MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

Technické požiadavky tykajúce sa komponentov káblovej televízie (anténne systémy)
Archív knižnice
Tu obsiahnuté informácie môžu byť neaktuálne.
Príloha č. 21 k inštrukciám Ministerstva komunikácií 4. septembra 1997 (fragmenty).
10. Ochrana proti bleskovému prepätiu a eliminácia potenciálnych rozdielov.
Cieľom týchto požiadavkou je chrániť anténne systémy (zahŕňajúce satelitné inštalácie) proti nepredvídanému preťaženiu (statická elektrina, bleskové výboje). Tieto požiadavky nemôžu byť aplikované na budovy a iné konštrukcie (tie sa zaujímajú iba o anténne systémy).
There are excluded the following cases:
  Antény nemôžu byť montované na budovách so strechami, ktoré sú vyrobene z horľavých materiálov (napr. dosiek, rákosové materiály atd.).
  Anténne káble a uzemňujúce vedenie by nemali byť vedené skrz oblasť využívanej k skladovaniu horľavých materiálov, ako: seno, slama, atd. a skrz zóny, kde sa objavujú a zhromažďujú plyny.
  AM rádiové antény by mali byť chránené pripojením k neutrálnemu konduktoru.
  10.1. Anténny systém ochrany
  10.1.1. Budovy vybavené systémom ochrany proti blesku
  Pokiaľ sú budovy vybavené systémom ochrany proti blesku, ktorý je povolený Poľskými Normami (PN), kovové anténne stožiare by mali byť pripojene k systému s najkratším možným konduktorom (pozri. paragraf 10.2 nižšie). Mriežka všetkých koaxiálnych káblov vychádzajúcich z antény by mala byť pripojená k stožiaru prostredníctvom vyrovnávacieho medeného konduktoru, minimálne plochy priečneho rezu nie menej než 4mm2° (Cu).
  Príklad vyrovnávacích potenciálov v anténnom systéme
  10.1.2. Budovy nevybavené systémom ochrany proti blesku
  Pokiaľ budovy nie sú vybavene systémom ochrany proti blesku, kovové stožiare a mriežky koaxiálnych káblov by mali byť uzemnene podľa par. 10.2.
  To sa používa v samostatných a spoločných anténnych inštaláciách v zónach, kde je malá pravdepodobnosť bleskového výboje a miestne predpisy neukladajú použitie systému ochrany proti blesku (ale iba odporúčajú).
  10.2. Uzemnenie anténneho systému
  10.2.1. Uzemňovacie metódy
  Anténny stožiar a mriežky koaxiálnych káblov by mali byť uzemnené najkratším možným konduktorom. Ktorýkoľvek uzavretý obvod by mal byť zrušený. Uzemňujúce konduktori musia byť vedené priamo (vertikálne) k uzemňovacím terminálom, najkratšou cestou.
  10.2.2. Uzemňujúce terminály
  Uzemňujúce terminály by nemali byť vytvorené jednou z nasledujúcich metód:
   Minimálna priečna plocha každej elektródy je 50mm2 (Cu) alebo 80 mm2 (Fe). Je možné použiť "prírodne" prvky ako napr. oceľ, spevnenú betónovú konštrukciu alebo inú podzemnú kovovú štruktúru umiestnenú v základoch budovy v rozmeroch nie menších než špecifikovaných vyššie.
   10.2.3. Uzemňujúce konduktori
   Uzemňujúci konduktor je jediným pevným konduktorom s priečnou plochou, nie menšou než 16mm2 (Cu - holý alebo izolovaný), 25mm2 (Al - izolovaný), alebo 50mm2 (Fe - holý). Môžu byť použite prírodne prvky, napr. kovové inštalácie ako spojené vodovodné trubky, spojené centrálne vykurovacie trubky, ale iba keď:
    It is banned to use as the grounding conductor :
    • protective and/or neutral conductor of power network
    • screens of coaxial cables .
    10.3. Ochrana proti preťaženiu
    Ako výsledok elektromagnetickej indukcie, sa môže prejaviť preťaženie v inštančných uzloch, odberateľských výstupoch, vstupoch odberateľských prijímačoch. Aby sme sa vyhli takýmto náporom môžeme aplikovať vyrovnávaciu prípojku a blesk poistku.