MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

MONITORING HD-TVI, IP

Monitoring miest

Riešenia video monitorovania miest
Kamery pred budovou Parlamentu v Anglicku
VPLYV VIDEO MONITOROVACÍCH SYSTÉMOV NA BEZPEČNOST ĽUDÍ, OSOBNÝ A VEREJNÝ MAJETOK
Každým rokom sa v Poľsku zaznamená približne 350,000 vkradnutí a 40,000 krádeží, z ktorých sa zhruba 20,000 odohráva na verejných miestach. Všeobecné tendencie zachytávajú neustáli rast úrovne zločinnosti.
Prečo by mal byť použitý monitorovací systém?
V oblastiach monitorovaných kamerami bol zaznamenaný výrazný pokles (v niektorých prípadoch dokonca úplná eliminácia) počtu krádeží, excesov a vandalizmu. Tiež núti šoférov, aby dodržiavali dopravné predpisy. Napríklad - počet trestných činov spáchaných v jednej z monitorovaných oblastí v Radom klesol o 50 %. V prípade ďalších miest sa táto hodnota pohybuje medzi 25-75%.
Nevyhnutnou podmienkou pre dosiahnutie takých účinkov je spojenie monitorovacieho systému so zásahmi polície alebo mestskej polície. Správna organizácia umožňuje strážnikom doraziť na miesto uvedené CCTV operátorom do 2 minút.
Monitorovací systém umožňuje "obnovu" mestských centier alebo železničných staníc pre obchodné, turistické alebo kultúrne účely. Mali by sme si pamätať, že zavedenie monitorovania nemá značný vplyv na pokles zločinnosti v celom veľkomeste, útoky sa iba premiestnia do lokalít, ktoré nie sú obklopené monitorovacím systémom.
Výhody video monitorovacieho systému
Mestský monitorovací systém nie len značne napomáha k zlepšeniu bezpečnosti, a to ako zastrašujúci prostriedok pre vandalov a zločincov, ako prostriedok zaisťujúci dôkazy, ale tiež podporuje organizovanie hromadných udalostí, riadenie dopravného systému atď.
Ako zaviesť monitorovací systém - príklad z mesta Kielce..
Je dôležité, že realizácia tejto úlohy by mala byť vykonaná v rámci spolupráce s políciou a mestskou políciou. Čo sa týka mesta Kielce, na základe prieskumov nebezpečných miest, ktoré boli vykonané v posledných dvoch rokoch, bola vytvorená mapa, ktorá sa stala základom pre plán rozmiestnenia kamier. Bolo dohodnuté, že monitorovacie centrum by malo byť umiestnené v blízkom okolí policajnej stanice. Boli poskytnuté odpovedajúce prostriedky bezdrôtovej komunikácie s hliadkami a telefónnym spojením s policajnými stanicami, ktoré boli umiestnené blízko lokalít s upevnenými kamerami. Bola vymedzená príslušná miestnosť a pridelený kvalifikovaný personál, ktorý v nej bude pracovať.
Monitorovacie stredisko môže byť tiež umiestené na ústredí mestskej polície. Mali by sme si však pamätať, že priama komunikácia a spolupráca s políciou býva vždy kľúčová zasahujúca sila.
Organizačné prípravy monitorovacieho centra sú jednou z veľmi dôležitých záležitostí. V Radomu, s ohľadom na časové obmedzenie môže človek pracovať na monitoringu, aktívny personál tvoria obvykle dvaja ľudia. V spojení s nutnosťou nepretržitého monitorovania tvorí celkový personál tohto centra 10 ľudí. Pravidlo, že by operátori mali pracovať vo dvojiciach je v monitorovaní požadované, avšak jeho významnosť je často ignorovaná. Jednoducho totiž táto požiadavka zvyšuje náklady na údržbu.
Ako ho zorganizovať, ako ho financovať?
Spravidla je iniciatíva preberaná miestnou samosprávou, avšak v niektorých prípadoch podniká prvé kroky polícia a mestská polícia.
