MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

TV, TV-SAT

O TV/SAT anténach

Výber pozemných TV antén
Actual version of the article can be found under this address www.dipol.com.pl/bib217.htm
Tento krátky sprievodca bol pripravený pre tých, ktorí by si sami chceli vybudovať/vymeniť anténnu inštaláciu a žijú v oblastiach s dobrými podmienkami príjmu.
V prípade slabých signálov, odrazov, interferenciám - odporúčame zavolať skúseného anténneho inštalátora, ktorý dobre pozná miestne podmienky.


Nižšie podrobne rozoberieme faktory, ktoré by pri voľbe prijímacích antén mali byť brané v úvahu.
Nemôžeme však zaručiť, že toto odporučenie zaistí uspokojivé výsledky vo všetkých prípadoch.

Faktory určujúce výber antén
1. Vzdialenosť od vysielača/vysielačov
2. Počet vysielačov a ich frekvenčné pásma
3. Uhlové vzdialenosti medzi vysielačmi
4. Výstupný výkon vysielačov
5. Smerovosť antén vysielačov
6. Polarizácia vysielaných signálov
7. Prekážky medzi vysielajúcimi a prijímajúcou anténou
8. Druh inštalácie
9. Vplyv interferencií, vrátane nežiaducich signálov z iných vysielačov.

1. Vzdialenosť od vysielača/vysielačov je základným parametrom, ktorý musíme brať v úvahu pri výbere antény. Pre dlhšiu vzdialenosť musí antény zaisťovať vyšší zisk


 

Až 10km

Až 25km

Cez 25km

Širokopásmová anténa (rovinná)

ÁNO

NIE

NIE

Logaritmická širokopásmová anténa A4011

ÁNO

ÁNO

ÁNE

Súprava A0710 +A1910 (Yagi)

ÁNO

ÁNO

ÁNO

Súprava A1116+A2682 nebo A3710 (Yagi)

Nepodstatné

ÁNO

ÁNO

Výber antén vo vzťahu k vzdialenosti od vysielača
V prípade, že vzdialenosť presiahne 20 km, vhodná voľba je súprava A1116+ A2682 alebo A3710, s pred zosilňovača - napr. B4033.

2. Počet vysielačov (rôzne umiestnenia). Situácia, keď sú všetky signály prenášané z jedného miesta, je pomerne výnimočná (niektoré mestá) - vo väčšine prípadov musíme prijímať signály z dvoch alebo viacerých smerov. Musíme teda použiť niekoľko smerových antén. Širokopásmové antény (rovinná konštrukcia) pre tento účel nie sú vhodné, kvôli širokému uhlu polovičného výkonu (približne 45 stupňov), čo by spôsobilo rušenie signálov.

Príklad č. 1
Bochnia, medzi Krakovom a Tarnovom: tu sú dve lokality s vysielačmi: Choragwica (Krakov), Hora Sv. Marcina (Tarnow)

Televízny program

TVP1

TVP2

Polsat

TVN

TV4

Puls

TVP3

Kanály (vysielač Choragwica)

10

33

53

30

35

27

50

Výkon

vysoký

200kW

vysoký

300kW

vysoký

100kW

stredný

10kW

stredný

10kW

stredný

10kW

vysoký

200kW

Polarizácia

H

H

H

H

H

H

H

Vysielajúca anténa

všesmerová

všesmerová

všesmerová

všesmerová

všesmerová

všesmerová

všesmerová

Kanály (vysielač Hora Sv. Marcina)

-

22

60

35

-

-

57

Výkon

-

stredná

stredná

stredná 10kW

-

-

vysoký

Polarizácia

-

H

H

H

-

-

H

Vysielajúca anténa

-

všesmerová

všesmerová.

smerová

-

-

všesmerová

Zoznam programov vysielaných z Krakova a Tarnowa
Bohužiaľ je prakticky nemožné prijímať TVN, TV4, alebo Puls z Krakova - smer zariadení je presne opačný, smerom k mestu. V Bochnii teda musíme použiť dve UHF antény (Krakov + Tarnow), a jednu VHF anténu (Krakov).
3. Uhlové vzdialenosti medzi vysielačmi. Keď signály prichádzajú z niekoľkých vysielačov (na rôznych miestach), existuje reálna možnosť, že môžu byť prijímané pomocou menšieho počtu antén než aký je počet lokalít. Pre dosiahnutie takejto úspory by sme mali využiť charakteristiky klasickej smerovej antény - jej uhol polovičného výkonu je približne 15 stupňov. Takže pokiaľ je uhlová vzdialenosť medzi dvoma vysielačmi v rámci 15 stupňov, signály je možné prijímať pomocou jedinej antény.
Príklad č. 2
Olesnica blízko Vratislavi. Príjem z Vratislavi. Namiesto troch vysielačov môžeme využiť blízkej uhlovej vzdialenosti. Iba dve antény (VHF a UHF) dotiahnu svoju úlohu do konca.

