MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

WLAN v dome s jednou rodinou
Archív knižnice
Tu obsiahnuté informácie môžu byť neaktuálne.
Užívateľ, ktorý má vo svojom dome zriadené internetové pripojenie často požaduje prístup k Internetu z rôznych častí domu, dokonca z celého pozemku alebo garáže a záhrady.
Pre dosiahnutie tohto cieľa je najlepším riešením vybudovanie bezdrôtovej siete (WLAN) podľa štandardov 802.11b/g.
In the case of difficulty with building cable installation, the wireless network can also solve the problem with connection of a greater number of household computers to the global network. Depending on the way of providing the Internet to the house, there may be used different variants of installations.
Varianta I - Internet je poskytovaný operátorom káblovej televízie alebo lokálnym operátorom (ISP), ktorý Vás pripojil pomocou Ethernet kábla alebo káblového modemu s Ethernet výstupom.
V tomto prípade budeme potrebovať router s portom (vstupom) WAN vo forme konektora RJ-45 Ethernet. Vhodnými routrami sú:
  • Planex BLW-54PM N2645
  • Linksys WRT54GL N2652
  • WA2204A N2657
  • TP-Link TL-WR542G N2950
Tieto zariadenia umožňujú pripojenie 4 počítačov pomocou kábla a cca tuctu počítačov cez rádiové (WLAN) spojenie.
Kábel od poskytovateľa zapojíme do portu WAN (Internet). Počítače ktoré sme sa rozhodli pripojiť pomocou kábla pripojíme do adekvátnych portov switchu integrovaného v týchto zariadeniach. Ale ostatné počítače ktoré chceme k routru pripojiť musíme vybaviť bezdrôtovými sieťovými kartami, aby boli schopné pripojiť sa k prístupovému bodu (AP), ktorý je vstavaný v zariadení.
Access Point: Linksys WRT54GL (4p-switch &router, 2.4 GHz, 54Mbps)
Internet poskytovaný cez Ethernet
Varianta II - Internet poskytovaný technológiou ADSL (väčšina telekomunikačných operátorov vo svete).
Budeme potrebovať tieto zariadenia:

ADSL modem integrated with access point and switch:
or ADSL modem integrated with switch:
  • TP-Link TD-8840 N2905
  • TP-Link TD-8840B N2906 (Annex B)
  • TP-Link TD-8841 N2908
Tieto zariadenia integrujú ADSL modem, router, switch a AP.
Počítače sú pripojené analogicky ako v prvej variante, t.j. cez Ethernet kábel k switchu na zariadení a bezdrôtovo k AP.

Wireless ADSL2+ Router (Annex A): TP-Link TD-W8910G <br />(4p switch, eXtended Range AP)
Internet poskytovaný ADSL technológiou
Varianta III - Internet je poskytovaný bezdrôtovo s použitím sady: smerová anténa + bezdrôtová sieťová karta v počítači.


Je potrebné použiť minimálne dve zariadenia. Najskôr je potrebné pripojiť prístupový bod pracujúci v móde "klient" (APClient) k smerovej anténe (namiesto PC bezdrôtovej karty), napr.
Pri prevádzke v pásme 5GHz sú vhodnými zariadeniami:
Potom je potrebné Ethernet-ový výstup pripojiť k bezdrôtovému routru, napr.:
Výsledkom je veľmi podobná schéma ako v prvej variante.
Access Point: WA2204C (AP/APC 54Mbps)Access Point: Linksys WRT54GL (4p-switch &router, 2.4 GHz, 54Mbps)
Internet poskytovaný bezdrôtovo
Varianta IV - Internet je poskytovaný bezdrôtovo. Niektoré prístupové body boli vybavené veľmi užitočnou funkciou nazývanou "Wireless Routing Client", ktorá umožňuje nakonfigurovať bezdrôtové rozhranie ako port WAN, ktorý sa nachádza na bežných routroch. Znamená to, že bezdrôtové rozhranie je možné zdieľať pomocou vstavaného routra medzi LAN porty. Výhodou takéhoto riešenia je kompaktnosť - jedno zariadenie zaobstará fnkciu dvoch. Riešenie umožňuje vytvorenie vlastnej konfigurovateľnej subsiete, ktorú je možné riadne zabezpečiť proti neautorizovanému prístupu.
