Zásady reklamácie a vrátenia tovaru zakúpeného v našom internetovom obchode

Pokiaľ chcete reklamovať u nás zakúpeny tovar kliknite na nasledujuci text "Nová reklamácia" a vyplňte formulár. Následne si vytlačte sprievodný list reklamácie, ktorý doručte na predajnu s reklamovaným tovarom.
Podkladom pre vybavenie reklamácie je záručný list, ktorý musí byť dodaný predajcom či výrobcom (DIPOL). Pokiaľ pre určitú položku výrobca taký list nevystavil, postačujúcim dokumentom je kópia dokladu o zakúpení.
1. DIPOL lehoty a podmienky záruky.
1.1.
Štandardná záručná lehota trvá 24 mesiacov od dátumu predaja.

1.2.
Všetky štítky výrobku a záručné plomby musia byť úplné a neporušené.

1.3.
Záruka sa nevzťahuje na každé poškodenie spôsobené nehodou alebo nesprávnym použitím výrobku, napr. pád, zaplavenie atď.
Záruka tiež nezahrňuje zodpovednosť za výrobky upravené spotrebiteľom či užívateľom, napr. odrezanými alebo zmenenými konektormi.

1.4.
Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené úderom blesku alebo poruchami elektrického vedenia.

1.5.
Na zariadení s upraveným softwarom, ktorý nebol doporučený výrobcom, sa záruka nevzťahuje.

1.6.
Reklamačný protokol musí obsahovať aspoň reklamačný list, ktorý musí byť kompletne vyplnený. Tento výrobok musí mat všetky užívateľské manuály, príslušenstvo atd. a musí byť riadne zabalený.

1.7.
Reklamácia nemusí byť uznaná, pokiaľ žiadosť nie je riadne vyplnená, obzvlášť ak na reklamačnom protokole chýbajú popisy chýb alebo pokiaľ balenie nieje kompletne.

1.8.
Spoločnosť DVA2YA sro si vyhradzuje právo vykonať platenú opravu a vopred zákazníka o tejto situácii informovať


2. Podrobnosti reklamačného konania
2.1. Preprava.

2.1.1.
Všetky zásielky sú poistene.

2.1.2.
Zákazník by mal vždy skontrolovať obsah svojho balíka v momente doručenia, a to za prítomnosti kuriéra.

2.1.3.
V prípade viditeľného poškodenia balenia (sú prípady pochybnosti, že produkt vo vnútri balíka nie je v poriadku a môže byť poškodený), zásielka nesmie byť prijatá a ihneď by mal byť spravený zápis o poškodení alebo strate.

2.1.4
Pri prijatí zásielky by mal Zákazník balíky rozbaliť v prítomnosti kuriéra a skontrolovať hmotný stav výrobku. V prípade akéhokoľvek poškodenia je treba vyplniť reklamační list (mal by byť poskytovaný kuriérom). Jednu kópiu tohto formulára si odoberie kuriér, druhá kopia musí byť zaslaná na adresu Dipol.sk, alebo zaslaná e-mailom na shopZAVINACdipol.sk.
To nám umožní v čo v najkratšom čase vybaviť reklamáciu a zaistiť zásielku nového tovaru.

2.1.5.
Bezodkladne po prijatí tovaru po reklamácii je potrebné skontrolovať obsah balenia s dodaným daňovým dokladom (faktúra) a obsahom vytvorenej objednávky.
V prípade, že nájdete nezrovnalosť, oznámte túto skutočnosť čo najskôr zatelefonovaním na číslo: 043 23 88 056, zaslaním opisu situácie s kontaktnými údajmi emailom: shopZAVINACdipol.sk alebo faxom na číslo: 043 23 88 057.
2.2. Vrátenie tovaru.

2.2.1
Zákazník má právo vrátiť výrobky zakúpené vo forme zásielky u spoločnosti DVA2YA sro behom 10 dní od dátumu doručenia bez udania akéhokoľvek dôvodu. Vrátenú zásielku prijímame za predpokladu, že tovar nebol použitý a je stále v pôvodnom a nepoškodenom balení.

2.2.2.
Vrátený tovar Zákazník posiela na vlastné náklady s originálnym dokladom o kúpe, alebo faktúrou, záručným listom (pokiaľ bol vydaný), spoločne s informáciou či má byť náhrada tovaru spravená započítaním hodnoty tovaru do ďalšej spracovávanej objednávky alebo prevodom na uvedený bankový účet.

