Príklady anténnych inštalácií - FM/TV, SAT TV, WLAN, GSM

Anténny systém v jednodome
Tu je niekoľko osvedčených aplikačných schém anténnych systémov, ktoré môžu poskytnúť usmernenie pri výbere vhodného zariadenia.

Taktiež odporúčame prečítať si naše články: Nejaké tipy a návody pre developerov a všetkých ktorý chcú robiť poriadny anténny systém pre TV, SAT TV, WLAN, GSM, DCS, 3G; Sady kanálových zosilňovačov pre S/MATV systémy; SMATV systémy; Profesionálne multiswitchové systémy.

Náš týždenný informátor pravidelne prezentuje návrhy vyhovieť špecifickým požiadavkám rôznych prípadov, s popisom použitého vybavenia.
Vybrali sme tu tie najtypickejšie riešenia, ktoré sú široko používané v praxi.
Diagramy uvedené nižšie sú modely, ktoré možno s úspechom využiť alebo vyvinúť v závislosti na kreativite projektanta alebo inštalatéra. Kliknutím na diagram uvidíte jeho plnú veľkosť a podrobný opis.
Domáce DVB-T anténne systémy
Anténny systém pre oblasti
s vysokou intenzitou signálu (do 20 km
z vysoko a stredne výkonných DVB-T vysielačov)
Anténny systém pre oblasti v rámci 20-40 km
vzdialenosti od vysielača,
s distribúciou signálu do 4 televízií
Anténny systém vzdialený 40 km
od vysielača,
s distribúciou signálu do 4 televízií
Anténny systém pre príjem
DVB-T vysielania z dvoch vysielačov
Anténny systém kombinujúci satelitné
a DVB-T signály, s distribúciou do štyroch zásuviek
FM, TV & SAT TV, CCTV, Wi-Fi a mobilné systémy
v domácnostiach
Basic TV Antenna System Diagram (for single-family homes)
Reception of digital satellite platform throughout the house using only one smart card
Základná schéma TV anténneho systému
(pre jedno-rodinné domy)
Príjem digitálnej satelitnej platformy
v celom dome,
vďaka jednej karte
Home LAN/WLAN system with wireless access to the Web, and IP CCTV monitoring
SOHO cellular antenna amplifier system (GSM)
Domáci LAN/WLAN systém
s bezdrôtovým prístupom na internet,
a s IP CCTV monitoringom
SOHO mobilný anténny
zosilňovací systém (GSM)
Home antenna system (terrestrial and satellite), LAN/WAN and CCTV monitoring
Ekonomický multifunkčný SAT-TV, CCTV, LAN/WLAN systém
Antény vo viac-generačných budovách
Multiswitchové inštalácie v bytových domov si vyžadujú vytvárať návrhy. Vstupné parametre do výpočtu sú: topológia siete, typ a počet multiprepínačov, typ použitého kábla (útlm) a dĺžka jeho častí.
Návrhár musí vybrať systémové komponenty tak, aby úrovne signálu vo všetkých anténnych zásuvkách boli v rámci odporúčaného rozsahu.
Pre uľahčenie procesu dizajnu firma Terra má k dispozícii bezplatný program, ktorý umožňuje rýchle a jednoduché vytváranie akéhokoľvek systému založeného na multiprepínačoch TERRA. Program umožňuje získať inštalačnú úroveň signálu v rôznych miestach systému, s prihliadnutím k vstupným úrovniam, počet a typ multiprepínačov a pomocných zariadení, druh koaxiálneho kábla a dĺžka jeho častí.

SatNet - článok vysvetľuje princípy návrhu, s odkazom na stiahnutie programu.
Dole, na ľavej strane uvádzame príklady typických inštalácií založených na multiprepínačoch (SMATV systémy), najčastejšie používaných v bytových domoch. Na pravej strane sú príslušné screenshoty z programu SatNet.
Diagramy uvedené nižšie súmodely, ktoré môžu byť vyvinuté v závislosti na kreativite projektanta alebo inštalatéra (a potrieb používateľov). Kliknutím na schému uvidíte plnú veľkosť s podrobným popisom. Každá z týchto schém obsahuje odkaz na príslušný súbor SatNet. Stačí nainštalovať program SatNet a nahrať súbor pre praktické odskúšanie funkcií programu a upraviť pôvodný dizajn.
Schémy môžu byť klasifikované dvoma spôsobmi: v závislosti od počtu satelitov, z ktorých sú programy prijímané (1 alebo 2) a podľa spôsobu distribúcie satelitných signálov (priechodná alebo odbočovacia). Systémy s multiprepínačmi sú stabilnejšie a spoľahlivejšie - zlyhanie jedného z multiprepínačov nemá vplyv na prácu ostatných. Preto sú veľké inštalácie vybudované ako odbočovacie siete.
Pass-through multiswitch system in apartment building <br />(for one satellite)

Pass-through multiswitch system in apartment building <br />(for one satellite)
Inštalačná schéma
Screenshot z programu SatNet
Systém je založený na 5-vstupových multiswitchoch.
To umožňuje príjem pozemného vysielania a satelitných programov z Astry alebo Hot Birdu.
Pass-through multiswitch system in apartment building (for two satellites)

Pass-through multiswitch system in apartment building (for two satellites)
Inštalačná schéma
Screenshot z programu SatNet
Systém je založený na 9-vstupových multiswitchoch.
To umožňuje príjem pozemného vysielania a satelitných programov z Astry alebo Hot Birdu.
Tap multiswitch system in apartment building (for one satellite)

Tap multiswitch system in apartment building (for one satellite)
Inštalačná schéma
Screenshot z programu SatNet
Systém je založený na TV/SAT odbočovačoch a 5-vstupových multiswitchoch.
To umožňuje príjem pozemného vysielania a satelitných programov z Astry alebo Hot Birdu.
Tap multiswitch system in apartment building (for two satellites)

Tap multiswitch system in apartment building (for two satellites)
Inštalačná schéma
Screenshot z programu SatNet
Systém je založený na TV/SAT odbočovačoch a 9-vstupových multiswitchoch.
To umožňuje príjem pozemného vysielania a satelitných programov z Astry alebo Hot Birdu.
MATV systémy pre budovy
Projektant by mal spĺňať tri základné požiadavky: inštalácia má slúžiť 5 bytovým domom, distribuovať DVB-T signál z miestneho vysielača, účastníci so starými televízormi bez MPEG-4 tunera (CRT televízory a plazmové / LCD televízory vybavené iba MPEG-2 tunermi) majú prijímať DVB-T vysielanie prevedené do analógových TV kanálov.
DVB-T and analog TV in a modern MATV system
Schéma MATV systému pre 5 apartmánových domov,
využívajúc optické vlákna a distribúciu oboch pôvodných DVB-T multiplexov
rovnako ako ich kanálov ako trans-modulovaných analógových signálov