MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

MONITORING HD-TVI, IP

Výber komponentov

Porovnanie rekordérov IP NVR – Signal & Ultimax
Tento článok podrobne popisuje technické možnosti signálov a Ultimax IP NVR používaných v IP kamerových systémoch (IP CCTV). To tiež poskytuje zoznam kompatibilných IP kamier a tabuľkové porovnanie technických parametrov jednotlivých modelov NVR s cieľom zachytiť najdôležitejšie rozdiely.
Signal NVR zo série 27xx
Tento rad ekonomických NVR (Signal 2708 - 8 kanálov, Signal 2716 - 16 kanálov) je určený pre malé a stredne veľké IP CCTV systémy, kde je prioritou nízka cena. Tieto samostatné NVR s VGA a HDMI výstupmi je možné pripojiť priamo k monitoru pre sledovanie živého obrazu a prehrávanie archívov, bez nutnosti ďalších počítačov.
IP NVR Signal 2708 (8ch)
Pohľad spredu na NVR Signal zo série 27xx
IP NVR Signal 2708 (8ch)
Zadný pohľad na rekordéry
Kľúčové vlastnosti rekordérov Signal 27xx:
 • Stabilná prevádzka,
 • H.264 video kompresia,
 • Podpora protokolu ONVIF,
 • HDMI výstup s maximálnym rozlíšením 1080p
 • Simultánny monitoring 4/8 kamier s ľubovoľným rozložením okien a možnosťou automatického prepínania medzi kamerami,
 • Podpora pre Internet Explorer,
 • Bezplatný klientsky softvér pre správu systému, sledovanie živého obrazu a prehrávanie archívov na PC,
 • Mobilný prístup cez zariadenia Android, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile ,
 • Záznam cez harmonogram, detekciu pohybu (kamery Signal), alarmové udalosti,
 • Viacjazyčné menu,
 • Auto odhlasovaniie,
 • RS485, RS232,
 • Import/export konfiguračných nastavení.
Prehliadač snímkov v prehliadači Windows Internet Explorer
NVR rekordéry Signal umožňujú vytváranie užívateľských účtov s rôznymi právami:
 • Programovanie on/off periód,
 • Menenie názvu kamery/kanála,
 • Editácia harmonogramu nahrávania,
 • Archivácia videa na pamäťovom zariadení USB,
 • Správa diskov,
 • Vytváranie nových užívateľských účtov,
 • Príjem informácií o poplachových udalostiach,
 • Zmazanie informácie o poplachových udalostiach,
 • Systémové aktualizácie,
 • Ovládanie PTZ,
 • Resetovanie systému,
 • Monitoring vybraných kamier / kanálov,
 • Prehrávanie archívov z vybraných kamier / kanálov.
Konfigurácia>Nastavenia>Pokročilé okno
Rekordéry Signal NVR podporujú alarmové udalosti spúšťané:
 • Detekciou pohybu,
 • Manipuláciou s kamerou,
 • Externými signálmi na alarmových vstupoch.
Konfigurácia>Nastavenia>Alarmové okno
Užívatelia môžu byť informovaní o alarme správou v náhľadovom okne, zvonením alebo e-mailom na vopred definovanú adresu/adresy.
Systémový monitoring:
 • Žiadny disk
 • Konflikt IP adries
 • Nedostatok miesta na disku
 • Prístup na disk odmietnutý
 • Žiadne spojenie s LAN
Náhľad okna "Konfigurácia zariadenia" v NVR rekordéroch Signal K27xx IP, slúži pre konfiguráciu akcií
v prípade zistenia abnormálnych situácií
V prípade abnormálnej situácie môže byť užívateľ / operátor oboznámený prostredníctvom zvukového alarmu alebo správou v okne náhľadu. Tým sa zabráni aby užívateľ/prevádzkovateľ stratil akékoľvek video pokrytie bez nutnosti neustále kontrolovať stav systému.
Ďalšie znaky NVR rekordérov Signal ktoré môžu byť použité vo video monitorovacích systémoch:
