Zváranie a meranie optických spojov - zváračka Sendun SD-9+

Video prezentuje možnosti zváračky Sendun SD-9+ v oblasti zvárania optických vlákien v rôznych štandardoch. Predvedená bola presná činnosť zváračky a postup prípravy vlákien pred ich spájaním. Kvalita zvarov bola kontrolovaná reflektometrickým meraním vykonaným reflektometrom EXFO FTB-200.

Sledujte

Merania v optickej inštalácii - Ultimode OR-20

ULTIMODE OR-20-S3S5-iSMV sa používa na vykonávanie meraní a diagnostiky optických spojov. Kombinuje funkcie: reflektometra, optického merača výkonu, svetelného zdroja a vizuálneho lokalizátora porúch.

Toto video predstavuje dva prevádzkové režimy zariadenia v dvoch testovacích scenároch. Diskutované boli aj základné otázky týkajúce sa konfigurácie parametrov pred vykonaním merania.

Sledujte