MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

TV, TV-SAT

Inštalačné komponenty

Profesionálne multiprepínačové inštalácie
Multiswitch inštalácie umožňujú distribuovať satelitné a pozemné programy mnohým užívateľom. Sú jednou z foriem satelitných spoločných televíznych anténnych systémov (SMATV). Komunálne systémy sú obecne spoľahlivejšie a zaisťujú väčšiu kvalitu, vďaka lepšiemu, profesionálnemu vybaveniu. To začína satelitnou parabolou - aspoň 110cm, zaisťujúcou vysoký zisk a necitlivosť voči poveternostným podmienkam.

Komunálne inštalácie eliminujú individuálne paraboly a antény na strechách, fasádach a balkónoch, čím zlepšujú estetickú stránku budovy.

Multiswitch inštalácie je možné členiť v súlade s počtom vývodiek/nástenných dosiek:
 • malé - až 30 vývodiek
 • stredné a veľké - nad 30 vývodiek
Malé inštalácie môžu byť urobené bez návrhu, iba podľa príkladov inštalačných schém, napr. Inštalačná schéma pozemného / satelitného televízneho vysielania - multiswitch riešenia - v rodinnom doměe (dôležitá požiadavka - najdlhšia trasa medzi LNB a vývodkou nemôže presiahnuť 70m). V prípade dlhších vzdialeností bude potrebné návrh zahŕňajúci vyrovnanie útlmu, podobne ako u väčších inštaláciách.
Rozsiahle multiswitch systémy
Ako už bolo vyššie uvedené, väčšie (alebo "dlhšie") systémy vyžadujú vytvorenie príslušných návrhov. Takýto návrh by mal zaručiť - v každej vývodke - minimálnu 45 dBuV úroveň pre každý transpondér (takže musí obsahovať hodnoty útlmu všetkých základných prvkov distribučnej siete). Tento návrh musí byť založený na pláne budovy (rozdelenie na inžinierske siete v súlade s rozvrhnutým schodiskom).
Zosilňovač pre 9-vstupové multiprepínače SA-901 TERRA5 kanálový SAT/TV rozbočovač SD-504 Terra5 kanálový SAT/TV odbočovač SS-510 TerraZosilňovač pre 9-vstupové multiprepínače SA-911 TERRAMultiprepínač MS-951 TERRA, 9 vstupov/4 výstupyMultiprepínač MS-952 TERRA, 9 vstupov/4 výstupySpínaný napájací zdroj pre muliprepínače Terra MS-554, 18V 800mA, F-konektor
Grafická schéma multiswitch inštalácie rozdelenej na inžinierske siete

Komponenty multiswitch inštalácie
 • Satelitne antény (paraboly)
Multiswitch systémy vyžadujú pomerne veľké satelitné paraboly, prinajmenšom 110cm, zaisťujúce vysoký zisk a necitlivosť voči poveternostným podmienkam, teda dobrý C/N pomer. Distribúcia signálov v inštalácii tento pomer jedine zhorší. Pre zaručenie vhodných úrovní v najvzdialenejších vývodkách musí byť počiatočná hodnota čo najvyššia - vďaka veľkej parabole. Veľké paraboly musia byť upevnené na odpovedajúcich operách - napr. E8714.
 • LNBs
V multiswitch systémoch sa používajú jedine QUATRO LNB. Nie je možné ich kombinovať s QUAD LNB, ktoré sa používajú pre priame pripojenie ku štyrom satelitným prijímačom.
 • Pozemné signály
V rodinných domoch je možné použiť vnútorný zosilňovač CA-215 R90461, alebo vonkajšie zariadenie, upevnené priamo na anténnom stožiari - AM-417 R903717. Male by byť preferované stožiarové zosilňovače, ktoré zaisťujú lepšie parametre šumu. odporúčajú sa značkové zariadenia zaručujúce dobré parametre, kvalitu a stabilitu parametrov, ako v premenlivom prostredí (zvlášť stožiarové zosilňovače), tak v priebehu ďalšieho využívania (dlhodobá stabilita).
V prípade veľkých systémov, s viac než 30 vývodkami, sú potrebné kanálové zosilňovače, ktoré vyrovnajú individuálne signály. Je to tiež spojené s problémom maximálnej výstupnej úrovne RF zosilňovačov. Na jednej strane sú vyžadované vysoké úrovne signálu na vstupe inštalácie, na druhej strane je potrebné redukovať úrovne signálu v prípade používania mnohých kanálov, počínajúc kanálom s najvyššou úrovňou. Najslabšie kanály môžu byť ťažko prijímatelné.