 • Vytváranie zoznamov povolených a blokovaných IP adries,
 • Podpora DDNS (CN99, DynDns, Oray, NO-IP, MYQ-SEE),
 • Podpora NTP a FTP,
 • UPNP - automatická detekcia NVR v sieti (Windows systémy),
 • RTSP video streaming.
Archivácia
 • Cez USB rozhranie na externé pamäťové zariadenie (USB port na prednom a zadnom panely),
 • Na PC s využitím webového prehliadača alebo dodaného softvéru,
 • Možnosť zvoliť časový interval materiálu, ktorý má byť archivovaný.
NVR rekordéry Signal môžu byť použité ako samostatné centrálne jednotky malých video monitorovacích systémov, alebo môžu byť prvkami veľkých systémov. Prijateľnou cenou a množstvom špecializovaných funkcií je ideálnym nástroj pre ochranu priemyselných zariadení, skladov, komerčných objektov, firiem.
Ultimax 21xx
Zariadenia Ultimax kombinujú najnovšie technológie založené na operačnom systéme v reálnom čase (Linux RTOS) a najúčinnejších kompresných algoritmov pre video a zvuk. H.264 je v súčasnej dobe najpopulárnejší spôsob kompresie videa. V porovnaní s inými populárnymi algoritmami - MJPEG a MPEG-4 - dokáže ušetriť až 50% miesta na disku. Okrem toho - to je dôležité najmä pri práci na Internete - prenos rovnakého množstva dát vytvára výrazne menšiu sieťovú prevádzku. Vďaka podpore dvoch video stramov+ monitorované videa je možné sledovať na smartfónoch so systémom Windows Mobile/Android/iOS (pomocou CCTV mobilnej aplikácie) alebo na PC (pomocou aplikácie IVMS-4000 alebo IVMS-4200), v oboch prípadoch aj prostredníctvom sietí s nízkym alebo stredne rýchlym prenosom dát. V závislosti na potrebách si môže užívateľ zvoliť model 4, 8, alebo 16-kanálov.
IP NVR Ultimax 2104
Ultimax 2104 - pohľad spredu
IP NVR Ultimax 2104
Ultimax 2104 - pohľad spredu
IP NVR Ultimax 2104
Ultimax 2108, 2116 - pohľad spredu
IP NVR Ultimax 2108
Ultimax 2108, 2116 - pohľad spredu
Rekordéry Ultimax majú mnoho funkcií, ktoré nie sú dostupné v iných zariadeniach na trhu, a to najmä:
 • Monitoring a synchrónne prehrávanie dvoch kanálov
 • Skratky v OSD menu - OSD tlačidlá zobrazujúce po kliknutí na jednotlivé kamery/kanály umožňujú priame ovládanie ich funkcií, ako je manuálne nahrávanie, prehrávanie, nastavenie videa
 • Podpora dvoch video stramov
 • Dovolenkový záznamový harmonogram - do 32 periód bez nahrávania - napr. v priemyselných závodoch nie je potrebný záznam videa z neaktívnych stránok
 • S.M.A.R.T. hard disk monitoring
 • Spätné prehrávanie
 • SMART Search - umožňuje nájsť okamihy s pohybom vo vymedzenej oblasti obrazu tak, aby sa zanalyzovali potrebné udalosti
 • Tags - niektoré časti záznamu môžu byť označené tak, aby sa dali rýchlo nájsť aj v budúcnosti, môžu byť tiež chránené proti prepísaniu
 • DDNS - Hikvision ponúka bezplatný DDNS server, čo odstráňuje náklady spojené s platenými službami, ako je DynDns
 • Channel Zero - nastavenie limitu pre šírku pásma a počet snímok za sekundu video streamu vysielaného cez sieť a prístupné prostredníctvom internetových prehliadačov
 • LAN log a štatistiky - tento diagnostický nástroj dokáže skontrolovať stav pripojenia a sieťových parametrov
Charakteristické znaky NVR Ultimax:
 • Stabilná prevádzka vo všetkých režimoch, vrátane ovládania cez IP sieť