Zariadenia s funkciou Wireless Routing Client:
Vďaka dvojpásmovému rádiovému okruhu, môže byť zariadenie Compex WP54AG N2520 použité v oboch frekvenčných pásmach 2,4 a 5GHz.
Access Point: Compex WP54AG (802.11a/b/g; 2.4 &5 GHz DUAL BAND; 2x LAN - PoE)- CLEARANCE SALE!
AP Compex WPE54AG v móde Wireless Routing Client
K čomu je potrebný router?
Poskytovatelia internetových služieb zvyčajne prideľujú užívateľovi iba jednu IP adresu a ak chce užívateľ pripojiť väčší počet počítačov, môže sa užívateľ obrátiť na poskytovateľa s požiadavkou na pridelenie ďalšej IP adresy alebo použiť router s funkciou prekladu adries NAT (network addresses' translation).
Nakoľko poskytovateľ nie vždy má možnosť alebo vôľu prideliť ďalšiu IP adresu, je použitie routra často neposrádateľné. Základná konfigurácia routra pozostáva z nastavenia WAN adresy - obdržanej od poskytovateľa Internetu, zmene predvolených šifrovacích kľúčov a MAC adries WAN portu (voľba WAN MAC Clone), ak je to potrebné, definovanie lokálnej adresy - adresa brány pre zvyšok domácej siete. Je tiež potrebné nastaviť prístupový bod (AP): zvoliť adekvátny kanál, nastaviť SSID, šifrovanie prenosu (najlepšie WPA štandard) a prideliť heslá. Každé zariadenie poskytuje rôzne dodatočné funkcie, potom ako sa užívateľ zoznámi s obsluhou zariadenia.
Kde umiestniť prístupový bod?
Umiestnenie prístupového bodu silno ovplyvňuje dosah domácej siete v dome a jeho okolí. Skúsenosti s prevádzkou bezdrôtovej siete naznačujú, že signál má ešte dostatočnú úroveň po prechode troma stenami alebo dvoch stropov.
Takže je optimálne AP umiestniť do takého miesta, kde bude sieť prevažne používaná, napr. detská izba alebo pracovňa. Ak má byť sieť dostupná v celom dome, je vhodné AP umiestniť do geometrického stredu domu. Ale ak chceme pokryť aj záhradu alebo garáž je vhodné ho umiestniť k oknu. V takom prípade je možné, že úroveň signálu vo vzdialenej izbe na druhom konci domu nebude dostatočná. Vo všeobecnosti nie je možné predpokladať dosah a úroveň signálu v konkrétnej situácii bez testov. Test je tou najlepšou cestou ako nájsť optimálne umiestnenie
Ak si prajeme pokryť celý dom a záhradu, ale umiestnenie AP blízko okna neprináša želaný efekt, môžeme vyskúšať trik s dvoma anténami.
Prečo niektoré zariadenia majú dva antény?
Časť bezdrôtových zariadení je vybavená dvoma skutkovacími anténami, iné majú iba jednu anténu. Zariadenia s dvoma anténami ich využívajú špecifickým spôsobom na zlepšenie kvality prenosu. (rôznorodosť).
