MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

TV, TV-SAT

Schémy

Č.
Názov
Údaje
1
Designing FM/TV and SAT TV distribution systems in multi-dwelling units
The article introduces concepts of implementing distribution systems of terrestrial and satellite radio and TV signals in multifamily buildings. Any subscriber is able to receive terrestrial FM/DAB/TV signals broadcast in the area, and satellite radio/TV signals from two satellite positions. All the signals come from one master antenna set... (in translation)
2018-06-27
2
Univerzálne schémy inštalácie pre DVB-T anténne systémy
Digitálna terestriálna televízia (DVB-T) je predurčená na pokrytie celej Európy. Týchto niekoľko príkladov DVB-T anténnych systémov pomôže každému, kto chce vybudovať nový anténny systém alebo aktualizovať už existujúci. Anténne inštalácie predstavené nižšie sú súborom možností, ktoré je možné voliť v závislosti na výkone vysielača a jeho vzdialenosti k prijímaciemu bodu, rovnako ako na základe špecifických požiadaviek užívateľa.
2011-10-10
3
DIPOL pre vzdelávanie - SMATV a CCTV systémy (V PREKLADE)
Tento článok predkladá návrhy na vybudovanie stánkov v technických / odborných školách. Okrem toho uvádza ďalšie články, ktoré vám pomôžu pochopiť niektoré praktické problémy spojené s elektronikou.
2014-01-07
4
Príklady anténnych inštalácií - FM/TV, SAT TV, WLAN, GSM
Nižšie uvádzame príklady schém pozemných, satelitnéých, IP, CCTV a GSM anténnych systémov. V prvej časti si ukážeme inštalácie pre rodinné domy a SOHO aplikácie, v druhej časti - riešenie pre multi-generačné domy a iné väčšie objekty.
2010-03-08
5
Basic TV Antenna System Diagram (for one-family homes)
Basic scheme of antenna installation in a one-family house, capable of receiving terrestrial and satellite channels. The system enables the residents to receive any available terrestrial TV and FM channel, and one chosen (at a moment) satellite TV program - through every SAT/TV outlet in the home. The satellite program can be changed from any place in the home where a remote control extender has been installed. The FM/TV antennas, diplexer and satellite dish with LNBs are mounted on the roof; the 2-way splitter, RF amplifier, SAT switch and TV/SAT combiner - in the attic. The satellite ...
2010-02-22
6
Príjem digitálnej satelitnej platformy po celom dome s použitím jedinej karty
Ak chcete prijímať kanály v digitálnej platforme Mediaguard na niekoľko TV (až 8), príjemcovia Cyfra+ (Poľsko), Digital+ /Astra (Španielsko), Canal Digitaal (Holland), CanalSat (Francúzsko), Meo (Portugalsko), môžu použiť jednu čipovú kartu (a jedno predplatné), ale toľko vhodných satelitných prijímačov ako je počet televízorov, každý vybavený Wireless Client Card pre Clone+ (A9911). Čipová karta nie je vložená do žiadneho prijímača, ale do centrálnej jednotky - Clone+ Wireless Smart Card Splitter (A9910) - ktorá bezdrôtovo prenáša zaplatené práva do ...
2010-02-23
7
Home LAN/WLAN with wireless access to the Web and IP CCTV
Home LAN / WLAN system can be used not only for connecting desktops and laptops to the Internet but also for providing access to shared memory (NAS), printers, scanners as well as may be the source of content displayed on TV screens and the basis of home CCTV monitoring.
2010-02-23
8
Schéma domovej inštalácie zosilňujúcej signál GSM
Základná schéma anténneho systému GSM vhodná pre domácnosti a podniky, čo umožňuje bežné používanie mobilných telefónov v situáciách, kedy je signál vo vnútri budovy príliš nízky pre spoľahlivú komunikáciu.
2010-03-01
9
Domáci anténny systém (terestriálny a satelitný), LAN/WAN a CCTV monitoring
Inštalačná schéma domáceho anténneho systému umožňujúca prijímať vysielanie z pozemných vysielačov a 2 satelitov, sledovať citlivé oblasti so 4 analógovými kamerami (s nahrávaním na rekordér), prístup k internetu (na stolových počítačoch a notebookoch).
2010-03-01
10
Priechodný multiswitchový systém pre jeden satelit
v bytovke
Tu je príklad inštalačnej schémy v bytovom dome. Systém poskytuje každému výstupu pozemné a satelitné vysielanie programov z jedného satelitu (vybraných vo fáze počiatočného plánovania zvyčajne správcom budovi). Systém je založený na radiálnych multiprepínačoch TERRA rady MSR. Vďaka širokej škále multiprepínačov TERRA má projektant prakticky neobmedzené možnosti vytvárania sietí a výberu správneho vybavenia. Systémy sú rozšíriteľné a umožňujú implementáciu nových funkcií v budúcnosti, napr. CCTV monitorovanie.
2010-03-08
11
Pass-through multiswitch system in apartment building
(for two satellites)
Here's an example of installation diagram in apartment building. The system provides each outlet with all available terrestrial broadcasts and satellite programs from one of two satellites (in the example - Astra and HotBird). The system is based on radial TERRA multiswitches of MSR series. Thanks to the wide range of TERRA multiswitches, the designer has virtually limitless possibilities of creating the network and choosing the right equipment. The systems are expandable and allow to implement new functions in the future, e.g. CCTV monitoring.
2010-03-08
12
Tap multiswitch system in apartment building
(for one satellite)
Here's an example of installation diagram in apartment building. The system provides each outlet with all available terrestrial broadcasts and satellite programs from one satellite (chosen at the stage of initial planning, usually by the administrator of the building). The system is based onl TERRA multiswitches of MSV series satellite taps with different tap attenuation. Thanks to the wide range of TERRA multiswitches, the designer has virtually limitless possibilities of creating the network and choosing the right equipment. The systems are expandable and allow to implement new ...
2010-03-08
13
Tap multiswitch system in apartment building
(for two satellites)
Here's an example of installation diagram in apartment building. The system provides each outlet with all available terrestrial broadcasts and satellite programs from two satellites (in the example - Astra and HotBird). The system is based on TERRA multiswitches of MSV series and satellite taps with different tap attenuation. Thanks to the wide range of TERRA multiswitches, the designer has virtually limitless possibilities of creating the network and choosing the right equipment. The systems are expandable and allow to implement new functions in the future.
2010-03-08