 • H.264 video kompresiu
 • Audio záznam
 • Podpora pre internetové prehliadače IE, Google Chrome, Opera, Safari
 • Funkcia Intercom
 • Bezplatný softvér na riadenie systému IVMS-4000 a IVMS-4200
 • Bezplatný mobilný monitoring/aplikácia na prehrávanie IVMS-4500
 • Podpora pre E-map
 • Pomocný video stream cez ONVIF protokol
 • Možnosť nastaviť jednotlivé parametre nahrávania pre každý kanál - vrátane rozlíšenia, bit rate, kvality obrazu - čo umožňuje flexibilnú konfiguráciu a optimalizáciu systému
 • Definovanie parametrov snímok pre špecifické udalosti
 • Podpora IPv6
 • HDMI výstup, max. rozlíšenie 1080p,
 • Simultánna prevádzka HDMI, VGA a CVBS výstupov
 • 1/4/9/16 (v závislosti na modely) rozdelenie obrazovky s nastaviteľným poradím zobrazenia na obrazovke
 • LAN, kanál, monitoring HDD stavu
 • Výnimky a alarmy: neoprávnená manipulácia s kamerou, strata videa, detekcia pohybu vo vopred určených oblastiach snímok (rovnako cez ONVIF protokol - Sunell kamery)
 • Do 4 privátnych zón pre každú kameru
 • Podpora PTZ kamier (viaceré protokoly)
HDD rozhranie:
 • Podpora SATA hardiskov do 4 TB
 • S.M.A.R.T. hard disk monitoring
 • Možnosť prepísanie existujúcich dát
 • Podpora pre až 8 NAS diskov (8 x NAS alebo 7x NAS +1x IP SAN)
 • Riadenie cez skupinu diskov
 • Video formáty kompatibilné so systémom Windows(R)
Nahrávanie a prehrávanie:
 • Viac režimov nahrávania, vrátane návodu, plánovanej alebo aktivovanej detekciou pohybu
 • 8 periód nastaveného nahrávania, individuálne nastaviteľné pre každú kameru
 • Definovanie parametrov snímok pre konkrétne akcie
 • Označenie pre rýchle vyhľadávanie vybraných záznamov
 • Možnosť prepísania existujúcich dát
 • Ochrana vybraných záznamov proti prepísaniu
 • Vyhľadávanie podľa detekcie pohybu vo vybraných oblastiach snímok - "Smart search",
 • Vyhľadávacie možnosti zahŕňajú výber dátumu a času, kanálu, druh záznamu (udalosť)
 • Lokálne prehrávanie všetkých kanálov simultánne
 • Farebné časové osi - farba závisí od režimu záznamu (napr. špecifické farby pre záznamy spúšťané detekciou pohybu)
 • Digitálny zoom počas sledovania živého obrazu a prehrávania
 • Spätné prehrávanie (vyhradené tlačidlo)
Okno náhľadu vo webovom prehliadači Firefox
Archivácia:
 • Prenos dát cez rozhranie USB do ľubovoľného USB zariadenia. USB port na prednom a zadnom panely
 • Súčasné prehrávanie a zálohovanie
 • Archivácia na PC pomocou webového prehliadača alebo softvéru IVMS-4000, IVMS-4200
 • Výber zo všetkých periód záznamu
Okno sťahovania
Alarmy a výnimky:
 • Odozvy na alarm zahŕňajú celoobrazovkové zobrazenie z aktívneho kanála, pípnutie, e-mailové upozornenia
 • Možnosť plánovania periód aktivácie alarmu
 • Výnimku tvorí preťaženie disku, zlyhanie disku, zlyhanie siete, strata videa, nekompatibilné video, IP konflikt
Rekordéry Ultimax majú schopnosť vlastnej diagnostiky a vykazovanie problémov ku ktorým došlo prevádzkovateľovi.
 • HDD Full
 • HDD Error
 • Network Disconnected
 • IP konflikt: duplikovaná IP adresa
 • Ilegálne prehrávanie
 • Výnimky nahrávania: nedostatočný priestor na disku
 • Pohyb: detekcia pohybu v každej zo štyroch zón (z každej kamery)