Príjmač v zariadení neustále vyhodnocuje signál z oboch antén a pre príjem volí tú anténu, ktorá má silnejší signál. Rovnaká anténa je potom zvolená pre vysielanie. Výhoda takejto prevádzky je rozoznateľná hlavne v miestnostiach, kde sa rádiové vlny mnohokrát odrážajú od stien, zariadení alebo ľudí. Ak má príjmač iba jednu anténu, môže dôjsť k situácii, že k anténe dorazia dva rozdielové vlny, ktoré sa navzájom vyrušia a úroveň príjmaného signálu poklesne. V prípade, že má zariadenie dve antény, je veľká šanca, že signál na druhej anténe nie je odrazmi ovplyvnený a má dostatočnú úroveň.
Je treba opäť pripomenúť, že prístupový bod neustále overuje, ktorá anténa má lepší príjem a túto anténu potom používa na komunikáciu, takže je nemožné v jeden moment AP nezávisle používalo obe antény. Vráťme sa späť k nášmu príkladu, že chceme pokryť signálom celý dom a záhradu. Prístupový bod teda umiestnime do geometrického stredu domu. Pôvodnú anténu necháme zapojenú v AP, táto bude slúžiť na prenos v rámci domu. Na druhý anténny vstup pripojíme panelovú anténu (napr. ATK-P1 - A7130), s použitím špeciálneho kábla.
Anténu nainštalujeme v blízkosti okna, tak aby smerovala do záhrady. S takouto konfiguráciou sme schopní používať bezdrôtovú sieť v dome aj v záhrade alebo garáži. Podľa toho čo sme opísali vyššie, nie je možné obsluhovať naraz viacej bezdrôtových klientov - jedného v dome a druhého v záhrade, pretože prístupový bod môže v jednom momente obsluhovať iba jednu anténu. Takýto druh prevádzky nie je príliš pohodlný. V každom prípade, AP je schopné obsluhovať viacero klientov v dome, pretože všetci sú pripojený cez tú istú anténu. Podobne, nie je problém obsluhovať viacero klientov umiestnených v záhrade.
Ako nastaviť bezdrôtové karty?
Konfigurácia bezdrôtových kariet nie je zložitá úloha. Podľa inštrukcií v manuáli je potrebné nainštalovať správne ovládače. Potom je potrebné nastaviť správnu IP adresu, bránu (gateway) - IP adresu routra, "infrastructure" mód, SSID prístupového bodu, šifrovacie kľúče. Pri voľbe karty je treba dbať na výber podľa šifrovacích schopností, aby boli zhodné so schopnosťami prístupového bodu. Bežne sú dostupné karty so zastaranou metódou WEP. Novšie karty podporujú starú metódu WEP ako aj novú a bezpečnejšiu metódu WPA. Ak máme na výber z oboch metód, volíme odporúčanú metódu WPA.
Viac o móde prevádzky ad-hoc
Bezdrôtové karty môžu pracovať aj móde, ktorý zaručuje priame spojenie medzi nimi, bez potreby použitia prístupového bodu. Ak používate Internet na jednom osamotenom PC a príležitostne by ste chceli mať možnosť zapojiť do siete napr. notebook s bezdrôtovou kartou, najlacnejším riešením je zakúpenie bezdrôtovej sieťovej karty pre PC, ktorú nakonfigurujete do módu ad-hoc, pridelíte adekvátne SSID, šifrovacie kľúče, správnu IP adresu (z inej triedy ako má karta do Internetu). Potom rovnakým spôsobom nastavíte kartu na notebooku a na stolnom PC nastavíte zdieľanie Internetového pripojenia (internet connection sharing) alebo ľubovoľnú aplikáciu implementujúcu SW router. Takto vybudujete malú, lacnú bezdrôtovú sieť. Nevýhodou je, že stolný počítač musí byť zapnutý ak chcete pristupovať do Internetu z notebooku.
Wireless ADSL2+ Router (Annex A): TP-Link TD-W8910G <br />(4p switch, eXtended Range AP)
Príklad použitia
Odporúčame Vám sa zoznámiť s týmito článkami Svojpomocná príručka pre WLAN poskytovateľov popisujúca základné pravidlá pri inštalácii WLAN siete a článok WLAN - vnútorné inštalácie.