MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

Reštartovacie zariadenie RTC-100 (pre DVB-SAT prijímače)
Kód tovaru: R95150
Tovar bol stiahnutý z ponuky
Resetting Device RTC-100 (for DVB-SAT-Receivers)
Celkový pohľad
RTC-100 je zariadenie pre reštartovanie DVB-S prijímača. Zariadenie monitoruje funkčnosť jednotlivých prijímačov a reštartuje ich, ak dôjde k prerušeniu, vďaka čomu sa prijímač stáva nezávislým na ľudskom zásahu. V praxi je prerušenie najčastejšou poruchou na staniciach, ktoré využívajú samostatné digitálne prijímače ako zdroj signálu. Jediný efektívny spôsob obnovenia funkcie prijímača je reštartovať ho určeným zariadením. RTC-100 efektívne riadi prijímač - odhaľuje prerušenie a obnovuje bežnú činnosť prijímača.
The only effective way to restore the operation of a receiver, now then the channel, is the restart, forced by the dedicated device.
RTC-100 efficaciously controls receiver - it detects hang ups and reconditions normal work.
Spôsob obsluhy
Priebeh ovládania prijímača je založený na sledovaní jeho audio signálu. Činnosť je rozdelená do troch úrovní: 1.- keď sa objaví zanikanie (kolísanie) signálu, zariadenie počíta jeho čas a po 60 sekundách prerušenia signálu reštartuje prijímač, vypne a zapne ho 2.- pokiaľ nedôjde k obnoveniu signálu, zariadenie počká minút než reštartuje zariadenie znova 3.- v prípade ďalšieho, pokračujúceho zanikania (kolísania) signálu je prijímač reštartovaný každú hodinu. Samozrejme, keď sa signál obnoví, zariadenie prechádza na prvú úroveň. Štandardné časové intervaly môžu byť výrobcom zmenené na základe požiadavky (TELKOM-TELMOR).
Konštrukcia
Zariadenie RTC-100 ma konštrukciu podobnú sieťovému predlžovaciemu káblu, vybavené zástrčkou a zásuvkou ~230V a dvoma konektormi typu Cinch. Konektory Cinch slúžia na pripojenie výstupu audio digitálneho prijímača a vstupu audio televízneho modulátora (viď schéma pripojenia).
Digitálny satelitný prijímač je napíjaný zo zásuvky ~230V zariadenia RTC-100. Stav RTC-100 je signalizovaný rozsvietenou diódou LED zelenou farbou.
Upozornenie k použitiu
Zariadenie po správnom prepojení nevyžaduje žiadnu obsluhu zo strany užívateľa. Maximálne napájacie zaťaženie RTC-100 by nemalo prekročiť 50W.
Režim obsluhy:
1. Keď sa objaví zanikanie (kolísanie) signálu, zariadenie počíta jeho čas a po 60 sekundách prerušenia signálu reštartuje prijímač, vypne a zapne ho.
2. Pokiaľ nedôjde k obnoveniu signálu, zariadenie počká minút než reštartuje zariadenie znova.
3. V prípade ďalšieho, pokračujúceho zanikania (kolísania) signálu je prijímač reštartovaný každú hodinu.
Diagram showing the way of the device's application
Tovar bol stiahnutý z ponuky
 
Reštartovacie zariadenie RTC-100 (pre DVB-SAT prijímače)
Kód tovaru: R95150