 • Odolná voči narábaniu: blokovanie objektívu kamery
 • Video strata v dôsledku výpadku elektrického prúdu v kamere alebo kvôli prerušeniu prenosovej linky
Konfiguračné okno výnimiek
Konfigurácia reakcie systému na stratu videa
Obsluha môže zvoliť rôzne akcie alarmu:
 • Full Screen Monitoring - zobrazenie pôvodného snímku obrazovky z aktívneho kanála (so spusteným alarmom: detekcia pohybu, narábanie s kamerou, atď.), dvojitým kliknutím na obrázok obnoví jeho minimalizovaný formát
 • Zvukové varovanie
 • Notify Surveillance Center - smerovanie upozornenie na klientsku aplikáciu, napr. iVMS-4200 inštalovanú na PC
 • Zaslať E-mail - automatické upozornenie e-mailom na preddefinované adresy.
Ostatné funkcie:
 • Ovládanie cez USB, IR diaľkové, tlačidlá na prednom panely, určená klávesnica
 • Schopnosť vytvoriť užívateľské účty s rôznymi prístupovými/manažérskymi právami
 • System log záznam všetkých udalostí, jednoduchý spôsob, ako nájsť udalosti podľa hlavných kategórií: alarmy, výnimky, operácie, atď.
 • Spustenie a zastavenie alarmov manuálne alebo automaticky
 • Možnosť uloženia a importu/exportu nastavení DVR
Možnosti systémovej konfigurácie NVR Ultimax
Práca v sieti:
 • Zabudovaná 10/100/1000 Mbps ethernetová karta (polovičný a plný duplex)
 • Podpora prokolov TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADAP, SNMP
 • Možnosť diaľkového ovládania, sťahovania nahrávok prostredníctvom siete, diaľkové vyhľadávanie/prehrávanie/archivácia
 • Vzdiaľená konfigurácia parametrov
 • Vzdialený import / export nastavení
 • Vzdialený monitoring stavu zariadenia, alarmov, prihlásení
 • Možnosť vzdialeného manažmentu disku, vzdialená aktualizácia firmvéru, ovládania vzdialenej prevádzky
 • Diaľkové ovládanie nahrávania (zapnutie / vypnutie)
 • Možnosť nahrávania Screenshotov
 • Diaľkové ovládanie PTZ vo viacerých kanáloch
 • Podpora protokolu HTTPS
 • Štatistiky o mieste na disku
NAT nastavenia
DVR pripojené k internetu sú hostia so špecifickými IP adresami, príkladom je 62.121.130.38. Bolo by ťažké si pamätať množstvo takých číselných reťazcov, tak sú preložené na ľudsky príjemné názvy počítača hostiteľa pomocou Domain Name System (DNS). DVR dostane jeho hostiteľský názov - najprirodzenejšiu formu adresi. DDNS znamená, Dynamic DNS, čo umožňuje používať pevné doménové názvy v prípade ak je IP adresa priradená dynamicky. Táto funkcia je nevyhnutná, ak ISP nemôže poskytnúť pevné IP adresy, alebo ak je táto možnosť príliš drahá.
 • hkDDNS,
 • NO-IP,
 • PeanutHull,
 • DynDns,
 • IPServer.
Výberom napr. hkDDNS služby musí administrátor vytvoriť užívateľský účet na www.hik-online.com a vstúpiť do príslušných políčok v okne konfigurácie: užívateľské meno, heslo, názov domény (názov hostiteľského DVR).
Zoznam kamier kompatibilných s rekordérmi Ultimax a NVR Signal
Kompaktné kamery
Náhľad kamery
KódNázovSpôsob integrácie s rekordémi Ultimax a Signal
  K1680Outdoor IP Camera Sunell SN-IPR54/12DN/V (CMOS 1080p, ONVIF)ONVIF
 K1681Compact IP Camera Sunell SN-IPR54/14AKDN (2MP/FullHD, Sony Exmor, ONVIF)ONVIF
K1685Compact IP Camera Sunell SN-IPR54/14APDN (2MP/FullHD, Sony Exmor, ONVIF)ONVIF
K1810Compact IP Camera: Signal HD-200 Full HD (2MP) with IR Illuminator

