MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

Optické vlákno

Optika v budovách

Optika v domoch v niekoľkých jednoduchých krokoch
Ľahko prístupný kábel - čo to je a kde sa používa?
Po mnohých rokoch prítomnosti optických vlákien na telekomunikačnom trhu sa usadili v domoch a bytoch. Bolo to nútené technologickým pokrokom spotrebnej elektroniky, ktorá čoraz viac ponúka svoje služby na základe sieťových pripojení a on-line aplikácií.
Zatiaľ čo optické káble pre rodinné domy sú inštalované na báze "jeden dome - jeden kábel", môže táto metóda byť problematická v bytových domoch, a to ako v technickom tak aj v ekonomickom zmysle, najmä v existujúcich budovách. Môže byť nákladné, ťažké a niekedy aj nemožné vložiť viac káblov do existujúcich stúpačiek. Najlepším riešením je ľahko prístupný kábel, rovnako optimálny pre už navrhnuté a skonštruované budovy.
ľahko prístupný kábel je optický kábel zložený z viacerých vlákien (napr. 12, 24, 36 alebo 48) s 0,9 mm opláštením, ktoré sa nachádza v LSZH rúrke. Vlákna môžu byť rozvetvené priamo jednotlivým účastníkom bez nutnosti spájania v stúpačke budovy. Ľahko sa extrahujú z otvorov v bezgélovej rúrke. To je možné vďaka špeciálnej konštrukcii rúrky a vlákien, s využitím špecializovaných nástrojov a zariadení popísanými v tomto článku.
Pohľad na konštrukciu ľahko-prístupného kábla -
optické vlákna s 0,9 mm opláštením vo voľnej rúrke
Konštrukcia ľahkoprístupných ​​káblov a špecializovaných nástrojov
Ako už bolo uvedené vyššie, kábel má špeciálnu rúrku chrániacu vlákna s niekoľkými unikátnych riešení. Na dvoch protiľahlých stranách rúrky sú dva silné členy - aramidová tyčky vložené do steny rúrky. V kolmej osi sú projekcie (značky na vytvorenie otvoru) označujúce bezpečnú oblasť pre vyrezanie otvorov s použitím príslušného noža (orezávací nástroj).
1. Značky na prerezanie okna na kábly.
2. Voľná rúrka naplnená vláknami.
3. Aramidová tyčka.
4. SZH plášť.
5. 900 μm tesne opletené vlákno.
Vďaka špeciálnej konštrukcii rúrky a špecializovanému orezávaciemu nástroju, nie je nemožné poškodiť akékoľvek vlákno počas vyrezávania otvoru. Vnútorný prierez rúrky je 2 krát väčší, než je súčet prierezových plôch všetkých vlákien v kábli. Keď ostrie nástroja vyreže otvor, vlákna sa voľne premiestnia na druhú stranu trubice. Možnosť hlbšieho rezu je eliminovaná aramidovými tyčkami, takže vlákna sú úplne bezpečné.
VertiCASA orezávací nástroj VC-VOT
Odizolovací nástroj VC-VOT pre vyrezávanie otvorov v ľahko-prístupných kábloch L5911
Proces vyrezávania so špeciálnym nástrojom.
Konštrukcia kábla a nástroj chráni vlákna.
Inštalácia ľahko-prístupných ​​káblov v budovách
Káble sú určené pre použitie v interiéri. Môžu byť usporiadané horizontálne aj vertikálne. Voľba vhodných káblov a ich dĺžky sa určí podľa veľkosti a usporiadania siete v budove. Bežne sú ľahko prístupné káble vedené v stúpačkách spolu s ostatnými káblami a povytiahnuté vlákna sú vedené k odberateľom. Je teda nutné spočítať počet poschodí, posúdiť maximálny počet vlákien potrebných (s prihliadnutím na to, že niektorý účastníci môžu potrebovať viac ako jedno vlákno) a vzdialenosti od stúpačky do zásuviek. Nižšie sú uvedené niektoré príklady:
1.
Jedno schodisko s 3 podlažiami, každé poschodie s dvoma bytmi, dvoma vláknami do každého bytu

