Optický LNB konverter Opto-LNBF (FC/PC)

Podpora

Máš otázky alebo úvahy?

Detaily

Optický LNB konverter Opto-LNBF (FC/PC)
Optický LNB konverter Opto-LNBF (FC/PC)
Optický LNB konverter Opto-LNBF (FC/PC)
Opto-LNBF A9885 s FC / PC optickým výstupom je moderné zariadenie prijímajúce signály zo satelitov v rámci rozsahov 10,7 ... 11,7 GHz a 11,7 ... 12,75 GHz a prevádza ich do rozsahu 0,95 ... 5,45 GHz, ktorý moduluje výstupný optický signál (druhé prenosové okno, 1310 nm). Optický signál, prenášaný cez optické vlákno, je prijímaný SAT-IF optickým prijímačom / konverterom Opto-QUATRO A9886 alebo Opto-QUAD A9887 aby ho bol schopný replikovať do RF signálov, ktoré sú ďalej distribuované prostredníctvom medených koaxiálnych káblov.
Opto-LNBF umožňuje distribúciu optického signálu do 32 bodov (s Opto-Quatro alebo Opto-QUAD prijímače / konvertory) nasadených v okruhu 10 km. Maximálny počet distribučných bodov a maximálnymi vzdialenosťami od zdroja (Opto-LNBF) k bodom možno určiť výpočtom rovnováhy optického výkonu. Optický signál môže byť rozdelený typickými optickými rozbočovačmi, ale najlepšie výsledky sa dosahujú vďaka špeciálnym rozbočovačom zo série Opto-SPT BOX. Rozdelenie signálu dostupného na FC / PC výstupe a obsahujúceho kanály z oboch polarizácií a pásiem je možné rozdeliť do dvoch (A98892), troch (A98893) alebo štyroch (A98894) optických trás.
Zariadenie je napájané z dodávaného napájacieho zdroja (výstup: 12VDC/1A), prostredníctvom medeného koaxiálneho kábla.
Sada Opto-LNBF A9885 a SAT-IF optického prijímača / konvertora A9886 pôsobiaceho v 1310 nm okne poskytujúcom ideálne riešenie pre multiswitchové systémy. Tieto kombinácie ponúkajú inštalatérom bezkonkurenčnú voľnosť pri nasadení tohto druhu SMATV systémov, a to ako z hľadiska vzdialeností medzi zdrojmi signálu (LNB) tak aj ako distribučné zariadenie (multiprepínače), a jednoduchosť inštalácie (jeden, tenký optický kábel namiesto štyroch, pomerne hrubých koaxiálnych káblov).
Specifications:
Názov Optický konverter Opto-LNBF
Kód  A9885
Vstupný frekvenčný rozsah
10.7 GHz  -  12.75 GHz
Výstupný frekvenčný rozsah 0.95 GHz  -  5.45 GHz
Výstupný optický výkon
7 dBm
Šumové číslo
0.5 dB
Max. zisk
Max 72 dB
Min. zisk
Min  62 dB
Útlm ortogonálnej polarizácie
30 dB
Napájanie 12 V
Spotreba prúdu
< 450 mA
DC vstup F (female)
Optický výstup
FC/PC
Prevádzková teplota
- 30ºC do + 70ºC
Priemer hrdla
40 mm

 

Customers can order any patch cords made to order with required terminating connectors. Please contact your sales assistant.
Nižšie uvedený diagram ukazuje príklad optického SMATV systému založeného na zariadeniach COMSAT pre distribúciu satelitných, DVB-T, a DAB signálov.
100cm oceľová ofsetová satelitná anténa, galvanizovaná, namaľovaná, (nastaviteľný azimut a elevácia)Optický LNB konverter Opto-LNBF (FC/PC)Optický splitter Opto-Spt2 BOX (2-OUT, FC/PC konektory)Optický splitter Opto-Spt2 BOX (2-OUT, FC/PC konektory)Optický splitter Opto-Spt2 BOX (2-OUT, FC/PC konektory)SAT/DVB-T optický prijímač/konverter FibSZ-QUADSAT zásuvka (jednoduchá) GIS-F1-1/P P/TMultiswitch MP-0504L Signal 5-vstupov 4-výstupy (aktívny terestriál)SAT zásuvka (jednoduchá) GIS-F1-1/P P/TMultiprepínač (5 vstupov, 4 výstupy) MSR-504 Terra - s terestriálnym TV5 kanálový SAT/TV rozbočovač SD-504 Terra5 kanálový SAT/TV rozbočovač SD-504 TerraSAT zásuvka (jednoduchá) GIS-F1-1/P P/TMultiprepínač MSV-508 (5 vstupov, 8 výstupov) Terra - s nastavením zosilnenia IFSAT zásuvka (jednoduchá) GIS-F1-1/P P/TMultiprepínač Terra MSV-504 (5-vstupov, 4-výstupy) - S nastavením zosilnenia IFSAT zásuvka (jednoduchá) GIS-F1-1/P P/TSatelitný optický prijímač/konverter Opto-QUATRO (s PSU)Satelitný optický prijímač/konverter Opto-QUATRO (s PSU)Satelitný optický prijímač/konverter Opto-QUATRO (s PSU)SAT zásuvka (jednoduchá) GIS-F1-1/P P/TSatelitný optický prijímač/konverter Opto-QUATRO (s PSU)SAT zásuvka (jednoduchá) GIS-F1-1/P P/T
Optický SMATV systém

Technické dáta

Product type LNB
Name TOL32
Manufacturer TRIAX
type Optical
No. of outputs 1
Multiswitch system Yes
Operating band Ku
Frequency range Input GHz 10.7-12.75
Output GHz 0.95-5.45
Gain dB 72
Noise ratio dB +/-0.5
Connector FC/PC
Mount diameter mm 40
Optical power output dBm 7
Typ optického vlákna Single-mode
Supply voltage V 12
Current drawn mA 450
Power connector type F female