SIGNAL NVR - plná integrácia

Hikvision - ONVIF

 

Kopulové kamery
NáhľadKódNázovSpôsob integrácie s rekordémi Ultimax a Signal
 K16912MP IP Dome Camera Sunell SN-IPV54/12UDR (Aptina 1080p CMOS, ONVIF, OUTDOOR vandal-proof)ONVIF
  K1695Megapixel IP Dome Camera Sunell SN-IPD54/12VDR (1080p, indoor, vandal-proof)ONVIF
  K1698     
Megapixel IP Dome Camera Sunell SN-IPC54/14ZDR (2MP, Exmor, ONVIF)
ONVIF

 

Kamery box
NáhľadKódNázovSpôsob integrácie s rekordémi Ultimax a Signal
  K16342MP IP Camera Sunell SN-IPC54/14EDN (box, ONVIF, CMOS, 1080p)ONVIF
  K1637Megapixel IP Camera Sunell SN-IPC54/40EDN (5MP, box)ONVIF

 

Parametre Ultimax 2104 (4 kanály)
NázovUltimax 2104
Kód K2104
operačný systémLinux
Počet kanálov
 4
Podpora megapixlových kamier
ÁNO
Max celková šírka pásma
20 Mbps
HDD1x SATA II (max 4 TB)
Max rozlíšenie pripojených IP kamier
 1920 x 1080 pixelov
Max záznamová rýchlosť
 25 fps
PentaplexSimultánny live monitoring, záznam, prehrávanie, záloha a vzdialený prístup
System monitoring
Externý alarm, detekcia pohybu, manipulácianahrávanie zlyhania, zlyhanie disku, preťaženie disku, zlyhanie IP siete, konflikt IP adries, neoprávnený pokus o záznam
Alarmové udalostiRecording start, sound notification, email notification, monitoring center alert, PTZ preset tour
Live monitoring4 kanály
Prehrávanie