2.2.3.
Vrátený tovar musí byť dôkladne zabalený, aby bol chránený proti poškodeniu behom prepravy. Balenie by malo obsahovať detailný popis výrobku: kódy (uvedené na vystavenej faktúre), celé názvy, počty kusov a spiatočnú adresu. Balík musí byť výrazne označený poznámkou .""VRÁTENE"".


2.3. Vadné výrobky.

2.3.1. Závady zistené pred použitím.

2.3.1.1.
Pokiaľ po doručení (avšak nie dlhšie ako po 48 hodinách) výrobok vykazuje nejaké vady (tj. že nové zariadenie patrične nepracuje), žiadame zákazníka o predanie tohto výrobku na pobočku spoločnosti DVA2YA s.r.o alebo (po predošlej dohode) o odoslanie výrobku do Servisného strediska na náklady spoločnosti DIPOL. Kontakt na servisné stredisko: shop@dipol.sk alebo na telefónnom čísle +421 43 23 88 056.
Spoločnosť DIPOL nevyzdvihuje balíky zaslané na ich náklady, pokiaľ tento spôsob nebude dohodnutý zo Servisným strediskom.

2.3.1.2.
Výrobok by mal byť zaslaný späť vo svojom pôvodnom obale, a to dôkladne zabalene, s vyplneným formulárom žiadosti, kópii dokumentu o predaji a záručným listom (pokiaľ bol vydaný).

2.3.1.3.
Pokiaľ vadný výrobok nevykazuje znaky použitia, je kompletný a jeho obal je v dobrom stave, vymeníme ho za rovnaký výrobok v dobrej pracovnej spôsobilosti a dopravíme ho na naše náklady. Pokiaľ táto výmena nieje možná, uhradíme zaplatenú čiastku.

2.3.1.4.
Pokiaľ vadný výrobok vykazuje znaky použitia alebo nie je kompletný, alebo je poškodený jeho obal, alebo existujú iné dôvody neumožňujúce výmenu, výrobok bude v najkratšej Písomná sťažnosť musí obsahovať aspoň tento reklamačný list ktorý musí byť kompletne vyplnený.
2.3.2. Škody vzniknuté v priebehu používania.

2.3.2.1.
Pokiaľ je vadný výrobok zaslaný na záručnú opravu (tj. porucha je výsledkom vnútorného poškodenia a nie vonkajšej sily. Zákazník sa zaväzuje k zaslaniu tohto výrobku na jeho vlastné náklady. Výrobky zaslané na náklady spoločnosti DVA2YAsro nebudú vyzdvihnuté, iba ak by bol tento spôsob dohodnutý so Servisným strediskom..

2.3.2.2.
Pokiaľ zariadenie nie je kvalifikované ako oprava v rámci záruky, vyčíslime náklady za prevedenú opravu.

2.3.2.3.
V prípade zistenia, že je výrobok v dobrej pracovnej spôsobilosti a prisudzovaná porucha bola v skutočnosti spôsobená nevhodným používaním, bude výrobok zaslaný späť na náklady Zákazníka s dodatočnými nákladmi na servis / testovanie, v rozsahu od 10 do 50 EUR, závisiace od rozsahu vykonanej servisnej práce.

2.3.2.4.
Zariadenie poslané k nám by malo byť kompletné (napr. s vadným satelitným prijímačom očakávame taktiež jeho diaľkové ovládanie a kompletné príslušenstvo). Všetko by malo byť dôkladne zabalené v pôvodnom balení, s vyplneným reklamačným listom, kópiou dokumentu o zakúpení a záručným listom (pokiaľ bol vydaný). Balík musí byť výrazne označený poznámkou ""SERVIS"".

2.3.2.5.
Písomná sťažnosť musí obsahovať Reklamačný list ktorý musí byť kompletne vyplnený.

2.3.2.6.
V prípade oprávnenej reklamácie bude výrobok opravený v najkratšej možnej dobe, ktorá je podľa občianskeho zákonníka a zákona na ochranu spotrebiteľa.

2.3.2.7.
Ak nie je možné zariadenie opraviť ani vymeniť za nové - vrátime peniaze za predmetný tovar.