Vratislav

TVP1

TVP2

Polsat

TVN

TV4

Puls

TVP3

Kanál

12

25

59

56

31

42

42

Výkon

vysoký

vysoký

vysoký

stredný

stredný

vysoký

vysoký

Polarizácia

H

H

H

H

H

H

H

Vysielajúca anténa

všesmerová

všesmerová

všesmerová

smerová

všesmerová

všesmerová

všesmerová

Umiestnenie vysielača

Mt. Sleza

Mt. Sleza

Mt. Sleza

Zorawina

Wroclaw

Mt. Sleza

Mt. Sleza

Zoznam vysielačov v/blízko Vratislavi
Príklad č. 3
Siechnice blízko Vratislavi. Dosť možné bude prijímať signály z Zorawina a Sleza prostredníctvom rovnakej antény. Avšak uhlová vzdialenosť medzi Vratislavou a Mt. Sleza presahuje 15 stupňov. Odporúčame teda použiť dve UHF antény a jedno VHF zariadenie.
4. Výstupný výkon vysielačov. Kanály sú prenášané pri rôznych hladinách výkonu. Táto rovnaká televízna veža môže vysielať jeden kanál s 300 kW, a ďalšia veža môže vysielať s 10 kW. Je možné, že niektoré kanály sú ideálne, zatiaľ ďalšie sú veľmi zlé alebo prakticky nedostupné.


Príklad č. 4
Lodz. V praxi je TV Puls dostupná jedine až v 5 km od vysielača (TVN - až 10 km. Mali by sme použiť dve UHF antény a jedno UHF zariadenie (s vyrovnávačom signálu). Slabé TVN a PULS musí byť zosilnený; v prípade širokopásmového zosilňovača môže byť potrebný útlmový článok pre TVP2, TVP1, a Polsat kanály.
Najlepším riešením je použitie kanálového zosilňovača.

Lodz

TVP1

TVP2

Polsat

TVN

TV4

Puls

TVP3

Kanál

7

32

49

21

56

59

43

Výkon

vysoký

100 kW

vysoký

vysoký

100 kW

stredný

1 kW

stredný

10 kW

stredný

1 kW

vysoký

100 kW

Polarizácia

H

H

H

H

H

H

H

Vysielajúca anténa

všesmerová

 

 

všesmerová

 

všesmerová

 

Umiestnenie vysielača

Zygry     n. Sieradz

 Andrzejewska St

Andrzejewska St

 Sienkiewicza St

Andrzejewska St

Andrzejewska St

Andrzejewska St

Zoznam programov dostupných v Lodz a jeho okolí
5. Smerovosť antén vysielačov. Niektoré antény majú smerové charakteristiky. V prípade, že sú umiestnené mimo mesto, sú obvykle orientovane smerom k mestu. Toto riešenie umožňuje optimalizovať pokrytie husto obývaných oblastí, rovnako tak ako minimalizovať interferencie medzi signálmi z iných vysielačov.
Príklad č. 5.
TVN vysielač Kosztowy (provincia Slezsko) pracujúci s 32 kanálom nepokrýva južný smer. V Tychy sa teda vyskytujú veľké problémy s príjmom tohto kanálu (neďaleko od Kosztowy), zatiaľ čo je dostupný dokonca i v západnej časti Krakova.

6. Polarizácia. V Poľsku sú niektoré vysielače, ktoré používajú vertikálnu polarizáciu. V tomto prípade musí byť prijímajúce antény pripevnené rovnakým spôsobom, t.j. s direktormi a reflektormi usporiadanými vertikálne. Vertikálnu polarizáciu niekedy používajú vysielače s malým výkonom, ktoré lokálne dopĺňajú prenosovou sieť. Kvôli opačnej polarizácii neruší ostatné vysielače.


Príklad č. 6
Bilgoraj, vysielač Tarnawatka. TVP1 kanál je prenášaný v kanály 10 s vertikálnou polarizáciou, teda musíme upevniť VHF anténu tak, aby jej prvky boli usporiadané vertikálne.

7. Prekážky medzi vysielajúcou a prijímajúcou anténou. Stáva sa, že vysielajúca anténa je zakrytá určitým objektom, napr. horou, kopcom, vysokou budovou. To je dôvod, prečo je príjem nemožný, nakoľko je vzdialenosť od vysielača pomerne krátka.


Príklad č. 7
Skawina, blízko Krakova. Príjem z Chorogwica (hlavná vysielacia veža pre Krakov) je prakticky nemožný. V takéjto náročnej situacii by mal zákazník vyhladat pomoc miestneho instalátora, ktorý bude pravdepodobne schopný násjť uspokojivé riešenie.

VIII. Druh instalacie. Mali by sme si pamatovat, že kvalita signálu sa zhoršuje po každom dalšom úseku distribucie (horší S/N pomer). To znamená, že v prípade väčších instalacií by sme mali použít lepšie antény.
Príklad č. 8
Výber antén v závislosti na druhu instalacie (až 20 km od vysielača).

 

1 Televízny prijímač

Komunálna inštalácia

Malé multiprepínacie inštalácie

Veľké multiprepínacie inštalácie

Širokopásmová anténa (rovinná)

ÁNO

NIE

NIE

NIE

 Logaritmická anténa A4011

ÁNO

NIE

NIE

NIE

Anténna súprava
A0710+A1910

ÁNO

ÁNO

ÁNO

NIE

Anténna súprava A1116+A2682 nebo A3710

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

Výber antén v závislosti na druhu inštalácie.
9. Vplyv interferencií, vrátane nežiaducich signálov z iných vysielačov. Keď chceme prijímať signály z niekoľkých smerov, mali by sme byť pripravený pre prípad susedných kanálov. Príjem takých kanálov bude možný, pokiaľ sa neodlišuje v ich úrovniach o viac než 3dB. Inak ten silnejší signál zablokuje slabší signál.