2 channels via video output
Up to 8 channels via CMS or web browser

OSD
Date & Time, názov kanálu, záznamový stav, alarmové stavy
Podporované značky kamier
 Arecont, Axis, Bosh, Brickom, Canon, Sunell (Onvif), Panasonic, Pelco, Psia, Samsung, Sanyo, Sony, Vivotek, Zavio
Port Ethernet10/100/1000 Base-TX (RJ-45)
Video kompresia
H.264
Záznamové režimy
Priebežné, nastavené, manuálne, spustené alarmom
Digitálny zoom
Každú časť obrazu na plnú veľkosť obrazovky
ProtokolyTCP, UDP, RTP, DHCP, DDNS, SMTP, NTP, PPPoE, SADP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP, IPv6, ONVIF, PSIA, RTSP
ZálohaExterné zálohovacie zariadenie cez USB; PC alebo sieťový disk cez LAN
Vzdialená konfigurácia
Live monitoring, PTZ ovládanie, prehrávanie, sťahovanie súborov, reading logs  
Klientska aplikáciaiVMS - 4200
Video výstupy
HDMI, VGA (D-Sub)
Max rozlíšenie video výstupov
1920x1080
Iné rozhrania
2 x USB, RS485
Remote client OS
Windows, Mac OS
Prevádzková teplota
-10°C ... 55°C
Napájacie napätie
12 VDC
Spotreba energie
10 W (without an HDD)
Mobilný prístup
 Android, iPad, iPhone
Kompatibilné prehliadače
IE, Google Chrome, Opera, Safari
Rozmery (W x D x H)
315 x 230 x 45 mm
Hmotnosť2 kg
Porovnanie 8-kanálových rekordérov
ModelUltimax NVR 2108Signal NVR 2708
KódK2108 K2708
VýrocaUltimaxSignal
OSLinuxLinux
Počet kanálov88
Podpora megapixlových kamier
ÁNOÁNO
Max celková šírka pásma
40 Mbps32 Mbps
HDD rozhranie
2x SATA II (max 8TB)2x SATA II (max 6TB)
Max rozlíšenie pripojených IP kamier1920 x 1080 pixels1920 x 1080 pixels
Max záznamová rýchlosť
25 fps25 fps
PentaplexSimultánny live monitoring, záznam, prehrávanie, záloha a vzdialený prístupSimultánny live monitoring, záznam, prehrávanie, záloha a vzdialený prístup
Live monitoring
8 kanálov8 kanálov
Prehrávanie2 kanály cez video výstup
Do 8 kanálov cez CMS alebo webový prehliadač
1 kanál cez video výstup
Do 8 kanálov
cez CMS alebo webový prehliadač
OSDDate & Time, názov kanálu, záznamový stav, alarmové stavyDate & Time, názov kanálu, záznamový stav, alarmové stavy, prenosové parametry
Podporované kamery
ONVIF - Sunell, SignalONVIF - Sunell, Signal
Ethernet port
10/100 Mbps10/100/1000 Mbps
Video kompresia
H.264H.264
Záznamové režimyPriebežné, nastavené, manuálne, spustené alarmomPriebežné, nastavené, manuálne, spustené alarmom
AlarmyExterný alarm, detekcia pohybu, manipulácianahrávanie zlyhania, zlyhanie disku, preťaženie disku, zlyhanie IP siete, konflikt IP adries, neoprávnený pokus o záznamŽiadny disk, plný disk, zlyhanie pripojenie k sieti
Digitálny zoomKaždá časť obrazu na plnú veľkosť obrazovky (živé monitorovanie a prehrávanie)Každá časť obrazu na plnú veľkosť obrazovky (živé monitorovanie a prehrávanie)
ProtokolyTCP, UDP, RTP, DHCP, DDNS, SMTP, NTP, PPPoE, SADP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP, IPv6, ONVIF, PSIA, RTSPTCP/IP, DHCP, PPOE, DNS, DDNS, NTP, UPNP, E-MAIL
ZálohaExterné zálohovacie zariadenie cez USB; PC cez LANExterné zálohovacie zariadenie cez USB; PC cez LAN
Vzdialená konfigurácia
Live monitoring, PTZ ovládanie, prehrávanie, sťahovanie súborov, reading logs  Live monitoring, PTZ ovládanie, prehrávanie, sťahovanie súborov, reading logs  
Video výstupy
HDMI, VGAHDMI, VGA, BNC
Ďalšie rozhrania
2 x USB, RS4852 x USB, RS485 (PTZ)
Alarmové vstupy/výstupy-8/1
Maximálne rozlíšenie video výstupov
1920x10801920x1080
Remote client OSWindows, MAC OSWindows
Prevádzková teplota
-10°C ... 55°C-10°C ... 55°C
Napájacie napätie
12 VDC12 VDC
Spotreba energie (bez HDD)
