MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

TV, TV-SAT

Inštalačné komponenty

Multiswitche jednokáblové TERRA dSCR - technológia Unicable
Štandardné multiswitche sú prepínačmi širokopásmové pracujúce v rozmedzí od 950 do 2150 MHz, ktoré pri spolupráci so satelitnou hlavičkou (LNB) typu Quattro umožňujú distribúciu signálov satelitnej televízie DVB-S/S2, pozemného televízneho vysielania DVB-T ako aj rádia analógového FM/digitálneho DAB pochádzajúceho z jednej anténnej inštalácie na príjem pre viacero prijímačov TV-SAT. Úlohou multiswitcha je zabezpečenie nezávislého prístupu k ľubovoľnému páru polarizácie/pásma z vybraného satelitu pre každý satelitný prijímačy. Prijímač za tým účelom zasiela ovládací signál (napájacie napätie 14/18 V, prepínací signál 0/22kHz alebo v prípade 9-vstupových multiswitchow signál ovládania DiSEqC), na základe ktorého multiswitch wyberie príslušný vstup, s ktorým prepojí daný výstup (prijímač vysielajúci daný ovládací signál).
Rozdelenie zlúčených RTV/SAT signálov z multiswitcha je realizovaný v účastníckej zásuvke, ktorá je vybavená satelitným (SAT), televíznym (TV) a rádiovým (R) výstupom. Satelitný výstup musí prepúšťať napätie 14/18V ako aj ovládacie signály 22kHz a DiSEqC z prijímača do multiswitcha alebo hlavičky LNB. V prípade že v inštalácii budú použité dvojtunerové satelitné prijímače vyžadujúce oddelený signál na každom vstupe LNB In, je nevyhnutné pre takýto prijímač použiť dva výstupy multiswitcha.
Princíp fungovania tradičného systému založeného na multiprepínačoch.
Multiprepínače majú zvyčajne 4, 8, 12, 16, 24 a 32 výstupov. V tomto prípade nie je možné rozdeliť signál na výstupe multiprepínača bežným satelitným rozdeľovačom (prevádzkové pásmo: 5 až 2400 MHz) vzhľadom k obojsmernej komunikácii medzi zariadeniami (tuner-multiprepínač). Rovnako služba Multiroom vyžaduje samostatné napájacie káble ku každému dekodéru. Satelitný prijímač nielen prijíma signál z multiswitcha, ale ho taktiež ovláda.
Nová séria multiswitchov dSCR spoločnosti TERRA to sú zariadenia využívajúce technológiu jedného kábla (Unicable), ktorá umožňuje distribúciu signálov DVB-S/S2, DVB-T a analógovéh/DAB rádiového vysielania pomocou jedného koaxiálneho kábla, založeného na digitálnej technológii ukladania kanálov pomocou prevodníkov analóg-digitál. Pre komunikáciu medzi multiprepínačom a pripojenými satelitnými prijímačmi sa používa špeciálny protokol definovaným v norme EN50494 (Unicable I) a/alebo EN50607 (Unicable II), ktorý používa príkazy DiSEqC k tomu, aby umožnil nezávislú distribúciu signálu pomocou jediného kábla.
To znamená, že najväčšiou výhodou vyššie uvedeného typu inštalácie je možnosť jej priechodzej charakteristik - tak ako v prípade pozemného televízneho vysielania. Nie je vyžadovaná topológia hviezdy. To znamená, že môžete ľahko prispôsobiť inštaláciu pozemného televízneho signálu a distribúciu satelitných signálov (s ohľadom na limit daný multiswitchom).
Každý satelitný prijímač v systéme má priradené tzv. užívateľské pásmo (User Band) o šírke pásma približne ako na satelitnom transpondéri. Prijímač určuje, ktoré vstupné frekvencie (pásmo Ku) bude zvolené a potom skonvertované na užívateľské pásmo (User Band). Tento výber sa uskutočňuje za použitia DiSEqC povelov satelitného prijímača, ktorý je v súčasnej dobe k dispozícii v špecifikácii EN50494 (rozdelenie do 8 signálov prostredníctvom jediného kábla), alebo EN50607 (rozdelenie do 32 signálov prostredníctvom jediného kábla).
Inštalácia distribujúca satelitný signál a Rádio/DVB-T pomocou technológie Unicable
Na schéme nižšie sa nachádzajú nasledujúce antény: A2670 a A0140. Je samozrejme možná iná konfigurácia antén pôsobiacich v FM, UHF či VHF. Vonkajší anténny zosilňovač MX-062 R82006 má tri vstupy: FM rádio (88 až 108 MHz)/VHF (174-230 MHz) a dva vstupy pre pásmo UHF (470-790 MHz), a každá trasa má možnosť regulácie zosilnenia. V trase UHF sa nachádza LTE 800 filter. Použitím hlavičky (LNB) typu Quatro A98257 a multiprepínača SRM-521 Terra R80521 je možné zlúčený signál SAT ako aj FM/DVB-T priviesť do každej z 32 univerzálnych účastníckych zásuviek: Signal R-TV-SAT R694100 jediným koaxiálnym káblom. Nevyhnutným predpokladom je, aby satelitný prijímač mal plnú podporu pre protokol podľa normy EN50607 (EN50494, alebo až 8 tunerov).
UHF TV anténa DIPOL 44/21-69 Tri DigitDAB / Pásmo III TV anténa: DIPOL-4/5-128-cestný SAT / TV / FM rozbočovač 1>8 SignalVonkajší anténny zosilňovač TERRA MX-062 (VHF & 2xUHF 30/34dB) Univerzálny QUATRO LNB konvertor - White Tech Inverto IDLP-40QTL 0,4 dBSatelitná parabola INVERTO IDLB-STCF 120cm (svetlá)Spínaný napájací zdroj TERRA PS202F (20V 2A, digitálny SCR)Spínaný napájací zdroj TERRA PS202F (20V 2A, digitálny SCR)Anténny zosilňovač TERRA AB007 (10-17dB, DC priepusť, digitálny SCR)
Výrobcovia satelitných prijímačov sa stále viac a viac rozhodujú pre technológiu Unicable. Najnovšie verzie softvéru zahŕňajú podporu práve Unicable, okrem iného. Príkladná inštalácia RTV/SAT umožňuje distribúciu digitálnych signálov s využitím jednokáblových mulwiswitchov SRM-521 R80521.

