MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

Satelitný IF/IF konvertor UC-221 - ALCAD
Kód tovaru: R91238
Tovar bol stiahnutý z ponuky
SAT IF/IF Converter: Alcad UC-221 (1-in)
Pohľad na konvertor
Použitie
Konvertory sa používajú na zmenu IF frekvencie satelitných transpordérov a na vyrovnanie úrovne medzi jednotlivými transpordérmi. Výsledná frekvencia stále leží v IF pásme. IF/IF konvertory umožňujú zvolený kanál, ktorý je zvolený pre distribúciu, uložiť na zvolenú výslednú frekvenciu, napr. vedľa iného kanálu. To potom umožňuje výsledné kanály usporiadať podľa vašich požiadaviek.
Použitie IF/IF konvertorov je jediné riešenie ako vybudovať anténnu/káblovú sieť (SMATV systém) prevádzkovanú v pásme až do 2150MHz. Takýto systém umožňuje distribuovať signál až do cca 200 užívateľských zásuviek. Viac - tu
Inštalačné a bezpečnostné pripomienky
Konvertor potrebuje napájacie napätie z kompatibilného zdroja FA-310 R912046. Zdroj aj konvertor je určený na montáž na rám MS-011 R91229. Je schopný napájať LNB. Všetky prepojovacie káble musia byť pripojené pre zapnutím napájania. Je nutné pamätať, že jeden zdroj FA-310 je schopný napájať až 8 konvertorov. Konvertor je vybavený nastavovaním zosilnenia.
  • UC-221 - je vybavený jedným IF vstupom a jedným IF výstupom (priechodný),
  • UC-222 -je vybavený dvoma IF vstupmi, bez možnosti priechodu signálu. Je používaný v prípadoch keď zapojíte nepárny počet konvertorov v jednej distribučnej kombinácii polarizácia/pásmo. Napájanie pre LNB je iba na SAT1 vstupe.
Názov

UC-221

UC-222

Kód

R91238

R91239

Systém 

FM-TV/DVB-S

Počet vstupov 

1

2

Počet konvertorov 

2

2

Vstupný frekvenčný rozsah

MHz

950 – 2150

Výstupný frekvenčný rozsah

MHz

950 – 2150

Povolené šírky pásma transpordérov

MHz

15 / 27 / 36

Frekvenčný krok

MHz

1

Vstupná úroveň

dBuV

45 – 85

dBm

-20 až -60

Výstupná úroveň

dBuV

83

Nastavenie výstupnej úrovne

dB

20

20

Šírka pásm

MHz

40 ((transpondér 36MHz)
30 ((transpondér 20MHz)
20 ((transpondér 15MHz)

AFC 

ON / OFF

AGC

dB

40

Priechodný útlm

dB

<1

Parametre napájania LNB

V

12/18

12/18

mA

375 max.

375 max.

Napájacie napätia a prúdy

V

+3.3, +5, +12, +24

mA

200, 300, 125+LNB (KU BAND),
 LNB (18V) C/KU BAND

SAT IF/IF Converter: Alcad UC-221 (1-in)
Pohľad na balenie
SAT IF/IF Converter: Alcad UC-221 (1-in)
Pohľad na konvertory namontované na montážnom ráme
Tovar bol stiahnutý z ponuky
 
Satelitný IF/IF konvertor UC-221 - ALCAD
Kód tovaru: R91238