenosom takýmito problémami netrpia. Pre rozšírenie IP systému je nutné:
  • namontovať novú kameru,
  • vyriešiť napájanie novej kamery,
  • pripojiť kameru k ľubovoľnému uzlu v IP CCTV systéme, trba však pamätať na šírku prenosového pásma,
  • prispôsobiť parametre servera k novému počtu kamier,
  • ak je to potrebné - upgradovať licenciu (kvôli podpore počtu kanálov v serverovom softvéri).
Pridanie kamier do systému
Samozrejme, v plánovacej fáze je možné rezervovať adekvátne parametre siete a servera, takže bude potrebné vykonať iba prvé tri kroky.
Mobilné systémy
Podobne ako pri vývoji systému, je jednoduché prestavať alebo rozšíriť IP CCTV systémy s dočasným základom. Tie sú potrené napr. v prípade konania príležitostných udalostí, ktoré je potrené monitorovať pre zaistenie verejnej bezpečnosti, alebo v prípade monitorovania výstavby budovy a pod. Pre splnenie požiadaviek na zabezpečenie, je možné na nejaký čas nainštalovať dodatočné kamery alebo aj klientské stanice.

Najjednoduchšou a najrýchlejšou cestou je bezdrôtové spojenie s hlavným systémom. Inštalácia pozostáva z pripojenia napájania a zabezpečenia spojenia (nastavenie antén). Mobilná klientská stanica (monitorovanie) môže byť umiestnená dokonca aj v aute v podobe notebooku a pod. Pre zabezpečenie plynulej prevádzky musí hlavná sieť uniesť dodatočný prenos video údajov.
Mobilná kamera a monitorovacie stanovište
Súhrn
Neobmedzené možnosti IP CCTV systémov zahŕňajú nové funkcie, ktoré nie sú dostupné v analógových CCTV. Okrem streamovania videa umožňujú prenos hlasu a digitálnych údajov. IP technológia umožňuje decentralizovanie systému, ako záznamových serverov, tak aj monitorovacieho strediska (klientské stanice). Systém je jednoduché rozvíjať a prispôsobovať k aktuálnym požiadavkám.
Moderný mestský kamerový IP systém
Vďaka flexibilite moderných IP CCTV systémov, navrhovanie a implementácia by mali presne spĺňať požiadavky zákazníka, ako napr. rozmiestnenie kamier (mobilné aj fixné), parametre obrazu alebo dodatočné funkcie.