V prípade rozsiahlych inštalácií (nad 150 vývodiek) sú potrebné kanálové konvertory pre pozemné vysielanie - aby tak boli odstránené možné rušenia zo strany vysielačov.

 • Kabeláž
Multiswitch systémy sú multi - káblové inštalácie, s rôznymi signálmi v každom kábli a úseky dlhé až desiatky metrov. Môže sa vyskytnúť riziko presluchov, ktoré by zhoršili výkon systému (zvýšenie BER) a viedli k dôsledkom, ako napríklad neschopnosť príjmu.
Aby sa predišlo presluchu medzi koaxiálnymi káblami, mali by spĺňať aspoň požiadavky pre A triedu+ . DIPOL ponúka príslušné káble, z rady TRISET.
Nebezpečenstvo pri použití lacných, nekvalitných kábloch je príliš veľké - možná potreba výmeny kabeláže, dokonca i vo fázy uvedenia systému do prevádzky.

Koaxiálny kábel 75Ohm (trieda A) TRISET-113 1,13/4,8/6,8 [1m]
TRISET-113 koaxiálny kábel
Rada TRISET zahŕňa:
E1015 TRISET-113 - pre spojovanie výstupov multiswitch s vývodkami odberateľov.
Prvotriedny RF rozdeľovací kábel. Jeho kvalita bola potvrdená cenou "Produkt roku" na obchodnom veľtrhu SatKrak 2007. Základné vlastnosti: nízky útlm, veľmi dobrá účinnosť tienenia, výborná flexibilita umožňujúca jednoduchú inštaláciu (vrátane pripojenia k vývodkám).

E1017 TRISET-113 PE PLNENÝ GÉLOM pre spájanie antén/LNB s vnútornými zariadeniami/multiswitch. Plášť káblu (polyetylén - PE) je odolný voči UV žiareniu. Gél medzi plášťom a opletením chráni vnútornú časť proti preniknutiu vlhkosti/vody.

E1025 TRISET-11 PE PLNENÝ GÉLOM - pre spájanie inžinierskych sieti, vhodný pre výstavbu veľmi rozsiahlych systémov. Porovnanie s TRISET-113 - nižší útlm, avšak rovnako vynikajúca účinnosť tienenia (A+). PE plášť a plnený gélom - môže byť položený priamo do zeme, bez žiadnych ďalších ochranných prostriedkov.

E1027 TRISET-11 HF i E1019 TRISET-113 HF (Bez halogénu) - vďaka HF (halogen free) technológii je tento kábel vhodný pre vytváranie inštalácií v školách, nemocniciach atd., kde takú kabeláž vyžadujú požiarne predpisy.

 • Konektory
Konektory používané v multiswitch inštaláciách tvoria malú časť celkových nákladov, sú však veľmi dôležité pre kvalitu signálu, spoľahlivosť systému a - v neposlednej rade - ovplyvňujú spotrebu práce behom inštalačných prací. Nevhodné alebo nekvalitné konektory môžu znižovať úrovne signálu a vystavovať systém vnútorným (z iných polarizácií) a vonkajším rušeniam. Stáva sa, že sa väčšina času premárni hľadaním zlých spojení. Preto má správny výber takýto význam.

Dôležitým parametrom každého RF konektoru je VSWR. V satelitnom pásme by nemal byť vyšší než 1.5 dB. Ďalším kľúčovým parametrom, zvlášť významným v multiswitch systémoch, je účinnosť tienenia. U značkových konektorov je tato hodnota vyššia ako 70 dB. Pre profesionálne účely sa obvykle používajú krimpované konektory - rýchlejšie na montáž, lepšie tienené, precíznejšie a stabilnejšie.

