MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

QPSK CI prijímač RD-313C (QPSK/PAL, pre koncovú stanicu TERRA MMH-3000)
Kód tovaru: R81710
Tovar bol stiahnutý z ponuky
Base Unit UC-380 (for Modular Headend MMH-3000)
Pohľad na modul
Prijímač RD-313C R81710 je základným modulom používaným v koncovej stanici MMH-3000. Montuje sa do základnej jednotky UC-380 R81700. Vďaka transmodulácii do štandardného PALu (VSB modulácia), je možné vysielanie sledovať aj na obyčajnom televíznom prijímači. Jeden modul prijíma jeden program a poskytuje MPEG-2 stream z prijímaného transpordéra. Pre príjem ďalších programov z rovnakého transpordéra je výhodnejšie použiť lacnejšie MPEG-2/PAL transmodulátory - DM-313 R81712, ktoré spracujú výstup MPEG-2 TS stream z výstupu modulu RD-313C.
Modul RD-313C má slot CI, ktorý umožňuje - po nainštalovaní patričného CA modulu - príjem kódovaných programov. Zvyčajne, jedna karta dokáže dekódovať všetky kanály na danom transpordéri.
Modul je vybavený VSB modulátorom (PAL). Vďaka modulácii s potlačeným postranným pásmom, umožňuje ukladať kanály v pásme vedľa seba (adjacent channels). Tento druh prevádzky vyžaduje vyrovnané výstupné úrovne jednotlivých kanálov. Max. povolená odchýlka medzi úrovňami jednotlivých kanálov je 3dB.
Viac o koncovej stanici MMH-3000 si môžete prečítať v článku:
.
Parametre
Názov QPSK CI prijímač RD-313C pre Terra MMH-3000
Kód R81710
Vstup
Frekvenčný rozsah * [MHz]950 – 2150
Úroveň / impedancia [dBuV/Ω]30 – 88/75
Napájanie LNB a prenosové parametre
Napätie [V]0 / 18
Max. prúd [mA]400
Vstupná rýchlosť symbolov [MS/s]1 – 45
MPEG2 TS výstup [Mbit/s]2 – 80
Modulátor
TV štandard *B/G D/K I L M N stereo A2
Rozsah výstupnej frekvencie * [MHz]110 – 862
Úroveň / impedancia [dBuV/Ω]100 / 75
Nastavenie výstupnej úrovne [dB]0 – 10
Stabilita nosnej [kHz]±20
Rozsah ofsetu (max) * [MHz]

±2,25

(krok 0,25)

Hĺbka modulácie [%]75
Pomer S/Š [dB]> 57
Pomer nosnej videa/audia * [dB]12 / 16
Intermodulačné produkty (II a III harmonická) [dB]< 60
Napájacie požiadavky [V/A]5,5 / 1,6
Pracovná teplota [oC]0 – 50
Rozmery [mm]45 x 115 x 232
* Parametre nastaviteľné vo free ovládacom programe Terra Link, alebo v jeho komerčnej alternatíve - CMH Master R81706.
Upozornenie, elektrostatické výboje

Modul obsahuje elektrostaticky citlivé súčiastky. Pre zníženie rizika ich zničenia, dodržujte tieto opatrenia:
  • Nevyberajte modul z anti-statického obalu do doby jeho inštalácie do základnej jednotky.
  • Modul držte iba za predný panel.
  • Modul neodkladajte na nechránený povrch. Ihneď po vybratí modulu zo základnej jednoty, ho musíte uložiť so anti-statického obalu.
  • Ak sa modul nepoužíva, uložte ho do antistatického obalu.
  • Modul alebo základnú jednotku neumiestňujte do blízkosti silného elektrostatického, elektromagnetického alebo rádioaktívneho poľa.
Tovar bol stiahnutý z ponuky
 
QPSK CI prijímač RD-313C (QPSK/PAL, pre koncovú stanicu TERRA MMH-3000)
Kód tovaru: R81710