MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

MONITORING HD-TVI, IP

HIKVISION

Názorné príklady správy a prevádzky CCTV systémov založených na zariadeniach Hikvision
Zoznam názorných príkladov:
1. SADP - nástroj na vyhľadávanie IP kamier Hikvision a rekordérov Hikvision/NVR v lokálnej sieti. Môže sa použiť aj na zmenu hesiel alebo obnovenie predvolených hesiel


2. Local Playback - pre prehrávanie nahrávok z HDD vybraných z DVR/NVR značky Hikvision.


3. Disk Calculator - odhaduje požadovanú kapacitu pevného disku na daný čas nahrávania, vypočíta obdobie uchovávania údajov.


4. VSPlayer - pre prehrávanie nahrávok z Hikvision zariadení, zobrazenie vodoznaku, vytváranie snímok.


5. Batch configuration - súčasná konfigurácia viacerých zariadení v systéme.


6. Batch upgrade - súčasná aktualizácia viacerých zariadení v systéme.


7. Remote backup tool - automatický alebo manuálny prenos nahrávok do počítača.
SADP (Search Active Device Protocol) je bezplatný a jednoducho použiteľný nástroj na vyhľadávanie IP kamier Hikvision a rekordérov Hikvision/NVR v lokálnej sieti. Nástroj na vyhľadávanie online zariadení sa môže použiť aj na úpravu sieťových parametrov zariadení Hikvision vrátane zmeny hesiel alebo obnovenia predvolených hesiel (keď používateľ stratil/zabudol heslo). Nástroj bol popísaný v samostatnom článku ***www.dipol.sk/bib317.htm***.
Aplikácia sa používa na prehrávanie nahrávok z pevných diskov, ktoré boli vybrané z DV rekordérov/NVR Hikvision. Nahrávanie videozáznamov nie je možné priamo prehrávať počítačmi, ktoré používajú systémy Windows. Dôvodom je vlastný formát zaznamenaných dátových súborov. Aby bolo možné prehrávať nahrávky na počítači, používateľ musí používať aplikáciu Lokálne prehrávanie.
Snímka obrazovky z aplikácie Local Playback
Local playback identifikuje takéto HDD a dokáže prečítať ich obsah. Program umožňuje prehrávanie až 16 kanálov/kamier v dvoch režimoch, synchronné a asynchrónne. Nahrávky možno vyhľadávať podľa dátumu a času a filtrovať z hľadiska typu záznamu, aktivácie alarmového vstupu alebo výsledkov VCA. Je tiež možné exportovať všetky nahrávky na pevný disk počítača.
Pomôcka umožňuje používateľovi odhadnúť požadovanú kapacitu pevného disku za daný čas nahrávania alebo naopak, aby sa odhadol čas nahrávania v závislosti od kapacity pevného disku. Rozsah požadovaných parametrov:
 • počet kanálov,
 • rozlíšenie obrazu,
 • snímok za sekundu,
 • metóda kompresie,
 • bitová rýchlosť,
 • počet hodín záznamu za deň.
V závislosti od zvolených parametrov program automaticky odporúča adekvátnu bitovú rýchlosť. Ak majú kamery pracovať s rôznymi nastaveniami, mali by byť pridané samostatne. Po pridaní všetkých kamier by mal používateľ zadať kapacitu disku, ktorý je k dispozícii na nahrávanie videa, a určiť čas záznamu. Kalkulačka vypočíta ako dlho bude záznam uchovávaný. Nižšie je simulácia retenčných období s rovnakým počtom kamier, ale s použitím rôznych kompresných metód.
Výpočet v prípade záznamu 24/24 a kompresie H.264+
Prehrávanie záznamu
VSPlayer je určený na prehrávanie nahrávacích záznamov zo zariadení Hikvision. Prehrávač podporuje formáty H.264, H.264, H.264 +, MPEG4. K dispozícii je prenosná verzia (nie je potrebná inštalácia, možno spustiť z pamäťovej karty) a štandardná verzia ktorá vyžaduje inštaláciu.