Financie sú vo väčšine prípadov poskytované zo zdroja samosprávy, obvykle miestnej samosprávy, avšak polícia tiež môže mať určitý podiel na financovaní. To je však spojené s prvým príjmom príslušných zdrojov od správcu provincie. Tento záväzok môže byť tiež financovaný pomocou súkromných sponzorov (systém mesta Radom bol financovaný týmto spôsobom). Pre tento účel by mal byť založený fond, aby tak zdroje od týchto subjektov majúcich záujem na sponzorovaní, mohli prichádzať na jeho účet. Jednotky, ktoré by mali mať na tomto podnikaní záujem, môžu byť banky, majitelia obchodov ako predajní a reštaurácií, poisťovacie spoločnosti alebo dokonca obyvatelia. Všetky investície musia byť jasne doložené.
Polícia z Kielc odhaduje, že pokiaľ úroveň zločinnosti v monitorovaných oblastiach klesne iba o 20 - 30 percent, náklady sa vrátia v priebehu jedného roka.
Musí byť menovaná inštitúcia a osoba riadiaca celý projekt, majúca oprávnenie pre jednanie napríklad so správcom ciest, telekomunikačnými operátormi, súkromnými vlastníkmi budov atď. Napríklad, inštitúcia, ktorá riadi realizáciu investícií v Gdansku, bola správa ulíc a zelene. Ďalej, najlepším riešením je predať celú inštaláciu miestnej/mestskej samospráve (za predpokladu že nie sú hlavným investorom alebo vlastníkom od úplného začiatku). Samospráva by mala pripraviť zdroje pre následnú modernizáciu, údržbu a servis. Celková previerka a údržba by mala byť vykonávaná dvakrát ročne, pred zimou a na jar. Pri uzatvorení zmluvy so strediskom služieb sa vyplatí venovať pozornosť času na vykonanie opráv a s nimi spojeným prerušením práce.
Mal by byť zdôraznený ohromný ohlas verejnosti voči týmto investíciám. Prieskum verejnej mienky miestnej rozhlasovej stanice mesta Radom ukázal, že inštalácia monitorovacieho systému bola považovaná za najvýznamnejšiu udalosť v meste.
Niektoré časté chyby pri realizácii a návrhové tipy.
Bežnými chybami sú: zle usporiadané kamery, nevhodná citlivosť kamier, nedostatočné osvetlenie monitorovanej oblasti, kryty kamier nevhodné pre vonkajšie použitie, nahrávací systém s príliš dlhými pauzami medzi zaznamenávanými snímkami.
Vo fáze projektovania by sme mali označiť, ktoré kamery majú byť používané pre identifikáciu osôb a ktoré iba pre celkové sledovanie. Vyplatí sa vedieť, že identifikácia osoby vyžaduje, aby obraz tejto osoby na obrazovke monitoru zaberal aspoň 120% výšky obrazovky (pre účely rozpoznávania bude stačiť 50%).
Odborníci uznávajú výhody kamier s tmavými kopulami, vybavených PTZ funkciami (majú estetické kryty podobajúce sa lampám, zaisťujúce neviditeľnosť smeru, ktorý monitorujú, môžu byť umiestené vo výškach - to sú dôvody, prečo sú menej náchylné na devastáciu). Môžu sledovať vybrané oblasti rovnako tak ako celkový pohľad - nikto nemôže presne určiť aktuálnu prevádzku.
Pri vyvíjaní projektu pre inštaláciu je nutné uvážiť núdzový zdroj energie. Je nutné zaistiť, aby systém pracoval za všetkých okolností. Najlepším riešením je centrálna napájacia sieť s UPS funkciou.
Tiež je múdre vziať do úvahy interkomunikačné spojenie medzi lokalitami s nainštalovanými kamerami a monitorovacím strediskom. Môže to byť veľmi užitočné a umožní to nainštalovať poplašné stanovisko (osoba v núdzi alebo policajt sa môže dostať do styku s monitorovacím centrom iba pomocou stlačenia tlačidla - tieto osoby budú zobrazené na monitory).
VYSPELÉ MONITOROVACIE SYSTÉMY
IP CCTV je v súčasnej dobe jedinou technológiou používanou pre výstavbu moderných monitorovacích systémov v mestách.
Malo by byť zdôraznené, že použitie iných technológií (napr. analógové kamery a digitálne video rekordéri) nezaručujú správnu funkčnosť týchto systémov.