2.
Jedno schodisko s 5 podlažiami, každé poschodie s troma bytmi, dvoma vláknami do každého bytu.
Spodné dve poschodia sú spojené 12 vláknovým káblom, yššie s 24 vláknovým káblom (existuje 6 náhradných vlákien)
3.
Dva schodiská s 5 podlažiami, každé poschodie s dvoma bytmi, dvoma vláknami do každého bytu.
Celá sieť je založená na 48-vláknových kábloch (existuje 8 náhradných vlákien)
Vyššie uvedené tri príklady pomôžu pochopiť tri praktické pravidlá, ktoré sú vhodné pre budovy s rôznymi počtami a dispozíciami bytov:
  • je lepšie použiť jeden "silnejší" kábel s nejakými náhradnými vláknami ako niekoľko "tenších" káblov bez rezervy
  • je dobré použiť káble s maximálnym (praktickým) počtom vlákien, ktoré by mohli byť odpočítavané "zhora" budovy
  • ak je to možné (záleží na konštrukcii budovy), jeden kábel by mal byť použitý pre byty v priľahlých schodiskách
Samozrejme, že maximálna dĺžka vlákien, ktoré možno vytiahnuť z kábla nesmie byť dlhšia ako samotný kábel. Ďalším dôležitým faktom je, že maximálna dĺžka vlákna je z technologických dôvodov do 30 metrov od vyrezaného otvoru. V prípade, že koniec jednej optickej dráhy má byť ďalej, je potrebné ďalšie spájanie s vhodným segmentom vlákna.
Schéma zapojenia pre posúdenie potrebnej káblovej rezervy. Súčet vzdialeností od najvyššieho výrezu do skladovacieho racku a dĺžky rezervy kábla zabalenej na ňom (x) musí byť väčšia alebo rovná vzdialenosti medzi stúpačkami a účastníckými krabičkami. Dĺžka povytiahnutých vlákien nesmie presiahnuť 30 metrov.
Inštalácia je veľmi jednoduchá. Káblová rezerva ponechaná na skrini by nemala byť menšia ako dve otáčky. To zabraňuje preklzávaniu vlákien vo vnútri plášťa, čo je veľmi dôležité vzhľadom k tomu, že kábel zostane nevyužitý dlhšiu dobu medzi inštaláciou v bytoch. Kábel musí byť starostlivo pripojený s ohľadom na minimálny polomer ohybu. Všetky inštalačné práce spojené s vytiahnutím vlákna môžu byť vykonávané len po odvinutí rezervy kábla z racku. V opačnom prípade môžu nadmerné ťažné sily viesť k zničeniu vlákien.
Rack pre voľné káble ULTIMODE-X01-A (nastaviteľný)
Rack na náhradné káble ULTIMODE-X01-L5504 je vhodnou voľbou
pre udržanie dostatočnej rezervy ľahko-prístupného kábla nad vrchným poschodím
Rozdelenie optických vlákien do bytov
Ľahko-prístupný kábel inštalovaný v stupačke je zdrojom vlákien, ktoré sú vedené k jednotlivým bytom. Je nutné spojiť vlákna vhodnými pigtailami alebo, v prípade dlhších liniek, s ďalšími segmentami vlákien. Všeobecne platí, že existujú dve možnosti:
  • vytiahnutie vhodných dĺžok vlákien cez vytvorený otvor a ich vedenie do bytov, kde sú spojené pigtailami v účastníckych krabičkách
  • vytiahnutie iba relatívne krátkych vlákien a ich spojenie v inštalačných krabiciach s účastníckymi linkami ukončenými optickými zásuvkami alebo krabičkami
Prvá možnosť je k dispozícii, pokiaľ je vzdialenosť od stúpačky do zásuvky / krabičky v byte nie väčšia než 30 m (ako už bolo uvedené, toto je maximálna dĺžka vlákien, ktoré môžu byť z otvoru vytiahnuté). Aj otvor a aj holé vlákna musia byť chránené proti poškodeniu. Otvory sú chránené vhodnými výrezovými jednotkami/rozvodnými skrinkami a vlákna sú umiestnené v distribučných trubiciach. Rúrky môžu byť namontované na omietku alebo umiestnené v drážkach v stenách. V tomto poslednom uvedenom prípade by trasy mali byť starostlivo zdokumentované pre budúce použitie - detekcia optických vlákien vo vnútri stien je prakticky nemožná.
Rozbočovacia jednotka VertiCASA VQ-BU (1:4)
L5351
Rozvádzač pre ľahko prístupný kábel (1:6)
L5352
If the subscriber terminals are located at distances over 30 m, then the best solution is to use readily made pigtails, which can be spliced to the fibers close to the riser cable. The splices and some fiber reserves are placed in installation boxes located in the immediate vicinity of the riser. Ready-made pigtails can usually be ordered in jackets suitable for direct distribution of the cables to subscribers' premisses without a need for additional tubing.

Rozvodňa pre ľahko prístupné káble - 12 spojov
Rozvodňa pre ľahko prístupné káble - 24 spojov
Additional accessories dedicated fiber optic structured cabling in multistory buildings based on easy access cables ensure high reliability of the systems. For example, windows that are made to cut a fiber without taking it out must be secured. It is not advisable to use an insulating tape, or anything that can squeeze the partially exposed fibers. The adequate protection is provided by rigid covers. In turn, the individual fibers pulled out of the riser cable can be protected by any installation tube, but the ideal choice is the drop/distribution tube with cord VC-TUB L7211, for one or two 0.9 mm fibers.
Kryt pre kábel VertiCasa VC-CPC
Distribučná tuba VC-TUB (5mm/3,5mm)
Fiber terminations in apartments
In apartments, the fibers should be terminated with suitable adapters placed in termination boxes with dedicated front plates, to guarantee protection of users from the invisible laser radiation.
Such termination boxes are used to place one or two simplex or duplex adapters. Some pieces of the equipment are presented below.
Single-mode Adaptér ULTIMODE A-522D<br />(2 x SC/APC do 2 x SC/APC)
Krytka na zásuvku ULTIMODE TB-02W (1xSC duplex)
Optická koncová zásuvka ULTIMODE TB-02H-2 (vnútorná, montovateľná nastenu)
The structured cabling based on easy access cables can also be used in any multi-dwelling units, such as office buildings. The cabling can be used for operation in active or passive optical networks. Active networks cannot be equipped with optical splitters.