Programovanie jednokáblového multiswitchu TERRA SRM-521
Multiswitch SRM-521 R80521 vybavený 5 vstupmi (štyri páry polarizácia/pásmo (VL-HL-VH-HH) plus pasívne obvody pre DVB-T) a dva výstupy: dSCR Out (umožňujúci distribúciu signálu pre maximálne 32 prijímačov jediným koaxiálnym káblom) a Legacy Out (štandardný výstup, rovnako ako v klasickej hlavičke typu Universal alebo v štandardnom multiprepínači používaných pre pripojenie bežného satelitného tunera). V predvolenom nastavení je multiprepínač SRM521 R80521 nakonfigurovaný tak, aby jeden z portov fungoval ako port Unicable (dynamický režim) a druhý ako univerzálny (Legacy) prepínajúci sa na Unicable, akonáhle obdrží príkaz DiSEqC od set-top-boxu definovaný v norme EN50494 alebo EN50607. To znamená, že každý z oboch výstupov multiswitcha možno rozdeliť signál do maximálne 16 prijímačov s použitím jediného koaxiálneho kábla v štandarde EN50607. Predvolené nastavenie pre multiswitch SRM-521 R80521 je znázornené na obrázku nižšie.
Obrázok hore zobrazuje nastavenie (prevádzkový režim, užívateľské pásmo - User Bands 16+16, šírka pásma, výstupná úroveň) pre SRM-521 je možné meniť tieto nastavenia pomocou špeciálneho programátora PC102W R80561.
Programátor Terra PC102W pre dSCR multiprepínače
Bezdrôtový prístup cez sieť WiFi z akéhokoľvek zariadenia (tabletu, smartfona, laptopa, komputera) prostredníctvom webového prehliadača umožňuje rýchlu a intuitívnu konfiguráciu parametrov multiswitcha dSCR (výber pracovného režimu -statický alebo dynamický, užívateľské pásmo - User Bands, šírka pásma, výstupná úroveň, kód pin).
Konfigurácia satelitného tunera na príklade modelu Ariva 103 DVB-S/S2 firmy Ferguson pre systém Unicable (EN50494)
Na trhu je dostupných veľa modelov satelitných prijímačov. Nie každý z nich podporuje systém SCR/Unicable v súlade s normou EN50494 a/alebo EN50607. Nevyhnutnou podmienkou pre využitie technológie SCR/UNICABLE je jeho implementácia v tuneri. Zoznam dostupných prijímačov podporujúcich jednokáblové multiswitche:
Prijímače značky Ferguson:Prijímače platformy Cyfrowy Polsat:
  • Dekoder HD 5000
  • Dekoder
  • EVOBOX PVR
Prijímače platformy nc+:
  • BOX+
  • mediaBOX+
  • turboBOX+
  • wifi Premiumbox+
Nasledujúci príklad ukazuje, ako nakonfigurovať prijímač Ferguson Ariva 103 A99371 umožňujúci spoluprácu s jednokablovými multiprepínačmi série dSCR TERRA.
Užívateľské rozhranie Ariva 103 DVB-S/S2 vám dáva možnosť využívať veľa možností nastavenia a funkcií prijímača. Niektoré tlačidlá diaľkového ovládania umožňujú priamy prístup k funkciám. Najdôležitejšie tlačidlá diaľkového ovládača sú opísané, napríklad Guide, MENU, OK, alebo sú farebne rozlíšené.
Stlačením tlačidla MENU na diaľkovom ovládači sa zobrazí hlavné menu, ktoré obsahuje šesť položiek: úpravá zoznamu kanálov, inštalácia, nastavenie systému, nástroje, zábava, nastavenia nahrávania.
Hlavné menu --> Inštalácia
Menu Inštalácia slúži na nastavenie parametrov anténnej inštalácie a na vyhľadávanie kanálov na satelite.
Hlavné Menu --> Inštalácia --> Pripojenie antény
Výber jednej z dvoch dostupných možností, v závislosti od typu anténnej inštalácie. Dostupné sú dve možnosti: stacionárna anténa (štandardná inštalácia s jednou hlavičkou - LNB) a anténa z motorom.
Hlavné Menu --> Inštalácia --> Zoznam satelitov
