MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

Zosilňovače v anténnych inštaláciách
Archív knižnice
Tu obsiahnuté informácie môžu byť neaktuálne.
Kanálové zosilňovače (kanálové moduly) - používajú sa v stredne veľkých a veľkých komunálnych inštaláciách (MATV systémy). Zosilňujú jednotlivé kanály (hlavná výhoda) a sú vopred pripravené (naladené) výrobcom (nevýhoda). Ich základnými parametrami sú: selektívnosť - znázorňujúci útlm nežiaducich signálov (klasicky >25dB pri jednokanálovej roztoči), a vysoká maximálna výstupná úroveň (klasicky >120dBuV).
Typický šumový činiteľ je približne 4 dB, a zisk 40 dB. Je možné je zoskupiť do súprav, ktoré majú dva výstupy. Kanálové zosilňovače umožňujú nastavenie zisku v rámci 20 dB pásma. V prípade zmeny kanálu je možné vrátiť kanálový modul (cena sa pohybuje okolo 10 EUR).
ZG-201 (R90512), ZG-301 (R90515), ZG-401 (R90517), ZG-601 (R90538) - štandardné kanálové zosilňovače s vysokou výstupnou úrovňou, pre siete napájajúce až 250 vývodiek.

 


Názov

ZG-201

ZG-301

ZG-401

ZG-601

Kód

R90512

R90515

R90517

R90538

Pmax [dBuV]

123.5

123.5

123.5

123.5

G [dB]

30

50

53

52

A+2 [dB]

-

27

32

28

A+3[dB]

-

-

53

42

T [dB]

20

20

20

20

Domové zosilňovače - sa používajú v komunálnych inštaláciách a distribučných systémoch káblového televízneho vysielania. Jeden domový zosilňovač sa obvykle používa pre jedno poschodie alebo celú menšiu budovu. Tieto zosilňovače majú jeden širokopásmový vstup, jeden výstup a často tiež skúšobný výstup (obvykle -20 dB).
Sú vybavené zdrojom energie a zaisťujú vyrovnávanie útlmu káblu (môže to byť nastavené v rámci 20 dB pásma). Typický šumový činiteľ je 8 dB, a zisk 40 dB. Ich výhodou je vysoká výstupná úroveň (obvykle 120 dBuV), a ich tienená stránka - sú pomerne dosť drahé. Často sú vybavené spätným kanálom.
 • HA-123 (R82301) - pre väčší počet odberateľov, k dispozícii je tiež verzia so spätným kanálom,
 • CF-716 (R90443) - verzia CF-715 navrhnutá pre inštalácie s IF/IF konverziou, tzn. pracujúca v 87-2150 MHz pásme.

 


Názov

HA-123

CF-716

Kód

R82301

R90443

Pásmo

TV

TV/IF

Pmax [dBuV]

117

120/120

G [dB]

28

47/40

T [dB]

20

20/15

KT [dB]

20

18/-

KZ [MHz]

-

5-65

Domové zosilňovače s viacerými vstupmi - používané v stredne veľkých inštaláciách (až 50 vývodiek). Majú pásmové vstupy s nastaviteľným ziskom, avšak nevyrovnávajú útlm káblu. Zosilňovače štandardne umožňujú napájať predzosilňovače prostredníctvom koaxiálnych káblov, majú jeden výstup a navyše tiež skúšobný výstup. Sú vybavené svojim vlastným zdrojom energie. Typický zisk 35 dB, šumový činiteľ 7 dB, maximálna výstupná úroveň 114 dBuV.
 