Hlavné funkcie:
 • prehrávanie v režime celej obrazovky alebo rozdelenia obrazovky (4, 9 alebo 16 okien),
 • synchrónne alebo asynchrónne prehrávanie nahrávok,
 • možnosť prehrávania konkrétneho snímku alebo časového okamihu,
 • zoznam prehrávania s vyhľadávaním podľa mena alebo času,
 • digitálny zoom,
 • reverzné prehrávanie,
 • zobrazenie informácií VCA,
 • zobrazenie vodoznaku,
 • podpora záznamov z kamier typu rybie oko (fisheye).
Displaying of watermark
Vodoznak je druh značiek pre digitálne video a audio súbory. Obvykle sa používa na kódovanie informácií o autorských právach, pravosti a integrity do hlavných údajov. Záznamy rekordérov Hikvision/NVR obsahujú informácie v každom snímku. Informácie o vodoznakoch je možné zobraziť pomocou softvéru VSPlayer, ktorý je určený na prehrávanie nahrávok zo zariadení Hikvision. S prehrávačom vodoznak výslovne potvrdzuje pravosť záznamu z konkrétneho DVR/NVR.
The watermark contains the following information:
 • MAC adresa,
 • sériové číslo,
 • číslo kanála,
 • dátum a čas začiatku nahrávania,
 • informácie o modeli a type zariadenia.
Vytváranie snímok obrazovky
Niekedy sa videozáznamy týkajúce sa udalosti musia doplniť snímkami obrazovky vo forme statických záberov. V prípade nahrávok z rekordérov Hikvision CCTV je možné ich ľahko získať pomocou softvéru VSPlayer. Okrem prehrávania záznamu má softvér ďalšie užitočné funkcie. Jednou z nich je funkcia vytvárania snímok.
Zábery sa dajú robiť automaticky po zadaní:
 • formát JPEG alebo BMP,
 • interval určený časom (v sekundách) alebo počtom video snímok.
Okno zachytávania snímok sa používa na nastavenie parametrov snímok zhotovených z videozáznamu
Format converter – konverzia záznamu
Hikvision DVR/NVR a IP kamery zaznamenávajú video dohľad vo vlastnom formáte (Hikvision H.264). Výhodou formátu je schopnosť integrovať vodoznak a iné dáta do jedného súboru. V prípade potreby môžu užívatelia zariadení previesť formát H.264 alebo MPEG4 pomocou nástroja, ktorý je k dispozícii ako súčasť aplikácie VSPlayer. Nástroj tiež umožňuje používateľovi zmeniť:
 • rozlíšenie obrazu,
 • snímok za sekundu,
 • bitová rýchlosť,
 • audio kodek.
Pohľad na okno konverzie záznamu zariadení Hikvision
FileMerge and FileClip - zlúčenie a orezávanie záznamov
Spolu s aplikáciou VSPlayer dodáva spoločnosť Hikvision aplikáciu pre zlúčenie nahrávok - FileMerge a ich orezávanie - FileClip. Prvá aplikácia sa používa, keď je požadované video rozdelené do dvoch záznamov, druhá vtedy, keď potrebná časť nahrávania je kratšia ako celý video súbor. Aplikácie boli navrhnuté na úpravu záznamov vykonávaných zariadeniami Hikvision kódovanými vo formáte H.264 s príponou mp4. Operácie vykonávané aplikáciami nevymažú metadáta, ako je vodoznak (je dovolené kombinovať nahrávky iba z toho istého kanála) alebo informácie o pohybe.
Snímky obrazoviek z aplikácií FileMerge a FileClip

Na jednom mieste je často niekoľko IP kamier a/alebo NVR. Väčšina nastavení zariadení v rámci jednej skupiny je podobná alebo dokonca identická. Hikvision NVR je možné rýchlo nakonfigurovať exportovaním súboru s nastaveniami konfigurácie z jedného zariadenia do ostatných v systéme.
Zobrazenie okna Batch Configuration na export konfiguračného súboru
Operácie import/export je možné vykonať:
 • lokálne cez rozhranie USB,
 • prostredníctvom siete:
  • použitím softvéru iVMS-4200 alebo webového prehliadača - obzvlášť užitočné v prípade vzdialených umiestnení NVR,
  • pomocou nástroja Batch Configuration (časť nástrojov Hikvision Tools).
Výrobcovia zariadení pre systémy sledovania obrazu často poskytujú nové verzie softvéru na zlepšenie alebo zvýšenie funkčnosti zariadenia. Často je potrebné aktualizovať viacero kamier a NVR nasadených v systéme.
Náhľad okna programu Batch Upgrading
Hikvision poskytuje aplikáciu Batch Upgrading, ktorá je súčasťou aplikácie Hikvision Tools. Aplikácia šetrí čas, ktorý by správca venoval pri individuálnom prihlásení do každého zariadenia, vstupom do menu a výberom možnosti aktualizácie. Vyhľadáva zariadenia v sieti LAN, umožňuje správcovi pridávať do zoznamu nové zariadenia a/alebo ich importovať zo softvérovej aplikácie iVMS-4200. Zariadenia je možné pridať do zoznamu manuálne zadaním ich IP adries. Rôzne skupiny zariadení môžu byť aktualizované nezávisle. Aktualizačný súbor je možné špecifikovať priamo alebo prostredníctvom katalógu, ktorý môže obsahovať aktualizačné súbory pre rôzne zariadenia. Súlad nového softvéru s každým zariadením sa pred aktualizáciou automaticky skontroluje.
Nástroj je užitočný, keď používateľ chce stiahnuť nahrávky z DVR/NVR alebo kamery na pevný disk v počítači. Záznamy je možné prevziať cez LAN. Postup sťahovania môže byť spustený ručne alebo automaticky podľa určeného rozvrhu. Táto vlastnosť umožňuje použiť nástroj na automatické zálohovanie.
Hlavné vlastnosti programu:
 • zálohovanie dát z až 32 kanálov,
 • nastaviteľná rýchlosť prenosu dát,
 • zabudovaný prehrávač.
Záber obrazovky z programu umožňujúcemu automatické kopírovanie záznamu - Remote Backup