Symetrizačný člen SA I-III

Kód tovaru: C0001
€1.68
Cena s DPH Zľava Počet Platnosť
€1.68 0 % od 1 ks.
K dispozícii
A typical antenna has symmetrical output of 300 ohm impedance, while coaxial cable is unsymmetrical load of 75 ohm impedance. This is why an impedance transformer must be used. The antenna impedance transformer is passive RF device which both transforms the impedance and adjusts the output to standard 75 ohm lines. Usually the HF transformer has ferrite core. Sometimes such transformers are optimized for work in a particular band, e.g. C0001 - for channels 1-12, while impedance transformers working on channels 21-69 are commonly made in PCB form.

Záruka

3-ročná záruka.

Podpora

Máš otázky alebo úvahy?

Detaily

Typická anténa má výstupnú symetrickú impedanciu 300 ohm, zatiaľ čo bežný koaxiálny kábel má nesymetrickú impedanciu 75 ohm. Vďaka tomu nie je možné priame spojenie antény na koax. kábel, je potrebná transformácia impedancie.
Impedančný transformátor je pasívne zariadenie, ktoré používa transformátor na prevod impedancie a zmenu zo symetrickej na nesymetrickú linku. Štandardne je transformátor vyrobený z feritu.
Niekedy je transformátor optimalizovaný na niektoré pásmo, napr. C0001 pre kanály 1 - 12, zatiaľ čo transformátory prevádzkované na kanáloch 21 - 69 napr. C0002 sú tlačené na spojoch.

Technické dáta

Product type Balun
Name SA I-III
Impedance input Ohm 300
output Ohm 75
Loss dB < 1.5
Frequency range MHz 48 – 230
Operating band BI, BII/FM, BIII/VHF
Channels 1 – 12