DIPOL ponúka profesionálne F konektory rady Platinum, vhodné pre vnútorné aj vonkajšie aplikácie, s rozdeľovacími a diaľkovými káblami, zaisťujúce účinnosť tienenia cez 100 dB. Náradie nevyhnutné pre krimpovanie konektorov je TR-255 E80077.
Pre pripájanie kaskádovitých multiswitch sa používajú "rýchle" F - vidlice/F - vidlice konektory - E8242.


 • Multiswitches
Na trhu existuje mnoho typov multiswitch. Môžu byť klasifikované podľa rôznych kritérií, napr.:
 • Kaskádovité alebo na konci rady
 • Aktívny alebo pasívny pozemný obvod
 • Úroveň kvality (technické parametre)
Kaskádovité multiswitch sú určené pre použitie vo väčších budovách, kde môžu byť rozmiestnene na jednotlivých poschodiach. Zjednodušujú kabeláž a údržbu systému - v prípade zlyhania stačí vymeniť "lokálny" multiswitch.

Kaskádovité multiswitch umožňujú rozšírenie inštalácie (pod podmienkou, že je k dispozícii výkonná rezerva). Je však tiež veľmi dôležité previesť kabeláž takým spôsobom, aby zaisťovala rezervné káble pre potenciálnych odberateľov.

Pohľad na kaskádové multiswitch (MS-951/MS-952)
Medzi koncovými multiswitch ponúkame:
 • multiswitch pre individuálne inštalácie (spravidla rodinné domy), napr. Viper
 • multiswitch pre komunálne systémy od TERRA: MSR-9XX, MSR-5XX.
Koncový multiswitch - MSR-916
Multiswitch s aktívnym pozemným obvodom sú vybavené tranzistorovými zosilňovačmi s obmedzeným dynamickým rozsahom. Takže pozemné signály nemôžu prekročiť určité obmedzenie, inak zhoršia satelitné signály. Zvýšená početnosť chyb môže dokonca zablokovať príjem.

Maximálna vstupná úroveň silne závisí na triede vybavenia. Niektoré multiswitch, napr. Viper nemôžu pracovať so signálmi silnejšími viac ako 80dBuV. Vysoko kvalitný multiswitch pripúšťa pozemné signály cez 100 dBuV. Tato skupina zahŕňa tiež Terra multiswitch: MSR-9XX, MSR-5XX.

Ďalším významným parametrom popisujúcim kvalitu multiswitch je izolácia medzi vstupmi a medzi výstupmi. Presluchy medzi spojeniami hlavného vedenia na oboch stranách (vstupoch a výstupoch) zvyšujú početnosť chyb a obmedzujú veľkosť systému (väčší počet výstupov zosilňuje presluchy).
Vysoko kvalitné multiswitch zaisťujú aspoň 30 dB izoláciu. Lacné multiswitch s nedostatočnou izoláciou môžu užívateľovi zabrániť v prijímaní niektorých programov, napr. s 8PSK moduláciou, ktorá vyžaduje lepšiu kvalitu signálu než QPSK.

 • Zásuvky
V multiswitch systémoch sa používajú jedine koncové zásuvky. Multiswitche sú ovládané priamo zo satelitných prijímačov - jeden výstup multiswitch-a môže byť pripojený jedine k jednému prijímaču.
K dispozícii sú nasledujúce zásuvky:
 • R694100 - štandardná zásuvka užívateľa používaná v multiswitch systémoch. Poskytuje FM a televízne signály a satelitný signál pre jeden prijímač.
 • R694043 - multimediálna zásuvka, tiež poskytujúca LAN a telefónne pripojenie (prostredníctvom UTP/FTP kabelu).
 • R694140 - dvojitá satelitná zásuvka (druhý obvod sa niekedy tiež používa pre spätný kanál - obvykle RF signál z modulátoru). V oboch prípadoch sú potrebné dva koaxiálne kable.
 • R62195 štandardná zásuvka odberateľa používaná v multiswitch systémoch od SATEL.
Topológia siete
Pri výbere topológie siete by malo byť zvážené:
 • Počet schodísk
 • Počet bytov na jednom poschodí
 • Počet signálov pre jeden byt
Najflexibilnejšie riešenie je poskytované technológiou zberníc - v každom byte je k dispozícii celá zbernica (kompletný súbor signálov) skôr než jedno alebo viac vedení.
V tomto prípade je potrebné iba namontovať príslušný multiswitch (v byte). Všetky rozhodnutia sú učinené obyvateľmi - ohľadne počtu prijímaných satelitných vysielaní a počtu vývodiek.

