MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

TV, TV-SAT

Domáce inštalácie

Č.
Názov
Údaje
1
Transmission and distribution of HDMI signals
HDMI is now the most commonly used connector in sources of different kinds of multimedia content. In situations where there is a need to send an HDMI signal at a distance greater than 30 meters (maximum length of HDMI cables), or in a place where such a cable cannot be installed, it is reasonable to use the appropriate media converter that allows the transmission of the signal from the HDMI source using other type of transmission cable, more suitable for that application.
2016-06-23
2
Príklady použitia HDMI zariadení pre prenos signálu.
Zvyšovanie dostupnosti multimediálneho obsahu tlačí dopyt po vysokokvalitnom prenose medzi zdrojmi (vysielače) a prehrávačmi (prijímače) nahor. Rozsiahle multimediálne systémy v hoteloch, reštauráciách, kluboch atď. vyžadujú zodpovedajúce vybavenie pre vytvorenie vhodnej siete poskytujúcej tento obsah na niekoľko plochých obrazoviek.
2011-05-19
3
Univerzálne schémy inštalácie pre DVB-T anténne systémy
Digitálna terestriálna televízia (DVB-T) je predurčená na pokrytie celej Európy. Týchto niekoľko príkladov DVB-T anténnych systémov pomôže každému, kto chce vybudovať nový anténny systém alebo aktualizovať už existujúci. Anténne inštalácie predstavené nižšie sú súborom možností, ktoré je možné voliť v závislosti na výkone vysielača a jeho vzdialenosti k prijímaciemu bodu, rovnako ako na základe špecifických požiadaviek užívateľa.
2011-10-10
4
Wiring in single-family homes
It often happens that cables put in a rush without any consultation with specialists in particular kinds of installations cause limitations on certain functions, speed limits etc. Using the cables described bellow one can be sure that the cabling will be up to date and not being affected by troubles in the future. Which coax to use in antenna installation? Without any risk one may choose the Triset-113 (E1015_100). It is certified coaxial cable suitable for distribution of terrestrial and satellite TV signals. The cable features excellent screening efficiency within the whole group of ...
2007-01-01
5
Prepínače, zlučovače a združovače používané v individuálnych satelitných inštaláciách
V súčasnej dobe sa individuálne satelitné inštalácie skôr málokedy používajú pre prijímanie kanálov z iba jedného satelitu, pomocou jedného satelitného prijímača. Väčšina užívateľov uprednostňuje prístup k rôznym programom z dvoch alebo viacerých satelitných pozícií, takže je potrebné nainštalovať ďalší konvertor/y (LNB). Najbežnejšia situácia je príjem z dvoch satelitov, čo vyžaduje inštaláciu dvoch konvertorov. To znamená, že by sme mali viesť dva káble do vstupov prijímača.
2007-01-01