Najnovším trendom je použitie megapixelových kamier (veľký podiel má IQinvision), ktoré umožňujú monitorovanie rozsiahlej oblasti bez straty detailov - štadióny, hromadné udalosti, križovatky, hlavné cesty atď.
IP platforma poskytuje perfektnú príležitosť pre vytvorenie veľkých, rozsiahlych inštalácií. Dobrým príkladom tohto potenciálu je celosvetový monitorovací systém implementovaný spoločnosťou Cisco Corporation, ktorý spája 296 monitorovaných lokalít rozptýlených v 60 krajinách. Systém používa 2661 kamier.
Použitie podobného plánu pre mestské monitorovanie je možné v budúcnosti ľahko (a lacno) rozvinúť. Architektúra IP monitorovacích sietí je totožná s bežnými počítačovými sieťami.
Zariadenia používané pre spracovanie obrazových signálov majú ich vlastné IP adresy. Stále existuje možnosť využívajúca analógové časti inštalácie napr. kamery a sady monitorov pomocou A/D konvertorov, obvykle zvaných web serverom - na jednej strane, a D/A konvertorov, zvaných dekodéry alebo transkodéry - na strane druhej. Záznam obrazu je možné vykonávať ako lokálne, tak pomocou bežných digitálnych video rekordérov, alebo vzdialene, pomocou toku dát rekordéra.
Názorný príklad konceptu implementácie IP CCTV systému, ktorý využíva stávajúce analógové vybavenie. Červené dráhy - analógové časti inštalácie, modré dráhy - digitálne siete.
1 - analógová kamera
2 - súprava analógových kamier
3 - jednokanálový web server
4 - IP kamera
5 - štvorkanálový web server
6 - rotačná IP kamera
7 - D/A dekodér
8 - multikanálový D/A dekodér
9 - sieťový digitálny video rekordér (NDVR)
10 - digitálny monitor
11 - analógový monitor
12 - set analógových monitorov

V tradičnom analógovom CCTV systéme je veľkým problémom veľká vzdialenosť prenosu. V Tarnobrzegu nebolo možné spustiť najvzdialenejšiu kameru. Riešením bolo použitie IP CCTV kamery spoločnosti ACTi.
Bezdrôtové CCTV systémy.
V prípade niekoľkých vzdialených lokalít, ktoré majú byť v meste monitorované, často jediným prostriedkom vytvorenia tohto systému je použitie bezdrôtových inštalácií. Analógová technológia neponúka také schopnosti a flexibilitu rozmiestnenia, a objavili sa problémy s rušením a PTZ ovládaním.
IP CCTV - monitorovanie mesta a škôl v Osvietime. Program Bezpečné mesto v Osvietime je založený na modernom bezdrôtovom IP CCTV systéme. Ten zahŕňa monitorovanie mestského centra, 3 škôl a materskej školy.
V prvej fáze bolo rozmiestnených 19 IP kamier od spoločnosti ACTi a jeden video server, ktorý umožnil použitie štyroch analógových kamier, ktoré boli súčasťou staršieho CCTV systému. V každej škole boli namontované štyri K1311 kamery a lokálny server pre zaznamenávanie a prehliadanie materiálov. Rozdelenie inštalácie na malé nezávislé sekcie umožňuje predĺženie doby záznamu (jeden server pre iba štyri kamery) a optimalizáciou parametrov obrazu bez vysokých požiadaviek na výkonnosť.
Signály z kamier nainštalovaných v školách a na uliciach sú bezdrôtovo prenášané do monitorovacieho centra, ktoré je umiestnené na ústredí mestskej polície. Linky pracujú v 5GHz pásme, pomocou prístupových bodov. Sieť zaisťuje hladký prenos obrazov z 19 kamier, umiestnených dokonca až niekoľko kilometrov jedná od druhej. Napriek lokálnemu nahrávaniu zaznamenáva dáta tiež mestská polícia v monitorovacom centre, aby tak bola zaistená maximálna úroveň bezpečnosti. Pomocou nahrávacích možností ako je časové programovanie a detekcia pohybu je možné obmedziť sieťovú prevádzku a potrebnú kapacitu nahrávacieho systému.