MS-554 multiprepínač Terra (5 vstupov, 4 výstupy)5 kanálový SAT/TV odbočovač SS-510 Terra5 kanálový SAT/TV odbočovač SS-510 Terra5 kanálový SAT/TV odbočovač SS-510 Terra5 kanálový SAT/TV odbočovač SS-510 TerraKoaxiálny kábel 75ohm: Triset-11 PE 1.65/7.2/10 (gélom plnený) [100m]UTP Cat 5 kábel: NETSET UTP 5e<br /> (vnútorný) [1m]CCTV Kábel: YAR PE 75-0.59/3.7+2x0.50 (napájanie) [100m]Multiprepínač MS-952 TERRA, 9 vstupov/4 výstupyÚčastnícka koncová zásuvka Signal TV/R/SAT/RJ-45/RJ-11
multiswitch inštalácia - topológie zberníc - každý odberateľ má prístup ku kompletnému súboru signálov

Nie menej zaujímavá topológia je založená na dvoch nezávislých inžinierskych sieťach, každá s jedným LNB a nezávislým pozemným televíznym systémom. Každému odberateľovi sú vedené aspoň tri TRISET-113 E1015 káble. To odberateľom umožňuje zvoliť tie signály, ktoré chcú. Napríklad to môžu byť dva signály z Hotbird a pozemného televízneho vysielania, alebo jeden signál z Hotbird a jeden signál z Astry (pomocou DiSEqC prepínača), alebo iba pozemný signál.
MS-553 kaskádový multiprepínač Terra (5 vstupov, 4 výstupy)MS-554 multiprepínač Terra (5 vstupov, 4 výstupy)8-cestný TV/FM odbočovač O-8-20dB (5 - 1000MHz) - Signal8-cestný TV/FM odbočovač O-8-18dB (5 - 1000MHz) - SignalZakončovací rezistor 75 Ohm v konektore
Užívateľ má prístup k pozemným vysielaniam a satelitným programom z Astry a Hotbird

MS-553 kaskádový multiprepínač Terra (5 vstupov, 4 výstupy)MS-554 multiprepínač Terra (5 vstupov, 4 výstupy)8-cestný TV/FM odbočovač O-8-20dB (5 - 1000MHz) - Signal8-cestný TV/FM odbočovač O-8-18dB (5 - 1000MHz) - SignalZakončovací rezistor 75 Ohm v konektore
Užívateľ môže sledovať pozemne televízne vysielanie a pripojiť dva nezávislé signály z Hotbird (napr. k dvojitému tuneru PVR)

Existujú ďalšie prijateľné topológie, ktoré sú výsledkom rozdelenia na inžinierske siete v súlade s rozvrhnutým schodiskom. Multiswitch-e sú umiestnene na schodiskách (na jednom mieste), alebo na každom poschodí.
Rozhodnutie ohľadne centralizovanej alebo rozdelenej štruktúre systému je učinene skôr z ekonomických dôvodov ako z technických.

