MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

WLAN, LAN

Trochu teórie

WLAN - vnútorné inštalácie
Teraz uvádzame pokračovanie článku nazvaného "WLAN v rodinnom dome. Preberieme WLAN siete na iných miestach, ako sú kancelárie, agentúry, prednáškové siene, skladové budovy a podobne.
V okamžiku, keď začíname projektovať bezdrôtovou sieť, by sme sa mali najprv rozhodnúť, či sa bude jednať o verejnú sieť, ako napríklad v knižnici alebo agentúre, alebo či táto sieť bude určená iba pre obmedzený počet zamestnancov kancelárií, agentúr alebo skladových budov. Ďalej by sme mali vypočítať, koľko užívateľov má byť do siete súčasne zaprotokolovaných - či sa bude jednať o predurčený počet zamestnancov kancelárie alebo ťažko odhadnuteľný počet verejných užívateľov.


Pokiaľ má sieť pracovať v administratívnej budove, najväčším problémom je prítomnosť mnohých stien a niekoľkých poschodí, a tým pádom zoslabnutie signálu prechádzajúceho týmito stenami a stropmi. V prípade, že má byť táto sieť používaná v celej budove, bude potrebných niekoľko prístupových bodov. V súladu s pravidlom ''tri steny a dva stropy'' môžeme predpokladať, že by prístupové body mali byť nainštalované na každom tretom poschodí a v každej piatej kancelárií. Nevyhnutnosť takejto inštalácie by samozrejme mala byť prakticky skontrolovaná: možná bude potrebných viac prístupových bodov, aby tak bol zaistený nepretržitý prístup do siete. Predovšetkým to závisí na kvalite stien: ak sa jedná o slabé priečky s veľmi nízkym zoslabením alebo silné steny starého panelového domu, kde je zoslabnutie rádiového signálu veľmi vysoké. Výsledný účinok závisí na prevádzkových skúškach.


Bezdrôtová sieť v administratívnej budove, v ktorej bolo aplikovaných niekoľko prístupových bodov, má obvykle väčšiu kapacitu než aká je potrebná pre obmedzený počet zamestnancov. Dôvodom je prostý fakt, že každý prístupový bod podporuje až 20-30 užívateľov - pokiaľ túto hodnotu znásobíme počtom skutočne nainštalovaných prístupových bodov, dostaneme teoretickú kapacitu vytvorenej bezdrôtovej siete. Mala by byť venovaná pozornosť na to, že pokiaľ je takáto sieť navrhnutá ako verejná, najzaťaženejším prístupovým bodom bude ten v hlavnej hale - alebo - v knižnici bude najzaťaženejším ten prístupový bod, kde sa zhromažďuje najviac čitateľov. Môže sa teda ukázať, že nakoľko mal pre zaistenie plného pokrytia priestoru stačiť jeden prístupový bod, mal by byť počet prístupových bodov zvýšený na dva nebo tri - v závislosti na očakávanej prevádzke - v dôsledku efektivity siete.


Pokiaľ projektujeme lokálnu sieť, určenú iba pre zamestnancov kancelárie, s najvyššou opatrnosťou by malo byť nahliadané na problém so zabezpečením. Vybrané prístupové body a bezdrôtové karty by mali vyhovovať aspoň WPA štandardu, alebo, ešte lepšie, mali by poskytovať aktualizáciu na 802.11i štandard, pokiaľ sa stane schválenou a na trh uvedenou platformou. V prípade verejnej siete bude najproblémovejšou oblasťou aktívny bod hardwaru: ľahká konfigurácia nového užívateľa, systém platený, firewalli pre ochranu proti útokom hackerov, oddelenie bezdrôtových klientov a podobne.
Keď projektujeme bezdrôtovú sieť, ktorá má pracovať vo veľmi priestornej hale alebo skladovej budove, najkomplikovanejšou záležitosťou bude poskytnutie pokrytia celého priestoru, zvlášť pokiaľ budú stroje alebo regáli rádiový signál zoslabovať. Na takýchto miestach sieťová prevádzka nie je príliš veľká, obvykle je obmedzená na jedného alebo dvoch zamestnancov, ktorí dohliadajú na sklad alebo prevádzajú testy výroby. Pokiaľ sa v priestore nachádza niekoľko prekážok, môže byť do stredu haly nainštalovaná všesmerová anténa, napríklad MA-WO24-8X (A72112). Tato anténa by nemala byť namontovaná vysoko, nakoľko jej vertikálny lúč polovičného výkonu je 25°. Mali by sme si pamätať, že veľké stroje alebo regáli môžu blokovať pokrytie celého priestoru haly.