10 W20 W
Mobilný prístup
Android, iPhone, iPad Android, BlackBerry, Symbian,
Windows Mobile
Užívateľské rozhranie
Internet Expolorer, Google Chrome, Firefox, Opera, CMS app
Internet Expolorer, CMS app
Rozmery (W x D x H) 445 x 261 x 45 mm405 × 330 × 65 mm 
Hmotnosť2 kg6 kg
Porovnanie 16-kanálových rekordérov
ModelUltimax NVR 2116Signal NVR 2716
KodK2116 K2716
ProducentUltimaxSignal
System operacyjny rejestratoraLinuxLinux
Liczba kanałów1616
Obsługa kamer MpixTAKTAK
Całkowite pasmo przetwarznia danych80 Mbit/s64 Mbit/s
HDD2x SATA II (max 8TB)2x SATA II (max 6TB)
Maksymalna rozdzielczość podłączonych do rejestratora kamer IP1920 x 1080pix1920 x 1080pix
Maksymalna rejestrowanych ilość klatek obrazu25kl./s25kl./s
Funkcja PentaplexObraz na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizowanie i dostęp zdalny w tym samym momencieObraz na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizowanie i dostęp zdalny w tym samym momencie
Podgląd na żywo16 kanałów16 kanałów
Playback2 kanały w trybie podglądu przez wyjście wideo rejestartora,
Do 8 kanałów jednocześnie w trybie podglądu zdalnego przez oprogramowanie CMS lub przeglądarkę
1 kanał w trybie podglądu przez wyjście wideo rejestartora,
Do 8 kanałów jednocześnie w trybie podglądu zdalnego przez oprogramowanie CMS lub przeglądarkę Internet Explorer
OSDAktualna data i godzina, status nagrywania, nazwa kanału, status alarmuAktualna data i godzina, status nagrywania, nazwa kanału, status alarmu, informacje o transmisji
Obsługiwane marki kamerONVIF - Sunell, SignalONVIF - Sunell, Signal
Port Ethernet10/100 Mbps10/100/1000 Mbps
KompresjeH.264H.264
Typy nagrywaniaCiągłe, harmonogramowe, ręczne, uruchamiane przez zdarzenia alarmoweCiągłe, harmonogramowe, ręczne, uruchamiane przez zdarzenia alarmowe
AlarmyAlarm, detekcja ruchu, sabotaż, awaria rejestracji, awaria dysku, zapełnienie dysku, awaria sieci IP, konflikt adresów IP, próba nieuprawnionego logowaniaPowiadomienie o braku dysku, błędzie połączenia z siecią, braku miejsca na dysku
Zoom cyfrowyPowiększanie dowolnego fragmentu do rozmiaru pełnego ekranu zarówno w podglądzie na żywo jak i odtwarzaniu archiwalnych nagrańPowiększanie dowolnego fragmentu do rozmiaru pełnego ekranu zarówno w podglądzie na żywo jak i odtwarzaniu archiwalnych nagrań
ProtokołyTCP, UDP, RTP, DHCP, DDNS, SMTP, NTP, PPPoE, SADP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP, IPv6, ONVIF, PSIA, RTSPTCP/IP, DHCP, PPOE, DNS, DDNS, NTP, UPNP, E-MAIL
BackupUSB na pendrive albo dysk zewnętrzny, przez sieć LAN na komputerze PCUSB na pendrive albo dysk zewnętrzny, przez sieć LAN na komputerze PC
Zdalna konfiguracjaPodgląd, sterowanie PTZ, odtwarzanie, ustawienia systemu, pobieranie plików, odczyt logówPodgląd, sterowanie PTZ, odtwarzanie, ustawienia systemu, pobieranie plików, odczyt logów
Wyjścia wideoHDMI, VGAHDMI, VGA, BNC
Dodatkowe złącza2 x USB, RS4852 x USB, RS485 (Sterowanie PTZ)
Wejścia/wyjścia alarmowe-8/1
Maksymalna rozdzielczość wyjścia monitorowego1920x10801920x1080
System operacyjny zdalnego klientaWindows, MAC OSWindows
Temperatura pracy-10 ... 55 °C-10 ... 55 °C
Napięcie zasilaniaDC 12VDC 12V
Pobór mocy10W20 W
Dostęp do rejestratora z urządzeń przenośnychAndroid, iPhone, iPad Android, BlackBerry, Symbian,
Windows Mobile
Interfejs użytkownikaInternet Expolorer, Google Chrome, Firefox, Opera, Aplikacja CMSInternet Expolorer, Aplikacja CMS
Wymiary  (szer. x głęb. x wys.) 445 x 261 x 45 mm405 × 330 × 65 mm 
Masa2 kg6 kg