Jedna kaskáda multiswitch-a by mala byť použitá jedine v prípade "vertikálnej" štruktúry budovy. Nedostatok inžinierskych sieti, všetko vybavenie v jednej veľkej kaskáde - môže byť dôvodom technických problémov a vyšších nákladov na systém (potreba ďalších zosilňovačov).
MS-553 kaskádový multiprepínač Terra (5 vstupov, 4 výstupy)MS-553 kaskádový multiprepínač Terra (5 vstupov, 4 výstupy)Zosilňovač SA 501 Terra pre 5 vstupové multiprepínačeMS-553 kaskádový multiprepínač Terra (5 vstupov, 4 výstupy)MS-553 kaskádový multiprepínač Terra (5 vstupov, 4 výstupy)MS-553 kaskádový multiprepínač Terra (5 vstupov, 4 výstupy)MS-553 kaskádový multiprepínač Terra (5 vstupov, 4 výstupy)Zosilňovač SA-51D Terra pre 5 vstupové multiprepínačeMS-553 kaskádový multiprepínač Terra (5 vstupov, 4 výstupy)MS-553 kaskádový multiprepínač Terra (5 vstupov, 4 výstupy)MS-553 kaskádový multiprepínač Terra (5 vstupov, 4 výstupy)MS-553 kaskádový multiprepínač Terra (5 vstupov, 4 výstupy)MS-554 multiprepínač Terra (5 vstupov, 4 výstupy)MS-553 kaskádový multiprepínač Terra (5 vstupov, 4 výstupy)MS-553 kaskádový multiprepínač Terra (5 vstupov, 4 výstupy)Univerzálny QUATRO LNB konvertor - White Tech Inverto IDLP-40QTL 0,4 dB
multiswitch systém bez elektro inštalačných sietí

Vo viacpodlažných budovách by obecne mali byť používané elektro inštalačné siete:
5 kanálový SAT/TV odbočovač SS-510 TerraZosilňovač SA 501 Terra pre 5 vstupové multiprepínačeMS-553 kaskádový multiprepínač Terra (5 vstupov, 4 výstupy)MS-554 multiprepínač Terra (5 vstupov, 4 výstupy)
Delenie systému na elektro inštalačné siete

Spôsob tohto delenia závisí na mnohých faktoroch, ktoré mimo iné charakterizujú funkčnosť siete. Základným faktorom je, koľko satelitných signálov (vývodiek) je potrebných v jednotlivých bytoch. Moderné satelitné prijímače sú vybavené dvoma tunermi, ktoré vyžadujú dva nezávislé satelitné signály (z oddelených výstupov multiswitchu-u). Nemôžu byť použite žiadne rozbočovače alebo pass-through vývodky.
V dôsledku stále lacnejších satelitných prijímačov a atraktívnej ponuke (HD programov) sa bude dopyt po satelitných signáloch nepochybne zvyšovať. Projektovanie a výstavba SMATV systému by mala byť naplánovaná dopredu.

Multiswitch systémy - konštrukčné pokyny
Návrh musí stanoviť počet rozbočovačov a odbočovačov (SS-5xx), a multiswitch zosilňovačov. Tieto zosilňovače musí vyrovnávať útlm pasívnych prvkov siete, vrátane kabeláže.
Vo vývodke odberateľa by mali byť nasledujúce úrovne signálu:
Pozemne televízne vysielanie - 62dBuV až 82dBuV
Satelitne televízne vysielanie - 45dBuV až 85dBuV

Terra multiswitch
Kaskádovitá MS rada

MS-952 R70952 - koncový multiswitch, pre dva LNB
MS-951 R70951 - kaskádovitý multiswitch, pre dva LNB
MS-554 R70554 - koncový multiswitch, pre jeden LNB
MS-553 R70553 - kaskádovitý multiswitch, pre jeden LNB

Koncová MSR rada

MSR-504 R70604 - koncový multiswitch, pre jeden LNB, 4 výstupy
MSR-508 R70608 - koncový multiswitch, pre jeden LNB, 8 výstupov
MSR-512 R70612 - koncový multiswitch, pre jeden LNB, 12 výstupov
MSR-516 R70616 - koncový multiswitch, pre jeden LNB, 16 výstupov
MSR-908 R70608 - koncový multiswitch, pre dva LNB, 8 výstupov
MSR-912 R70612 - koncový multiswitch, pre dva LNB, 12 výstupov
MSR-916 R70616 - koncový multiswitch, pre dva LNB, 16 výstupov