Názov

MA-024

MA-025

CA-310

Kód

R821101

R821201

R904014

Pásmo

BI+FM/VHF/UHF*2

BI+FM/VHF/UHF

VHF/UHF/UHF*

Pmax [dBuV]

115

115

110

G [dB]

30

30

35(FM-25)/42

NF [dB]

5/7

5/7

5

Odberateľské zosilňovače - používané v malých inštaláciách (až 20 vývodiek), majú jeden širokopásmový vstup a dva obvody s nezávisle nastaviteľným ziskom v VHF a UHF pásmach. Štandardne umožňujú napájanie anténnych predzosilňovačov prostredníctvom koaxiálneho káblu. Ich výhodou je ich vlastný zdroj energie a nízka cena, podobne ako u vonkajších zosilňovačov (tie však nie sú vybavené vlastným zdrojom energie). Typický zisk 24 dB, šumový činiteľ 2-4 dB, maximálna výstupná úroveň 102 dBuV.
 • CA-210 (R90460) - pre distribúciu anténneho signálu v byte, dome alebo malej budove, s nízkym šumovým činiteľom, je schopný napájať predzosilňovače (24 V),
 • CA-215 (R90461) - ako je uvedené vyššie, je schopný napájať predzosilňovač (12 V),
 • AI-200 (R90450) - ako je uvedené vyššie, bez možnosti napájania predzosilňovača,
 • AI-223 (R90452) - zosilňovač s 5-65 MHz spätným kanálom, pre distribúciu káblového televízneho vysielania v byte,

 


Názov

CA-210

CA-215

AI-200

AI-223

Kód

R90460

R90461

R90450

R90452

Pásmo

VHF/UHF

VHF/UHF

VHF/UHF

VHF/UHF/S

Pmax [dBuV]

102

102

102

105

G [dB]

24/25

24/25

14/24

25

T [dB]

16/12

16/12

16/12

15

KT [dB]

-

-

-

5

KZ [MHz]

-

5-65

5-65

5-65

Pásmové zosilňovače a predzosilňovače - používané pre zosilnenie nízkych signálov, ktoré sú na úrovniach pod technickými podmienkami kanálu domových zosilňovačov. Sú pomerne lacné, obzvlášť v porovnaní s kanálovými zosilňovačmi. Vo veľmi problematických podmienkach by mali byť použité kanálové zosilňovače umiestnené priamo pri anténe. Typický šumový činiteľ je 2 dB, zisk 20 dB. Majú jeden vstup a sú napájané prostredníctvom koaxiálneho káblu.
 • AA-101 (R90100) - UHF pásmo, napájaný 24V,
 • AA-102 (R90102) - UHF-V pásmo, napájaný 24V.

 


Názov

AA-101

AA-102

Kód

R90100

R90102

Pásmo

UHF

BV

Pmax [dBuV]

100

100

G [dB]

12

12

NF [dB]

3

3

Vonkajšie zosilňovače. Používajú sa v malých inštaláciách a obvykle sú vybavené pásmovými vstupmi s nastaviteľným ziskom. Predpokladá sa možnosť napájania predzosilňovačov, avšak bez vyrovnávania útlmu káblu (krátke vzdialenosti). Zisk je na úrovni 30 dB, šumový činiteľ 8 dB, maximálna výstupná úroveň 110 dBuV. Tieto zosilňovače majú iba jeden výstup a sú napájané prostredníctvom koaxiálneho káblu. Hlavnou výhodou je nízka cena, tieniaca stránka - vystavenie podmienkam prostredia, čo môže zvýšiť početnosť poruchovosti.
 • AM-407 (R903031) - 4 vstupy: UHF, UHF, VHF, FM
 • AM-417 (R903717) - 4 vstupy: UHF, UHF, VHF, FM
 • AM-105 (R903008) - 2 vstupy: VHF, UHF
 
NázovAM–407AM–417AM-105
KódR903031R903717R903008
Pásmo41-108/III/
UHF*/UHF
41-108/III/
UHF*/UHF
VHF/UHF*
N. of inputs
442
Pmax [dBuV]108108108
G [dB]26/26/38/3826/26/38/3830/36
T [dB]22/1622/1622/16
NF[dB]<5/<5.5<5/<5.5<5/<2.5
Napájanie+24V/45mA+12V/45mA+24V/45mA