V tomto menu je možné zvoliť družice, z ktorých chcete chytať signál. Vyberte satelit stláčaním tlačidla nahor alebo nadol. Kliknite na tlačidlo OK. Každá vybratá družica bude zobrazovať značku. Ďalšie možnosti budú k dispozícii len pre vybrané satelity.
Následne sa vrátime pomocou tlačidla BACK do Hlavné menu --> Inštalácia kde zvolíme možnosť: Nastavenia antény V tomto menu sa nachádzajú detailné nastavenia pracovných parametrov skôr zvolených družíc, v závislosti od druhu používanej antény. Vyberte družicu stlačením šípok vľavo/vpravo. Dostupné sú len satelity označené v predošlom kroku na Zozname satelitov.
Hlavné Menu --> Inštalácia --> Nastavenie antény (Zvolíme možnosť: konvertor Unicable 9750-10600)
OD výroby je nastavený konvertor Univerzálny (9750-10600). Zmeníme typ konvertera na (Unicable 9750-10600). Na spodku obrazovky sa zobrazia dve dodatočné možnosti: nastav IF a edituj IF, ktoré umožňujú konfiguráciu Užívateľského pásma (User Bands.)
Hlavné Menu --> Inštalácia --> Nastavenie antény --> edituj IF (červené tlačidlo)
Ak chcete zobraziť zoznam dostupných frekvencií užívateľa (User Bands) stlačte červené tlačidlo na diaľkovom ovládaní dodanom spoločne s prijímačom. Bohužiaľ, nie všetky satelitné prijímače na trhu majú k dispozícii možnosť zmeniť šírku pásma SCR/Unicable. V tomto prípade je potrebné preprogramovať multiprepínač podľa zoznamu dostupných frekvencií.
Potom vyberte možnosť nastaviť IF pomocou zeleného tlačidla na diaľkovom ovládači a pre každý z ôsmich tunerov definujeme osem z dvanástich frekvencií SCR/Unicable (podľa normy EN50494).
Správne nastavenie antény signalizujú pruhy označujúce silu a kvalitu signálu. Pre kontrolu nastavenia sily a kvality použite voľbu „transponder” pre zmenu frekvencie a overenie, či každá polarizácia V a H pracuje korektne. Nastavenie potvrďte stlačením tlačidla BACK na diaľkovom ovládači.
Vyberieme možnosť: Menu --> Inštalácia --> Nastavenie antény --> Prehľadanie jedného satelitu. V tomto menu môžeme vyhľadávať kanály z jedného zvoleného satelitu. Za týmto účelom je potrebné stláčať ľavú/pravú šipku. Dostupné sú len tie družice, ktoré boli na zozname družíc označené.
Hlavné Menu --> Inštalácia --> Prehľadanie jedného satelitu
V tomto menu je možné vyhľadať kanály na jednej zvolenej družici. Ak to chcete urobiť, vyberte družicu stlačením šípok vľavo/vpravo. V tomto menu môžeme vyhľadávať kanály z jedného zvoleného satelitu. Potom vyberte, či vyhľadávať FTA kanály alebo všetky kanály kódované aj nekódované a aj to, či všetky alebo len rozhlasové stanice alebo televízne. K dispozícii sú tri režimy vyhľadávania:
  • automatický - tzv. blind scan, ktorý spočíva v automatickom (tzv. slepom) vyhľadávaní dostupných frekvencií na družici a ich postupnom prehľadaní za účelom nájdenia kanálov.
  • podľa zoznamu TP - prijímač prehľadáva frekvenciu po frekvencii v súlade so zvoleným zoznamom danej družice. Tento zoznam môže byť upravený v samostatnom menu.
  • FastScan - prijímač prehľadáva kanály zvoleného poskytovateľa. Môžete pridať kanály do existujúceho zoznamu alebo nahradiť existujúce zoznamy kanálov. Majte na pamäti, že výsledky vyhľadávania a táto funkcia je závislá výhradne na poskytovateľovi.
 
DOKONČI
KNIŽNICA SEKCIE
NOVINKY V KNIŽNICI
PREČÍTAJTE SI