Rozbočovače a odbočovače (zbernicových signálov)

SS-504 R70515 - rozbočovač (útlm: 4dB)
SS-510 R70516 - odbočovač (10dB)
SS-515 R70517 - odbočovač (15dB)
SS-520 R70518 - odbočovač (20dB)


Pre multiswitch TERRA sa používajú nasledujúce zosilňovače:

SA-901 R70901 - zosilňovač so zdrojom energie pre dual-LNB systémy
SA-911 R70911 - zosilňovač bez zdroja energie pro dual-LNB systémy (napájané z SA-601)
SA-501 R70501 - zosilňovač so zdrojom energie pre single-LNB systémy
SA-511 R70511 - zosilňovač bez zdroja energie pre single-LNB systémy (napájaný z SA-501)

End-of-line, for one LNB, with power supply
 • MSR-504 R70604 - four outputs
 • MSR-508 R70608 - eight outputs
 • MSR-512 R70612 - twelve outputs
 • MSR-516 R70616 - sixteen outputs
 • MSR-524 R70624 - twenty four outputs
 • MSR-532 R70632 - thirty two outputs
End-of-line, for two LNBs, with power supply
 • MSR-908 R70808 - eight outputs
 • MSR-912 R70812 - twelve outputs
 • MSR-916 R70816 - sixteen outputs
End-of line, for one LNB, without power supply
 • MSV-504 R70704 - four outlets
 • MSV-508 R70708 - eight outputs
 • MSV-512 R70712 - twelve outputs
 • MSV-516 R70716 - sixteen outputs
 • MSV-524 R70724 - twenty four outputs
 • MSV-532 R70732 - thirty two outputs
Satellite splitters and taps for multiswitch systems
 • SS-504 R70515 - symmetrical splitting (4 dB) of signals from one QUATRO LNB and terrestrial TV - into two 5-cable lines
 • SS-510 R70516 - 10 dB tap with 1.5 dB pass-through of signals from one QUATRO LNB and terrestrial TV
 • SS-515 R70517 - 15 dB tap with 1.5 dB pass-through of signals from one QUATRO LNB and terrestrial TV
 • SS-520 R70518 - 20 dB tap with 1 dB pass-through of signals from one QUATRO LNB and terrestrial TV
 • SS-904 R70515 - symmetrical splitting (4 dB) of signals from two QUATRO LNBs + terrestrial TV - into two 9-cable lines
 • SS-910 R70516 - 10 dB tap with 1.5 dB pass-through of signals from two QUATRO and terrestrial TV
 • SS-915 R70517 - 15 dB tap with 1.2 dB pass-through of signals from two QUATRO LNBs and terrestrial TV
 • SS-920 R70518 - 20 dB tap with 1 dB pass-through of signals from two QUATRO LNBs and terrestrial TV
 • SSQ-508 R70520 - symmetrical splitting (8 dB) of signals from one QUATRO LNB and terrestrial TV into four 5-cable lines
 • SSQ-908 R70529 - symmetrical splitting (8 dB) of signals from two QUATRO LNBs and terrestrial TV into four 9-cable lines
Distribution amplifiers for cooperation with TERRA multiswitches:
 • SA-901 R70901 - amplifier with power supply, for 9-input multiswitches
 • SA-911 R70911 - amplifier without power supply (provided by SA-901), for 9-input multiswitches
 • SA-501 R70501 - amplifier with power supply, for 5-input multiswitches
 • SA-511 R70511 - amplifier without power supply (provided by SA-501), for 5-input multiswitches
V multiswitch systémoch sa môžu všeobecne používať akékoľvek satelitne prijímače, od rôznych výrobcov. Aby bol zaistený prístup ku všetkým (dostupným v systéme) satelitným vysielaniam, musí prijímač vytvárať DiSEqC signál. Multiswitch TERRA tvorí výnimku - prijímajú tiež TONEBURST, jednoduchšiu podobu DiSEqC.

Viac informácií o výbere multiswitch-ov nájdete tu.