V takomto prípade by sme sa mali rozhodnúť, kde je pokrytie signálom nevyhnutné, a nainštalovať tu ďalšie prístupové body. Náročné anténne inštalácie sa nevyužívajú, pokiaľ je možné podobného výsledku dosiahnuť pomocou dodatočných prístupových bodov. Ceny prístupových bodov sa rapídne znížili, preto sa toto riešenie môže javiť ako pomerne lacné riešenie, ktoré je mimo iného tiež omnoho ľahšie na implementáciu. Veľmi drahé antény a multiplexori sa používajú v extrémnych situáciách - pokiaľ na mieste nemáme k dispozícii žiadnu sieťovou infraštruktúru, môžete použiť WDS režim pre pripojenie niekoľkých prístupových bodov navzájom.


Príklad použitia panelových antén v skladu
Pokiaľ sa budeme zaujímať o inštaláciu bezdrôtovej siete na takýchto miestach, ako sú prednáškové siene, mala by byť naša pozornosť sústredená na rôzne problémy. V takých priestoroch sa nenachádzajú žiadne prekážky spôsobujúce veľké zoslabnutie signálu, ako je to v prípade skladových regálov. Pri projektovaní siete pre tieto miesta by sme mali venovať najväčšiu pozornosť sieťovej kapacite. V týchto sienach býva obyčajne veľký počet ľudí a kapacita siete je tu preto prioritou.


V takomto prípade bude naším prvým krokom odhad priemerného počtu užívateľov súčasné pracujúcich v sieti. Jeden prístupový bod môže poskytovať prístup 20 až 30 užívateľom, takže pokiaľ očakávame maximálne 70 simultánnych užívateľov, budeme potrebovať tri prístupové body. Pokiaľ očakávame 40 užívateľov, budú stačiť dva prístupové body, a pokiaľ maximálny počet užívateľov nepresiahne 30, bude postačovať jeden prístupový bod. Viac menej je potrebné si pamätať, že pokiaľ v tejto oblasti pracuje viac ako jeden prístupový bod, každý z nich by mal operovať na odlišnom kanále (napríklad 1 a 7 pre dva AP nebo 1, 6 a 11 pre tri nainštalované AP).


Ďalším krokom inštalácie bezdrôtovej siete je správne použitie vysielačov. Tie by samozrejme mali byť chránený proti neoprávnenému vonkajšiemu prístupu - najefektívnejším a najjednoduchším riešením je ich upevnenie vo výške, blízko stropu. To tieto zariadenia ochráni pred neoprávneným prístupom a poskytne dobré pokrytie celého priestoru.


Bezdrôtová sieť je obvykle pripojená k vonkajšiemu svetu, takže keď ju projektujeme, mali by sme uvážiť nutnosť poskytnutia potrebnej kabeláže k distribučnému systému alebo k Internetu.


Je veľmi dôležité, aby bolo použite jedine príslušné vybavenie. Mali by sme sa napred rozhodnúť, či majú mať všetci užívatelia neobmedzený prístup k sieťovým zdrojom alebo či budú mať vonkajší užívatelia prístup iba k obmedzenému súboru sieťových služieb (napríklad môžeme poskytnúť prístup užívateľom k internetovým stránkam a e-mailu, avšak môžeme im zakázať použitie FTP). Pokiaľ sa chystáme obmedziť služby, ktorými sú verejné prístupové body, mali by sme zvoliť zariadenie s funkciami aktívneho bodu, ktoré nám zaistia možnosť kontroly nad rôznymi službami poskytovanými našou bezdrôtovou sieťou. Avšak pokiaľ tento aspekt nemá krajný význam, môžeme použiť lacnejšie a jednoduchšie zariadenie bez filtračnej funkcie.


Odporúčané umiestnenie prístupových bodov v závislosti na ich počtu:


1 AP
2 APs and 3 APs