MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

TV, TV-SAT

Inštalačné komponenty

Voľba multiprepínača...
Multiprepínače sa používajú pre distribúciu satelitných a pozemných signálov. Tieto signály sú distribuované pomocou oddelených obvodov priamo do koncového multiprepínača, kde sú kombinované a prenášané prostredníctvom jedného káblu k "cieľovej" vývodke.
Nezávisle sú teda spracovávané dva druhy signálov, a to pomocou aktívneho satelitného obvodu a pasívneho alebo aktívneho pozemného obvodu.

V prípade pasívneho pozemného obvodu sú signály distribuované prostredníctvom pasívnych rozbočovačov, u aktívneho riešenia - dodatočne zosilnené pre vyrovnanie straty.
V prvom prípade nie sú pre maximálnu úroveň vstupného signálu stanovené žiadne obmedzenia, v druhom prípade - maximálna úroveň je ukazovateľom kvality multiprepínača. Jedná sa o hodnotu 100 dBuV pre multiprepínače Terra a iba 80 dBuV pre výrobky Satmatrix alebo Viper. Lacnejšie multiprepínače nemôžu byť použité na miestach s veľkými rozdielmi v úrovniach signálu alebo v rozsiahlejších sieťach. Prebudenie takého multiprepínača bude mať za následok nekvalitný obraz silného kanálu a rušenie ostatných kanálov.

V útlme medzi pasívnym a aktívnym pozemným obvodom je veľký rozdiel. Pasívny obvod MS-952, MS-554 multiprepínačov znižuje úroveň signálu o 19dB. Aktívny obvod MSR-9XX multiprepínačov zoslabuje pozemné signály o 5 až 11 dB (to závisí na výstupe).
Medzi výhody multiprepínačov značky Terra patrí tiež možnosť ovládania pomocou ToneBurst signálu a transparentnosť pre nástavce diaľkového ovládania, napr. Signal-Link R93109 (iba MS séria).
Multiprepínače musia byť vyberané v súlade s počtom užívateľov (vývodiek), satelitov, LNB. Nižšie uvádzame tabuľku a niekoľko grafických schém, ktoré Vám môžu pomôcť vybrať vhodné riešenie. V týchto príkladoch sú použité osvedčené multiprepínače značky Terra.
Terra multiprepínače - základné porovnanie
Upozornenie: Výstavba väčších inštalácií je síce možná (väčší počet užívateľov/vývodiek), sieť však musí byť rozdelená na inžinierske siete so satelitnými rozbočovačmi (SS-504 R70515), alebo odbočovačmi (SS-510 R70516, SS-515 R70517, SS-520 R70518).
Technické údaje Terra multiprepínačov

Názov


MS553


MS554


MS951


MS952

Kód R70553 R70554 R70951 R70952

IF pásmo

0.95-2.3GHz

0.95-2.3GHz

Terestriálne TV pásmo

5-862MHz

5-862MHz

Zisk IF odbočovača

2dB

0dB

Zisk TV odbočovača

-19dB

-19dB

Výstupná úroveň IMD>30dB

102dBuV

102dBuV

Separácia IF vstupov

>30dB

>25dB

Separácia IF výstupov

>30dB

>30dB

Separácia TV výstupov

>30dB

>30dB

IF prechádzajúca strata

2.5dB

-

2.5dB

-

TV prechádzajúca strata s

3.5dB

-

3.5dB

-

Spotreba prúdu prijímača

<35mA

<50mA

Kontrolné signály V/Lo H/Lo

V/Hi H/Hi

11.5-14.5V/0kHz 16.5-19V/0kHz

11.5-14.5V/22kHz 16.5-19V/22kHz

11.5-14.5V/0kHz 16.5-19V/0kHz

11.5-14.5V/22kHz 16.5-19V/22kHz

 A/B satelitný – DiSEqC 2.0
or Tone Burst

Externý prívod energie 2.1/5.5mm

-

+12V-+18V/300mA

-

18V/600mA

Pracovná teplota


-20...+50°C

-20...+50°C

Rozmery

31x106x115 mm

31x97x115 mm

36x104x198 mm

36x96x198 mm

Hmotnosť

0.2 kg

0.17 kg

0.34 kg

0.25 kg

 


MSR-504


MSR-508


MSR-512


MSR-516

R70604

R70608

R70612

R70616

Počet výstupov

4

8

12

16

Frekvenčné pásmo

satelitné signály

0.95-2.4 GHz

terestriálne signály

4-862 MHz

Zisk

satelitné signály

výstupy 1-4

1...4 dB

výstupy 5-8

-

-1...1 dB

výstupy 9-12

-

-3...-2 dB

výstupy 13-16

-

-5...-5 dB

terestr. signály

výstupy 1-4

-7...-3 dB

výstupy 5-8

-

-8...-5 dB

výstupy
9-12

-

-9...-7 dB

výstupy 13-16

-

-10...-9 dB

SAT maximálna výstupná úroveň  (IMD3= 35 dB)

