MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

TV, TV-SAT

Trochu teórie

Č.
Názov
Údaje
1
Umiestnenie a parametre pozemnej TV v Poľsku
Umiestnenie a parametre pozemnej TV v Poľsku
2016-10-29
2
DIPOL pre vzdelávanie - SMATV a CCTV systémy (V PREKLADE)
Tento článok predkladá návrhy na vybudovanie stánkov v technických / odborných školách. Okrem toho uvádza ďalšie články, ktoré vám pomôžu pochopiť niektoré praktické problémy spojené s elektronikou.
2014-01-07
3
Distribúcia digitálnych signálov v systémoch káblovej televízie
QAM modulácia je optimálna pre káblové siete. Používa sa v hyper pásme (S kanály) a UHF pásme. Kvôli potrebe kompatibility s kanálovým rastrom a prenosovými požiadavkami sa používajú 8 MHz kanály (MPEG-2 kompresie, QAM modulácie).
2007-01-01
4
Maximálna výstupná úroveň aktívnych prvkov komunálnych a káblových sietí
Maximálna výstupná úroveň. Jedným z významných parametrov zosilňovačov je ich maximálna výstupná úroveň. Jedná sa o úroveň, ktorá sa môže objaviť vo výstupe zosilňovača, bez prekročenia prípustnej úrovne nelineárnych alebo krížových deformácií.
2007-01-01
5
Digital satellite broadcasts
Thanks to digital technology, satellite industry has increased the number of channels that are broadcast from one transponder - there may be transmitted 5, 8, or even more TV programs. It lowers operating costs and makes possible to multiply the offer from a single satellite. The important factor is compression level that can be changed according to the intended quality of the image.
2007-01-01
6
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
RF káblová sieť by mala spĺňať predpisy elektromagnetického tienenia. Nemôže vyžarovať energiu, ktorá prekračuje stanovenú úroveň a mala by byť dostatočne odolná voči vonkajšej elektromagnetickej radiácii.
2007-01-01
7
Kompresia video a audio signálov
MPEG-4 je najnovší štandard kompresie videa, ktorý sa rýchlo stáva populárnym, tiež pokiaľ je možný vo video streaming. V porovnaní s vyššie uvedenými štandardmi zapája efektívne metódy pre multimediálne údaje.
2007-01-01
8
Data transmission via cable TV networks
There are usually used only 60 channels for television transmission. On the assumption that, for the reason of possible distortions, there are left free the channels of terrestrial transmitters (usually 8) and 4 channels for modulators (of e.g. VCRs), it is still 22 channels available for data transmission.
2007-01-01
9
Separation between outputs of splitters
Separation between outputs of splitters (crosstalk attenuation) is very important parameter of the devices. It determines level of interferences coming from other branches of the network connected to the splitter. It should be as high as possible.
2007-01-01
10
Meranie a zosilnenie DTT (DVB-T) signálov
Článok o meraní signálu v DVB-T systémoch. To vysvetľuje význam nameraných hodnôt pre kvalitu príjmu. Časť týkajúca sa zosilnenia signálu umožňuje lepší výber RF zosilňovačov a to najmä v prechodnom období (z analógovej TV na digitálnu).
2011-04-05
11
Symbols used in diagrams of antenna installations (Polish norm)
Symbols used in block and wiring diagrams of community antenna installations in Poland (information suitable for Polish users only)
2007-01-01
12
Filters in television systems
An ideal band-stop filter has no attenuation in the pass-band, 90-degree steep slope, and infinitely high attenuation in rejection band.
2007-01-01
13
TV kanály (PAL BG/DK)
TV kanály používané v Poľsku a niektorých ďalších európskych krajinách pre pozemné a káblové televízne vysielanie. V Poľsku sa používa štandard PAL DK so súvislým číslovaním (napr. po S8 máme S9). Tiež sme prezentovali PAL BG kanály používané predovšetkým v západoeurópskych krajinách.
2007-01-01
14
Conversion Table - dBuV to uV/mV
In the table there is comparison of signal level and corresponding voltage.
2007-01-01