MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

TV, TV-SAT

Domáce inštalácie

Prepínače, zlučovače a združovače používané v individuálnych satelitných inštaláciách
Dôvody pre používanie prepínačovs
V súčasnej dobe sa individuálne satelitné inštalácie skôr málokedy používajú pre prijímanie kanálov z iba jedného satelitu, pomocou jedného satelitného prijímača. Väčšina užívateľov uprednostňuje prístup k rôznym programom z dvoch alebo viacerých satelitných pozícií, takže je potrebné nainštalovať ďalší konvertor/y (LNB). Najbežnejšia situácia je príjem z dvoch satelitov, čo vyžaduje inštaláciu dvoch konvertorov. To znamená, že by sme mali viesť dva káble do vstupov prijímača.
Digitálne satelitné prijímače sú však bohužiaľ obvykle vybavené iba jedným vstupom, teda pripojenie dvoch konvertorov môže byť realizované jedine prostredníctvom externého prepínača.
Prepínače konvertorov.
  • ovládané manuálne, prakticky nepoužívané,
  • ovládané pomocou Tone Burst signálu,
  • ovládané DiSEqC signálom,
  • ovládané úrovne na 8. pine Eurokonektora (SCART)
  • ovládané sklonom na 8. pine SCART
  • ovládané pomocou 22 kHz signálu.
Konštrukcia elektronických prepínačov.
Každý prepínač sa skladá z jednoduchých logických IC a spínacieho obvodu. Je to programovaný mikroradič v prípade prepínačov ovládaných pomocou DiSEqC alebo Tone Burst signálu, ktorý vykonáva detekciu a dekóduje DiSEqC alebo Tone Burst. Pre prepínač ovládaný pomocou úrovne je to porovnávač napätia a pre prepínač ovládaný pomocou sklonu - bistabilný spúšťač. Spínací obvod je vo väčšine prípadov realizovaný s použitím tranzistorov a relé.
Relé sa používajú pre pripojenie elektrického napätia k aktívnemu konvertoru a pre prenos signálu z konvertora do prijímača. V prípade tranzistorového prepínača sú tranzistory používané iba pre zapojenie elektrického napätia a satelitný signál býva prenášaný pomocou energetického kondenzátora kolektorov - emitor tranzistorov, ktorý má spravidla malý výkon, nízko frekvenčné tranzistory. Niekedy sú relé tiež paralelne zapojené s dodatočnými kondenzátormi, pre zníženie útlmu satelitného signálu.
Switch ovládaný pomocou Tone Burst signálu.
Toto riešenie umožňuje plne automatické prepínanie konvertorov. Mali by sme mať na pamäti, že to vyžaduje, aby bol prijímač vybavený Tome Burst ovládaním, niekedy nazývaným DiSEqC-Mini. Niektoré digitálne prijímače a mnoho analógových prijímačov umožňujú výrobu tohto signálu. Je potrebné priradiť Tone Burst signál ku každému satelitu v menu prijímača. Dostupné sú dva signály: Tone Burst: A a B, čo znamená, že k prepínaču môžu byť pripojené iba dva konvertory.
Grafická schéma pripojenia dvoch konvertorov vybraných Tone Burst prepínačom
Prepínač ovládaný pomocou DiSEqC signálu.
Jedná sa o najlepšie riešenie, nakoľko umožňuje plne automatické prepínanie dokonca až štyroch konvertorov. Prijímač musí podporovať aspoň DiSEqC 1.0. Väčšina digitálnych prijímačov umožňuje vytváranie tohto signálu. Je potrebné priradiť DiSEqC signál ku každému satelitu v menu prijímača. Obvykle sú k dispozícií 4 typy: A, B, C a D, čo znamená, že 4 - vstupový switch môže byť pripojený a na záver, máme prístup ku štyrom konvertorom.
Grafická schéma pripojenia štyroch konvertorov ovládaných pomocou DiSEqC switcha
Dva prijímače a dva konvertory. Teraz Vám predstavíme inštaláciu umožňujúcu nezávislé prijímanie kanálov z dvoch satelitov, pomocou dvoch tunerov. Aby sme toho dosiahli, parabola musí byť vybavená dvojitým držiakom pre dva použité dvojité konvertory a potrebujeme dva DiSEqC prepínače (switche). Veľmi dôležité je použitie prepínača s vysokým oddelením medzi vstupmi, aspoň 25 dB. Inak kvôli simultánnemu prenosu signálu na oboch vstupoch prijímania nebude možné. Odporúčame prepínače S.166-A R852505. Na jeho stránke katalógu je umiestnená aktualizovaná schéma ukazujúca praktickú realizáciu dvoch prijímačov a dvoch LNB, umožňujúcich príjem tiež pozemného televízneho signálu.
Koncepcia nezávislého príjmu programov s dvomi prijímačmi
Prijímanie zo štyroch satelitov. Dostávame stále viac dotazov o možnosti pripojenia viac ako dvoch konvertorov k jednému tuneru. Je to možné a jednoduché, pokiaľ prijímač podporuje DiSEqC. Obvykle sa v menu nastavenia príslušného satelitu objaví pole nazvané DiSEqC, kde je možné zvoliť možnosti (DiSEqC 1, DiSEqC 2, DiSEqC 3, DiSEqC 4 nebo DiSEqC A, DiSEqC B, DiSEqC C, DiSEqC D). Pre každý satelit vyberáme odlišnú možnosť a spojíme odpovedajúci konektor prepínače s každým satelitným konvertorom. Odporúčame 4/1 prepínač SPU 41-02 4/1 R852484.
Príjem programov zo 4 satelitov; samozrejme je možné použiť 4 oddelené paraboly - potom je možné prijímať vysielanie zo satelitov umiestnených v akejkoľvek uhlovej vzdialenosti
Satelitné združovače
Príklad použitia združovačov vyrobených spoločnosťou Terra a Alcad
Združovače umožňujú použitie jediného káblu pre prenos signálov prvého satelitného IF a pozemných televíznych signálov. Sú konštruované s použitím horných a dolných priepustov, navyše umožňujú napájať konvertory zo vstupu prijímača (prenáša rovnako smerný prúd v satelitnom obvode a voliteľne v pozemnom obvode - v prípade použitia zosilňovačov).
TV/SAT Combiner - Splitter RS-02MTV/SAT Combiner - Splitter RS-02M
Satelitný združovač - princíp činnosti
Satelitný združovač umožňujúci napájanie predzosilňovača - princíp činnosti
Pri výbere satelitného združovača je dôležité zvážiť možnosť napájania pozemného televízneho predzosilňovača. Napríklad model R85311 túto možnosť neposkytuje, zatiaľ čo model R85312 dodáva stabilizovaný 12VDC nepretržite. Možný spôsob napájania predzosilňovača je tiež závislý na vlastnosti SAT prijímača - dodávajúci LNB v úspornom režime.