92 dBuV

Terrestr. max. výstupná úroveň

výstupy 1-4

92 dBuV

92 dBuV

92 dBuV

92 dBuV

výstupy 5-8

-

89 dBuV

89 dBuV

89 dBuV

výstupy 9-12

-

-

87 dBuV

87 dBuV

výstupy 13-16

-

-

-

84 dBuV

Izolácia medzi satelitnými vstupmi

>30 dB

Izolácia medzi satelitnými výstupmi

>30 dB

Izolácia medzi vstupmi

Terr/SAT

>=30 dB

SAT/Terr

>=40 dB

Rovnako smerné napätia na výstupoch

H/Lo. H/Hi: 18 V; V/Lo,V/Hi: 14 V; terrestrial: 12V

Max spotreba prúdu

celkom

<0.8 A

14V+12V

<0.5 A

Spotreba prúdu prijímača

<70 mA

Kontrolné signály

V/Lo, H/Lo

11.5-14.5 V/0 kHz, 16.5-19 V/0 kHz

V/Hi, H/Hi

11.5-14.5 V/22 kHz, 16.5-19 V/22 kHz

Pracovná teplota

-20oC to +50oC

Rozmery [mm]

200x128x53

230x128x53

270x128x53

310x128x53

Hmotnosť [kg]

0.68

0.78

0.88

0.92


Názov

 

MSR-908

MSR-912

MSR-916

Kód

 

R70808

R70812

R70816

Počet výstupov

 

8

12

16

Frekvenčné pásmo

satelitné signály

MHz

950-2400

pozemné signály

MHz

47-862

SAT max. výstupná úroveň (IMD3= 35 dB)

Sekcia1

10dB adjustment

výstupy 1-4

dB

6-8

výstupy 5-8
 

5-8

výstupy 9-12

dB

-

4-6

výstupy 13-16

dB

-

3-4

Sekcia 2

 

výstupy 1-4

dB

8-12

výstupy 5-8

dB

7-10

výstupy 9-12

dB

-

6-8

výstupy 13-16

dB

-

5-6

Tor TV naziemnej

výstupy 1-4

dB

-8...-5

výstupy 5-8

dB

-9...-6,5

výstupy 9-12

dB

-

-10...-8

výstupy 13-16

dB

-

-11...-9,5

SAT max. výstupná úroveň (IMD3= 35 dB)

dB

93

Pozemná max. výstupná úroveň (DIN45004B)

výstupy 1-4

dB

91

91

91

výstupy 5-8

dB

88

88

88

výstupy 9-12

dB

-

86

86

výstupy 13-16

dB

-

-

83

Izolácia medzi SAT vstupmi

dB

>25

Izolácia medzi SAT výstupmi

dB

>25

Izolácia medzi vstupmi

TV/SAT

dB

>=24

SAT/TV

dB

>=45

Rovnako smerné napätia na vstupoch

V

H/Lo, H/Hi-18; V/Lo, V/Hi-14; naz. 12

Max. spotreba prúdu

total

 

<1

+/14V

 

<0.5

Max. spotreba prúdu prezosilňovača  (+12V)

mA

100

Spotreba prúdu prijímača

mA

<60

Riadiace signály

 