Mestské centrum je monitorované pomocou IP speed dome Denných/Nočných kamier K1214. Monitorovací systém spustený v Osvietime je jedným z prvých projektov kombinujúcich monitorovanie škôl a mestského centra. Centrálne zariadenie systému vykonávané policajnými profesionálmi zaručuje rýchlu odozvu na akékoľvek hrozby. V budúcnosti bude systém ďalej rozvíjaný, dokonca až do počtu 100 kamier.
Inštalácia bola realizovaná pomocou Crowley Data Poland.
Mestské monitorovanie v Osvietime - systém bol opísaný na internetových stránkach spoločnosti ACTi ako modelové riešenie mestských inštalácií
IP - založené monitorovanie mesta Zlotow.
Mestský CCTV systém v Zlotowe, v Poľsku, bol založený na fixných a rotačných IP kamerách od ACTi, a niekoľkých bezdrôtových zariadeniach. Avšak v prípade kratších vzdialeností bolo použité pevne zapojené vedenie. Rozhodujúcimi faktormi sú obvykle hospodárnosť možného riešenia a spoľahlivosť prenosu.
Základná grafická schéma CCTV inštalácie v Zlotowe
Signály z kamier sú dodatočne opätovne prenesené z monitorovacieho centra na policajnú stanicu. Táto trasa je veľmi dôležitá, nakoľko je tak dosiahnutá okamžitá reakcia policajného dohľadu v prípade akéhokoľvek nebezpečenstva.
Hybridné CCTV systém v Skawine blízko Krakowa. Stávajúci analógový systém (13 rotačných kamier) by mal byť rozšírený o ďalšie tri kamery. Kvôli veľkým vzdialenostiam medzi lokalitami a stanicou mestské polície to nemôžu byť analógové kamery. Vhodné riešenie bolo poskytnuté IP CCTV technológiou. Ako prenosové médium bola použitá káblová televízna sieť, ktorá umožňuje simultánnu distribúciu televíznych kanálov a prenos dátových paketov. Toto riešenie umožňuje rýchlu inštaláciu ďalších kamier, bez potreby položenia dodatočnej kabeláže.
Nakoľko systém používa 16-kanálový digitálny video rekordér, sú zapojené transkódery. Tie umožňujú využitie troch kanálov, ktoré neboli skôr používané, rovnako tak ako stávajúci ovládací panel pre riadenie nových kamier. Takýto hybridný systém je prvým krokom smerom k IP technológii, pričom umožňuje zníženie nákladov (iba nové kamery a transkódery). Nainštalované K1214 kamery zaisťujú vysokú kvalitu obrazov napriek premenlivému svetlu a poveternostným podmienkam. Inštalácia bola urobená spoločnosťou Autocom.
MPEG-4 Video Transcoder: ACTi SED-3300
Koncepcia hybridného CCTV monitorovania mesta Skawina
Vybavenie ACTi - jeden zo svetových lídrov na poli kamier pre mestské monitorovanie.
Video monitorovanie miest | Vybavenie | Koncepcia | FAQ | Príklady
Monitorovanie štadiónov a hromadných udalosti - IP CCTV zariadení IQinvision.
Revolúcia v rozlíšení
Megapixelovej kamery

IP CCTV vybavenie od spoločnosti Pixord pre monitorovanie obchodov, kancelárií, predajni.


Pixord - video monitorovanie kancelárie
Pixord zariadenieZariadenia určené pre bezdrôtový IP CCTV prenos.
Raptor - bezdrôtová komunikácia pre profesionálne účely
Viac o IP CCTV môžete nájsť v článkoch: