Optické inštalácie RTV/SAT vo viacgeneračných budovách

Multiswitchové inštalácie zodpovedné za prenos rádiového signálu FM/DAB+, signálu digitálnej pozemnej televízie DVB-T2 a satelitnej televízie DVB-S/S2 do bytov sú dokonalým doplnkom, ako aj alternatívou k inštalácii káblových sietí v hromadných bytových domoch. Použitie optických vlákien v nich môže byť spojené s mnohými výhodami - technickými aj finančnými. Inštalácie z optických vlákien zaručujú nízke straty signálu a veľmi vysokú odolnosť voči rušeniu. Inovatívne zariadenia TERRA pre RTV/SAT inštalácie vo viacgeneračných budovách využívajúce optické vlákno a technológiu PON (Passive Optical Network) sú vynikajúcou alternatívou k typickej inštalácii založenej len na koaxiálnom kábli. PON (Passive Optical Network) je technika, ktorá využíva iba pasívnu infraštruktúru (optická kabeláž, optické rozbočovače) v časti vysielač - prijímač. Maximálny rozpočet optického výkonu medzi vysielačom a optickým prijímačom je až 21 dB. To znamená, že signál je možné rozdeliť pomocou rozdeľovačov do niekoľkých desiatok ciest, čo sa následne pretaví do niekoľkých desiatok optických prijímačov a multiprepínačov alebo skupín multiprepínačov, ktoré sú k nim pripojené. Na základe inovatívneho systému TERRA je možné vybudovať veľmi rozsiahle opticko-medené inštalácie (zahŕňajúce aj niekoľko desiatok budov) a realizovať point-to-point spojenia dosahujúce až niekoľko desiatok kilometrov. Nový systém distribúcie signálu RTV/SAT sa vyznačuje vysokou kvalitou a konkurencieschopnou cenou.
Špeciálne vlastnosti optického systému TERRA:
 • kompaktné rozmery zariadení umožňujúce pohodlnú inštaláciu spolu s ďalšími inštalačnými prvkami do TV skrinky
 • široké spektrum zariadení umožňujúcich implementáciu inštalácií založených na tradičných a/alebo dSCR/Unicable multiprepínačoch
 • možnosť distribúcie 2x SAT + DVB-T2 signálov v jednom optickom vlákne
 • LED na zariadeniach výrazne uľahčujú diagnostiku akýchkoľvek problémov so signálmi
 • stabilita systému vďaka funkcii AGC v optickom vysielači a funkcii OLC v optickom prijímači
 • použitie Wideband konvertorov - satelitnú anténu je možné nastaviť s vysokou presnosťou pomocou satelitného merača a medzi konvertor a optický vysielač inštalujeme iba 2 koaxiálne káble
 • liaty kryt zariadenia zaručujúci vysokú účinnosť tienenia a eliminujúci vplyv elektromagnetického rušenia.
 • vynikajúca kvalita signálu vďaka použitiu samostatných FP laserov vo vysielačoch pre vlnovú dĺžku 1310 nm alebo 1550 nm
Prvky zahrnuté v TERRA
Optické vysielače:
 • OTF302 6F31 E A3031 - prenos pri vlnovej dĺžke 1310 nm
 • OTF302 6F55 E A3055 - prenos pri vlnovej dĺžke 1550 nm
Optický RTV/SAT vysielač OTF302 6F31 E 1x6 dBm FP 1310 nm TERRA
Optický vysielač OTF302 6F31 E A3031 vysielajúci na vlnovej dĺžke 1310 nm.
Optický RTV/SAT vysielač OTF302 6F55 E 1x6 dBm FP 1550 nm TERRA
Optický vysielač OTF302 6F55 E A3055 realizujúci prenos na vlnovej dĺžke 1550 nm.
Optické vysielače umožňujú zavedenie satelitného signálu (zo širokopásmového konvertora) a signálov digitálnej pozemnej televízie DVB-T2, FM / DAB + rádia na príslušnej vlnovej dĺžke do inštalácie z optických vlákien. Každý zo vstupov je vybavený systémom automatického riadenia zisku (AGC), ktorý zabezpečuje stabilitu signálu (kompenzáciu kolísania úrovne signálu súvisiaceho so zmenami poveternostných podmienok - dážď, veľká oblačnosť a pod.) na vstupe a následne aj na optickom výstupe. (konštantná hĺbka modulácie).
Prvky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou systému:
 • nízkošumový LWB202L A98210 satelitný konvertor
 • DTT MCA101T R82101 opakovač
LNB: LWB202L Wideband LO 10,41 GHz TERRA
LWB202L širokopásmový nízkošumový satelitný LNB A98210
Stožiarový korekčný zosilňovač DTT MCA101T TERRA
Opakovač DTT MCA101T R82101 vykonáva konverziu frekvencie FM/DAB+ a DVB-T2.
Na rozdiel od štandardných meničov dostupných na inštalatérskom trhu je TERRA A98210 Wideband LWB202L vybavený špeciálnym nízkošumovým obvodom založeným na jedinom 10,41 GHz lokálnom oscilátore zaisťujúcim vynikajúci výkon v celom frekvenčnom rozsahu 290...2340 MHz. Opakovač DTT MCA101T TERRA R82101 bol špeciálne navrhnutý výrobcom a je vyhradený len a výhradne pre prácu s vysielačmi OTF30x umožňujúci zavedenie rádiového signálu FM/DAB+ a pozemnej televízie DVB-T2 do inštalácie z optických vlákien . V kombinácii s prevodníkom LWB202L na výstupe vysielača radu OTF30x si môžeme byť istí stabilným prenosom parametrov kvality signálu pri konverzii meď - optické vlákno - meď.
Optické prijímače:
 • ORQ302 E optický prijímač s quatro výstupom + Rádio/DVB-T2 A3133
 • ORQ302F E optický prijímač s quatro výstupom + širokopásmové + Rádio/DVB-T2 A3137
 • Optický prijímač ORF302 so širokopásmovým výstupom + Rádio/DVB-T2 A3135
 • ORF202 optický prijímač so širokopásmovým výstupom A3131
Optický prijímač ORQ302 E s výstupom QUATRO + DVB-T2 TERRA
ORQ302 E optický prijímač s quatro výstupom + Rádio/DVB-T2 A3133
ORQ302F E TERRA optický prijímač s QUATRO + Wideband + DVB-T2 TERRA výstupom
ORQ302F E optický prijímač s quatro výstupom + širokopásmové + Rádio/DVB-T2 A3137
Optické prijímače ORQ302 E A3133 a ORQ302F E A3137 umožňujú konverziu optického signálu prichádzajúceho z vysielača OTF302 6F31 E A3031 alebo OTF302 6F55 E A3055 na elektrický signál. Signál je prijímaný z optického vysielača cez pasívnu sieť optických vlákien a konvertovaný späť na pôvodný IF signál. Zariadenia obsahujú 5 výstupov, rozdeľujúcich celé pásmo na štyri páry polarizácia/pásmo (VL-HL-VH-HH) - ako pre klasický QUATRO LNB a signál Rádio/DVB-T2. Model ORQ302F E A3137 je navyše vybavený 2 F konektormi, umožňujúcimi pripojenie multiprepínačov podporujúcich širokopásmovú technológiu.
Optický prijímač ORF302 E s Wideband + DVB-T2 TERRA výstupom
Optický prijímač ORF302 so širokopásmovým výstupom + Rádio/DVB-T2 A3135
Optický prijímač TERRA ORF202 E s Wideband výstupom
Optický prijímač ORF202 so širokopásmovým výstupom A3131
Optické prijímače ORF302 E A3135 a ORF202 A3131 umožňujú konverziu optického signálu prichádzajúceho z vysielača OTF302 6F31 E A3031 alebo OTF302 6F55 E A3055 na elektrický signál. Signál je prijímaný z optického vysielača cez pasívnu sieť optických vlákien a konvertovaný späť na pôvodný IF signál. Zariadenie obsahuje 2 výstupy, rozdeľujúce celé pásmo na dve polarizácie (V - vertikálna, H - horizontálna) - rovnako ako u klasického Wideband prevodníka. Model ORF302 E A3135 je navyše vybavený 3 F konektormi, umožňujúcimi oddelenie signálu Rádio/DVB-T2.
Optické rozbočovače:
 • + Optický rozbočovač FOS 102 E A98882
 • + Optický rozbočovač FOS 104 E A98884
 • + Optický rozbočovač FOS 108 E A98888
1/2 FC/UPC FOS102 E TERRA optický rozbočovač
FOS 102 E A98882 - rozdelenie optického signálu na 2 optické cesty.
Optický rozbočovač 1/4 FC/UPC FOS104 E TERRA
FOS 104 E A98884 - rozdelenie optického signálu do 4 optických ciest.
1/8 FC/UPC FOS108 E TERRA optický rozbočovač
FOS 108 E A98888 - rozdelenie optického signálu do 8 optických ciest.
Optické rozdeľovače sú prvky používané na rozdelenie optického signálu do niekoľkých podsietí. Rozbočovač je možné použiť v akýchkoľvek aplikáciách PON, najmä v televíznych distribučných systémoch založených na zariadeniach TERRA.
Príklady diagramov
Nižšie uvádzame príklady multiprepínačových inštalácií so zbernicou z optických vlákien vo viacgeneračných budovách.
Schéma 1: Príklad RTV/SAT systému v bytovom dome. Toto riešenie je možné použiť v zariadeniach, kde je vzdialenosť medzi anténnou súpravou a serverovňou viac ako niekoľko desiatok metrov alebo keď chceme nahradiť hlavnú káblovú zbernicu jedným optickým vláknom.
 • Satelitná TV (1 satelitná pozícia)
 • Pozemná televízia, rádio
 • Distribúcia v 1 optickom vlákne
 • Bod optického vlákna - bod
Signál z jednej satelitnej pozície a pozemných TV a FM rádiových antén sa prenáša v jednej optickej dráhe pozostávajúcej z vysielača A3031 a prijímača ORQ302 E A3133. Potom sú oba signály privedené na klasický zbernicový zosilňovač, rozbočovač a koncové multiprepínače.
Schéma 2: Príklad RTV/SAT systému v bytovom dome. Toto riešenie je možné použiť vo veľkých prevádzkach, kde je vzdialenosť medzi schodiskami viac ako niekoľko desiatok metrov a chceme vysielať RTV/SAT signály v jednom optickom vlákne. Kábel z optických vlákien je vynikajúcou izoláciou proti prepätiu. To znamená, že akékoľvek prepätia indukované v blízkosti antén sa zastavia na optickom vysielači inštalovanom hneď za nimi – všetky ostatné prvky inštalácie sú 100% chránené.
 • Satelitná TV (2 satelitné pozície)
 • Pozemná televízia, rádio
 • Distribúcia v 1 optickom vlákne
 • Rozdelenie signálu na 2 optické dráhy.
Použitie optických vysielačov Terra umožňuje distribúciu DVB-T/T2 a SAT signálov z dvoch pozícií, cez jedno optické vlákno. LED diódy na kryte vysielačov umožňujú okamžité overenie správnosti zapojenia a diagnostiku siete. Signál z dvoch satelitných pozícií sa prenáša oddelene na dvoch vlnových dĺžkach: 1310 nm a 1550 nm. Potom sa použil WDM 1x2 L383521 spojka na prenos signálov v jednom optickom vlákne. Optický rozbočovač FOS 102 E A98882 umožňuje rozdeliť optický signál do 2 ciest. Ďalším krokom je opätovné použitie spojky WDM 1x2 L383521 pre každú z dvoch optických ciest, aby sa signál rozdelil na 2 vlnové dĺžky a priviedol signál do optického prijímača ORQ302 E A3133, ktorý premení svetlo-meď a rozdelí celý pásmo do štyroch polarizačných/pásmových párov ( VL–HL–VH–HH) - ako pri klasickom QUATRO LNB a DVB-T2, DAB, FM signál.
Schéma 3: Príklad systému RTV/SAT v bytovom dome. Toto riešenie je možné použiť vo veľkých prevádzkach, kde je vzdialenosť medzi schodiskami viac ako niekoľko desiatok metrov a chceme vysielať RTV/SAT signál v dvoch optických vláknach. Kábel z optických vlákien je vynikajúcou izoláciou proti prepätiu. To znamená, že akékoľvek prepätia indukované v blízkosti antén sa zastavia na optickom vysielači inštalovanom hneď za nimi – všetky ostatné prvky inštalácie sú 100% chránené.
 • Satelitná TV (2 satelitné pozície)
 • Pozemná televízia, rádio
 • Distribúcia v 2 optických vláknach
 • Bod optického vlákna - bod.
Signál z dvoch satelitných pozícií a pozemných TV a FM rádiových antén je prenášaný v dvoch optických cestách pozostávajúcich z vysielača A3031 a prijímača ORQ302 E A3133. Potom sú oba signály privedené na klasický zbernicový zosilňovač, rozbočovač a koncové multiprepínače.
Diagram 4: Príklad inštalácie RTV/SAT v budove s viacerými rodinami s multiprepínačmi série dSCR/Unicable. Toto riešenie je možné použiť v zariadeniach, kde je vzdialenosť medzi anténnou súpravou a serverovňou viac ako niekoľko desiatok metrov alebo keď chceme nahradiť hlavnú káblovú zbernicu jedným optickým vláknom.
 • Satelitná TV (2 satelitné pozície)
 • Pozemná televízia, rádio
 • Distribúcia v 2 optických vláknach
 • Bod optického vlákna - bod.
Vyššie uvedený diagram zobrazuje distribúciu signálu DVB-S/S2 (2 satelitné pozície), DVB-T2 pozemnej televízie a rádia pomocou dvoch optických vlákien. Na zavedenie RTV/SAT signálov do multiprepínača radu dSCR/Unicable SRM584 R80584 boli použité optické prijímače ORF202 E A3131 a ORF302 E A3135, ktoré umožňujú konverziu optického signálu prichádzajúceho z OTF302 6F31 EA3056F5 E A3055 vysielač do elektrického signálu. Signál je prijímaný z optického vysielača cez pasívnu sieť optických vlákien a konvertovaný späť na pôvodný IF signál. Zariadenia obsahujú 2 alebo 3 (v závislosti od modelu) výstupy, rozdeľujúce celé pásmo na dve polarizácie (V - vertikálna, H - horizontálna) - ako pri klasickom Wideband LNB a DVB-T2, DAB, FM signál.