14/18V, 0/22kHz, Tone Burst lub DiSEqC 2.0

Napájanie

W

30max

Pracovná teplota

oC

-20...+50

Rozmery

mm

244.5x128x53

284,5x128x53

324,5x128x53

Hmotnosťkg0.911,1Schémy inštalácií
Inštalácie pre príjem z jedného satelitu. Tento druh inštalácií umožňuje redukciu nákladov - jedná sa o najjednoduchšie riešenie. Je vhodné v prípade, že sú všetky zaujímavé programy alebo ich drvivá väčšina dostupné z jednej satelitnej pozície.
Cascadable Multiswitch: Terra MS-553 (5-input, 4-output)Cascadable Multiswitch: Terra MS-553 (5-input, 4-output)Cascadable Multiswitch: Terra MS-553 (5-input, 4-output)Multiswitch: Terra MS-554 (5-in, 4-out)VHF/UHF Amplifier - Terra HS-013(1-input / 2-output, 12V)Broadband RF Amplifier: Alcad CA-215Switched-mode Power Supply for multisw. Terra MS-554, 18V 800mA, F-con.TV/SAT Wall Plate: Signal R-TV-SAT (terminal)Universal QUATRO LNB: Golden Interstar 0.2dB
Inštalácia pre prijímanie programov z jedného satelitu, s použitím ako nižších, tak vyšších pásiem, v budove s jedným hlavným vedením
Pri analyzovaní špecifického návrhu by sme mali zistiť, či sa úroveň satelitného signálu znižuje o viac ako 30dB, alebo či je úroveň signálu pozemného televízneho vysielania nižšia ako 62dB (ktorýkoľvek prijímaný kanál). Pokiaľ tak je, musia byť použité zosilňovače:
Universal QUATRO LNB: Golden Interstar 0.2dBCascadable Multiswitch: Terra MS-553 (5-input, 4-output)Cascadable Multiswitch: Terra MS-553 (5-input, 4-output)Cascadable Multiswitch: Terra MS-553 (5-input, 4-output)Amplifier SA 501 Terra for 5-input multiswitchesCascadable Multiswitch: Terra MS-553 (5-input, 4-output)Cascadable Multiswitch: Terra MS-553 (5-input, 4-output)Cascadable Multiswitch: Terra MS-553 (5-input, 4-output)Cascadable Multiswitch: Terra MS-553 (5-input, 4-output)Amplifier SA 511 Terra for 5-input multiswitchesCascadable Multiswitch: Terra MS-553 (5-input, 4-output)Cascadable Multiswitch: Terra MS-553 (5-input, 4-output)Cascadable Multiswitch: Terra MS-553 (5-input, 4-output)Multiswitch: Terra MS-554 (5-in, 4-out)
Inštalácia pre príjem programov z jedného satelitu s kaskádovitými multiprepínačmi, s použitím zosilňovačov, navrhnutá pre veľké bytové domy
Pokiaľ sú v budove dve alebo viac hlavných vedení (napr. dve alebo viacero schodísk), rozdelenie na inžinierske siete zlepší celkovú spoľahlivosť systému.
Upozornenie: Táto koncepcia je povinná v inštaláciách s viac ako 40 užívateľmi.
6-way SAT / TV / FM Splitter 1>6 SignalTV/SAT Wall Plate: Signal R-TV-SAT (terminal)Cascadable Multiswitch: Terra MS-553 (5-input, 4-output)Multiswitch: Terra MS-554 (5-in, 4-out)TV/SAT Wall Plate: Signal R-TV-SAT (terminal)Cascadable Multiswitch: Terra MS-553 (5-input, 4-output)Multiswitch: Terra MS-554 (5-in, 4-out)TV/SAT Wall Plate: Signal R-TV-SAT (terminal)Switched-mode Power Supply for multisw. Terra MS-554, 18V 800mA, F-con.6-Way Splitter R-6 Signal
Inštalácia pre príjem programov z jedného satelitu, využívajúca ako nižšie, tak vyššie pásma, v budove s dvoma hlavnými vedeniami (dva schodiska)
Inštalácia pre príjem z dvoch satelitov. V súčasnej dobe sa pravdepodobne jedná o najbežnejší prípad, zaisťujúci príjem z oboch najpopulárnejších satelitov v Európe: Astra a Hotbird. Pre rodinné domy navrhujeme multiprepínač MS-952, umožňujúci nezávislé použitie štyroch prijímačov.
Universal QUATRO LNB: Golden Interstar 0.2dBUHF TV Antenna: DIPOL 19/21-60 (19-element)VHF TV Antenna: DIPOL 7/6-12 (7-element)FM Antenna: Dipol 1RUZ PM B (omnidirectional H+V)Antenna Triplexer - ZA 4MBroadband RF Amplifier: Alcad CA-2159-input Multiswitch: TERRA MS-9529-input Cascadable Multiswitch: TERRA MS-951Shielded Antenna Preamplifier LNA-101 15dBSwitched-mode Power Supply for multisw. Terra MS-554, 18V 800mA, F-con.TV/SAT Wall Plate: Signal R-TV-SAT (terminal)
Inštalácia pre príjem programov z dvoch satelitov v rodinnom dome
Na nižšie uvedených obrázkoch predstavujeme obdobné riešenie pre bytové domy, vo verziách so zosilňovačmi i bez nich, v závislosti na výpočtoch výsledného útlmu.
