MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

ULTIMAX Klient
Užívateľský manuál diaľkového klient softvéru
Archív knižnice
Tu obsiahnuté informácie môžu byť neaktuálne.
Network DVR: ULTIMAX-716 (H.264, 16 channels)
DV rekordér ULTIMAX
DV rekordéry ULTIMAX môžete ovládať lokálne (pomocou tlačidiel na čelnom paneli, pomocou klávesnice RS485 alebo diaľkového ovládania) alebo diaľkovo cez IP sieť.

Vzdialený počítač sa môže pripojiť k DV rekordéru pomocou prehliadača Internet Explorer (IE) alebo pomocou klientského programu "ULTIMAX Client utility". Tento softvérový balík umožňuje operátorovi/užívateľovi pripojenie k mnohým zariadeniam v systéme (DV rekordéri, video serveri, IP kamery), zatiaľ čo IE umožňuje pripojenie iba k jednému zariadeniu. Umožňuje tak jednoduchú a efektívnu správu DV rekordérov a ďalších komponentov v systéme.
Hlavné okno programu
konfiguračné menu kanála
Menu systémových nastavení
Konfiguračné menu servera
Použitie klientského programu ULTIMAX Klient umožňuje:
 • monitorovanie obrazu v reálnom (25 fps) čase v rozlíšení až 4CIF z 25 kamier pri voliteľnom delení obrazu
 • definovať rôzne konfigurácie kamier (skupiny) s možnosťou simultánneho monitorovania obrazu z rozližných DV rekordérov
 • ovládanie PTZ (pan/tilt/zoom) kamier
  • ovládanie otočenia/náklonu
  • zmena zoomu
  • nastavenie PTZ rýchlosti
  • manuálne ovládanie zaostrenia a clony
  • definovanie predvolieb
  • definovanie sledovacích trás
  • konfiguráciu kamery cez jej menu
 • používať pokročilé funkcie na prehľadávanie archívov a ich prezeranie on-line, alebo ich sťahovanie na pevný disk vzdialeného počítača
 • synchronizované prehrávanie záznamov zo zvolených kamier
 • vytváranie screenshotov zo živého alebo zaznamenaného obrazu
 • definovanie užívateľov DV rekordéra a klientského softvéru (individuálne nastaviteľné oprávnenia, pre lokálnu aj diaľkovú prevádzku)
 • zvoliť pre každú kameru typ streamu (hlavný alebo sekundárny - substream), ktorý bude z DV rekordéra vysielaný
 • rozmiestnenie kamerových ikoniek na plán/mapu (bitmapa) monitorovanej budovy/oblasti/regiónu/štátu - rýchly a jednoduchý prístup k obrazu z týchto lokácií (je možné implementovať hierarchyckú štruktúru, napr. ulica => budova => miestnosť)
 • ústne komunikovať s operátorom zvoleného DV rekodéra
 • konfigurovať všetky nastavenia DV rekordéra (okrem IP adresy)
 • ukladať všetky nastavenia zvoleného DV rekordéra do súboru z dôvodu ochrany pred stratou alebo za účelom klonovania nastavení
 • definovať alarmové akcie v prípade:
  • nedostatku miesta na disku,
  • straty video signálu,
  • detekcie pohybu,
  • aktivácie alarmového vstupu,
  • zakrytia kamery,
  • neschopnosti video systému.
  iné možnosti:
  • vyskakovacie okno v prípade, že je zaregistrovaný pohyb,
  • zvukový alarm v prípade, že je zaregistrovaný pohyb,
  • blikajúca ikona na obrazovke v prípade alarmu,
  • zobrazenie logu kamery, napr. pri detekcii pohybu a jeho zastavení
  • zobrazenie informácií na E-mape
 • synchronizovanie systémového času DV rekordéra so vzdialeným počítačom (v stanovený čas)
 • prezeranie logov (denníkov) DV rekordéra
 • aktualizovať firmware DV rekordéra
Konfigurácia servera
Konfigurácia užívateľských účtov
Konfigurácia detekcie pohybu
Konfigurácia alarmových akcií
Nasleduje výpis obsahu užívateľského manuálu softvéru

ULTIMAX - User Manual of Remote Client Software
1 Software Install, Uninstall and use
1.1 Install remote client software ver 4.0.1
1.2 Uninstall remote client software
1.3 Login and Exit
1.4 Preview image
1.4.1 Preview according to the group mode
1.4.2 Self definition preview
1.4.3 Change preview window mode
1.4.4 Enlarge one camera preview window
1.4.5 Multi-window in full screen
1.4.6 Front page/Next page
1.4.7 Start cycle the channel of one device or one group
1.4.8 Image capture
1.4.9 Setup video parameters
1.4.10 Remote PTZ control
1.4.10.1 Control PTZ:
1.4.10.2 Adjust PTZ preset
1.4.10.3 Set preset
1.4.10.4 Setup sequence

2 Configure
2.1 Device configure
2.1.1 Add areas
2.1.2 Delete areas
2.1.3 Add stream media server
2.1.4 Add DVR
2.1.5 Define network preview channel sequence
2.1.6 Define group network preview channel sequence
2.1.7 Delete server
2.1.8 Modify DVR parameters
2.1.9 Modify channel properties and network preview protocol
2.1.10 View DVR local log
2.2 Client software local setup
2.2.1 Play mode
2.2.2 Client record mode
2.2.3 Log
2.2.4 Others
2.3 Remote configure
2.3.1 Remote configure interface of HC series
2.3.1.1 Server configuration setup
2.3.1.2 Channel configuration
2.3.1.3 COM configuration
2.3.1.4 Alarm configuration
2.3.1.5 User configuration
2.3.1.6 Transaction configuration
2.3.1.7 Others
2.3.2 Remote configure interface of ME series
2.3.2.1 Server parameters configuration
2.3.2.2 Channel configuration
2.3.2.3 COM configuration
2.3.2.4 Alarm configuration
2.3.2.5 Other functions
2.4 Alarm configure
2.5 Local log

3 Play back
3.1 Local playback
3.2 Remote playback
3.2.1 Playback by file type
3.2.2 Playback by time
3.3 Playback picture

4 User right management
4.1 Add and Del Users
4.2 Modify Users and select right level

5 Electronic Map

6 Others
6.1 Change User
6.2 Voice Talk
6.3 Server status
6.4 Lock function
6.5 Hide function
Manuál má 55 stránok
...............................................................................................................................................................................................
Užívateľský manuál programu ULTIMAX Klient (Poľská verzia)
pdf 3,8 MB
zip 3,8 MB
...............................................................................................................................................................................................
Užívateľský manuál programu ULTIMAX Klient (Anglická verzia)
pdf 2,3 MB
zip 2,3 MB
...............................................................................................................................................................................................
Program "ULTIMAX Klient" 4.0.1 (Poľská verzia)
exe 23,2 MB
zip 22,2 MB
...............................................................................................................................................................................................
Program "ULTIMAX Client" 4.0.1 (Anglická verzia)
exe 20,6 MB
zip 19,6 MB
...............................................................................................................................................................................................
Kalkulačka potrebnej kapacity pevného disku (Hard drive capacity/number calculator)
Ak poznáme počet kamier, použitú šírku pásma, kapacitu jedného pevného disku a počet dní, ktoré potrebujeme archivovať, je možné vypočítať potrebný počet pevných diskov a opačne.
exe 65 KB

zip
34 KB

...............................................................................................................................................................................................