2-Way TV/FM Splitter R-2 Signal9-input Cascadable Multiswitch: TERRA MS-9519-input Cascadable Multiswitch: TERRA MS-9519-input Cascadable Multiswitch: TERRA MS-9519-input Multiswitch: TERRA MS-952TP ALCADTV/SAT Wall Plate: Signal R-TV-SAT (terminal)Switched-mode Power Supply for multisw. Terra MS-554, 18V 800mA, F-con.
Inštalácia pre príjem programov z dvoch satelitov s kaskádovitými multiprepínačmi (v malom bytovom dome); znázornená je tiež možnosť pripojenia signálu z hlavnej stanice
Inštalácia pre príjem programov z dvoch satelitov s kaskádovitými multiprepínačmi a zosilňovačom, s použitím delenia na inžinierske siete, pre väčší počet užívateľov (odberateľov)
Príjem zo štyroch satelitov. Toto je ďalší krok zvyšujúci ponuku programov. Táto možnosť dominuje na nemeckom trhu a v niektorých ďalších európskych krajinách. Majúc toto riešenie na pamäti - dokonca ak keď sa v súčasnej dobe budujú iba dve satelitné inštalácie - je veľmi múdre položiť ďalšie káble umožňujúce jednoduché rozšírenie na budúcu verziu.
Antenna Triplexer - ZA 4MBroadband RF Amplifier: Alcad CA-215Multiswitch: Signal (17-input, 8-output)TV/SAT Wall Plate: Signal R-TV-SAT (terminal)VHF TV Antenna: DIPOL 7/6-12 (7-element)Universal FM Antenna: DIPOL 1RZ B/PM (H/V))UHF TV antenna: DIPOL 19/21-69 DIGITAL
Inštalácia pre príjem programov zo štyroch satelitov (osem užívateľov, nezávislý výber prijímaných vysielaní)
Tipy pre inštalátorov Terra multiprepínačov
1. Veľmi dôležité je vyrovnať úrovne signálu na rôznych vstupoch. To sa obzvlášť týka signálov z oboch pásiem a z dvoch rôznych satelitov. Prispôsobenie signálov z dvoch rôznych polarizácií nie je tak podstatné, líšia sa vo frekvencii a príliš sa nekrížia. Pokiaľ sa úrovne signálov veľmi líšia, v prípade multiprepínačov s 9 vstupmi, "silnejší" satelit by mal byť pripojený k vstupu A, a "slabší" k vstupu B, v súlade so značkami na kryte.
2. Úroveň satelitných signálov by mala byť medzi 50-90 dBuV. Horný limit je výsledkom maximálnej výstupnej úrovne 102dBuV. Je dobré si pamätať, že MS951 a MS553 multiprepínače sa vyznačujú určitou prechádzajúcou stratou, nie však veľkou - 2.5dB. To znamená, že počet kaskádovitých multiprepínačov by nemal presiahnuť 3 - 4, len pokiaľ by sme predpokladali satelitné zosilňovače.
3. Úroveň pozemných televíznych signálov na vstupe multiprepínača by mala byť medzi 80-95 dBuV. Tak vysoká hodnota vyplýva z použitého pasívneho obvodu. Útlu medzi pozemným vstupom a výstupom k prijímači je (pre všetky multiprepínače) približne 19 dB, a ich prechádzajúca strata - približne 3.5 dB.
4. Pozemné televízne signály sú dostupné dokonca ak keď nie sú pripojené žiadne satelitné prijímače a multiprepínače nie sú vôbec napájané.
5. Každý nepoužívaný vstup musí byť zakrytý pomocou 75 oh ukončovacieho rezistora. Tieto rezistory pripojené k satelitným vstupom a výstupom nemôžu viesť rovnako smerný prúd. Výstupy k prijímačom môžu zostať nezaťažené.
6. Pokiaľ používame 18 V zdroj energie pre MS952 multiprepínače, na vstupoch spojených s vertikálnou polarizáciou je k dispozícii 14 V, zatiaľ čo na vstupoch spojených s horizontálnou polarizáciou je to 18 V. Strata napájacieho napätia u prechádzajúcich multiprepínačov nie je väčšia ako 0.1 V, za predpokladu, že je prúd LNB menší ako 1 A.
7. Multiprepínače s 9 vstupmi sú pripravené pre ovládanie pomocou DiSEqC 2.0 signálov a štandardných signálov: 14/18 V napätie, 0/22kHz tón, Tone Burst. Potom čo je multiprepínač zapnutý čaká na DiSEqC príkazy, a iba v prípade, že sa neobjaví, reaguje na štandardné signály.
V prípade, že staré prijímače nie sú kompatibilné s DiSEqC alebo Tone Burst štandardmi, je dostupný iba satelit A. Prístup k B satelitu je vykonávaný pomocou "Pozície A/B - Hi/Lo Pásmo" prepínačov. Tieto prepínače menia 22 kHz funkciu zo zmeny pásma na zmenu satelitu. Vyššie pásmo pre A/B pozície potom nie je dosiahnuteľné.
8. Multiprepínače s 5 vstupmi sú pripravené k ovládaniu pomocou analógových signálov: 14/18 V napätí a 0/22kHz signál.
9. "14V" a "18V" napätie prepínajúce polarizáciu musí byť primerane medzi 11.5-14.5V a 16.5-19V. Rozkmit 22kHz alebo DiSEqC signálov by mal byť na úrovni 0.6V.