MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

Mobilná telefónia

Antény, konektory, spojky

Zvyšuje vonkajšia anténa rýchlosť LTE?
Prístup k bezdrôtovému internetu prostredníctvom mobilných sietí je čoraz obľúbenejšou službou. Rastúca popularita tejto služby medzi účastníkmi je výsledkom mobility, vyšších výkonov a nižších cien. Absolútnym vrcholom je technológia LTE, ktorá umožňuje dosahovať rýchlosti prenosu údajov, ktoré sú podobné tým, ktoré sú v pevných/káblových alebo WiFi sieťach.
LTE
LTE (Long Term Evolution) je technológia mobilnej siete, ktorá umožňuje teoretickú rýchlosť sťahovania (v rádiovej vrstve) 150 Mbps s šírkou kanálu 20 MHz.
Technológia LTE je flexibilná v zmysle frekvenčného pásma a šírky pásma prenosového kanála. Siete LTE môžu pracovať vo frekvenčných pásmach od 700 MHz (vidiecke oblasti - dlhší dosah) do 2,6 GHz (metropolitné oblasti - vyššia kapacita). Dôležitým prvkom LTE je technológia MIMO (Multiple Input Multiple Output), ktorá zvyšuje účinnosť prenosu tým, že na obidvoch koncoch prenosových liniek používa viacero antén.

LTE Advanced
LTE Advanced je ďalším rozšírením normy LTE. Vlastníci zariadení kompatibilných s LTE-A môžu teoreticky dosahovať prenosy až do 300 Mbit/s, čo je možné zoskupením niekoľkých frekvenčných pásiem.
Rýchlosť sťahovania až do rýchlosti 300 Mbit/s a ​​rýchlosť odosielania až 50 Mbit/s je umožnená pripojením dvoch pásiem v rôznych frekvenčných rozsahoch, napríklad vo frekvenčných pásmach 1800 MHz a 2600 MHz. LTE Advanced používa širokopásmové pásma s rozlíšením 20 MHz v štandarde LTE FDD (Frequency Division Duplex) s rozdelením pásiem medzi download a upload kanály.
Vonkajšia anténa
V mnohých prípadoch, keď je mobilné zariadenie v dlhšej vzdialenosti od základňovej stanice alebo je zastreté rôznymi prekážkami, existujú problémy s primeranou silou signálu. Zvyčajne sa môžu problémy vyriešiť pripojením modemu k vhodnej vonkajšej anténe. Niekedy sa taká anténa môže použiť aj na zlepšenie komunikácie s konkrétnou základňovou stanicou, ktorá ponúka napr. výhody LTE-A. V každom prípade je dôležité kupovať širokopásmové antény, ktoré môžu pracovať v "starých" a "nových" pásmach LTE a môžu poskytnúť výhody agregácie pásma.
LTE/GSM/3G anténa TRANS-DATA KPZ LTE 6/8 MIMO
Anténa ATK-LOG ALP LTE MIMO 2x2 800-3000MHz A7054_5
Anténa ATK-LOG LTE MIMO 800-2170MHz A7056_5
Anténa TRANS-DATA LTE KPZ 6/8 MIMO 806-2700 MHz A741022
Najpopulárnejšie širokopásmové antény na zlepšenie pripojiteľnosti v pásmach LTE.
Pred výberom externej antény by mal používateľ skontrolovať parametre signálu prijímaného modemom LTE. Zvyčajne sa to môže stať spustením sieťového diagnostického panelu, ktorý ponúka softvér smerovača alebo modemu. Parametre sa majú porovnať s hodnotami uvedenými nižšie.
 • RSRP (dBm) - (Reference Signal Receive Power) - meranie intenzity signálu.
  • Viac ako -79 dBm - veľmi dobrá sila signálu,
  • Od -80 dBm do -90 dBm - dobrá sila signálu,
  • Od -91 dBm do -100 dBm - slabá sila signálu.
  • Potreba vonkajšej antény alebo nájdenie lepšej polohy modemu
  • Menej ako -100 dBm - veľmi slabá intenzita signálu. Je potrebné použiť vonkajšiu anténu
 • RSRQ (dB) - (kvalita prijímaného referenčného signálu) - meranie kvality signálu.
  • Viac ako -9 dB - veľmi dobré,
  • Od -10 dB do -15 dB - dobré,
  • Od -16 dB do -20 dB - zlé. Potreba vonkajšej antény alebo nájdenie lepšej polohy modemu
  • Menej ako -20 dB - veľmi zlé Je potrebné použiť vonkajšiu anténu
 • SINR (dB) - (Signal to Interference plus Noise Ratio) - meranie kvality signálu vzhľadom na rušenie.
  • Viac ako 21 dB - veľmi dobré,
  • Od 13 dB do 20 dB - dobrý,
  • Od 0 dB do 12 dB - zlé. Je potrebné použiť vonkajšiu anténu
  • Menej ako 0 dB - veľmi zlé. Je potrebné použiť vonkajšiu anténu
 • RSSI - Indikátor intenzity signálu
  • Viac ako -73 dBm - veľmi dobré,
  • Od -75 dBm do -85 dBm - dobrý,
  • Od -87 dBm do -93 dBm - zlé. Potreba vonkajšej antény alebo nájdenie lepšej polohy modemu
  • Menej ako -95 dBm - veľmi zlé. Je potrebné použiť vonkajšiu anténu
Keď modem tento softvér neponúka, intenzita signálu môže byť často odhadnutá na základe LED/LCD indikátora zariadenia.
Sila signáluJednotka hodnotyPočet čiarok/bodiek (intenzita signálu)
-105...-100dBm0
-100...-95dBm1
-95...-90dBm2
-90...-85dBm3
<-85dBm4
Úloha vonkajšej antény pre rýchlosť LTE
Často sa stáva, že napriek veľmi dobrej úrovni signálu LTE je prenosová rýchlosť neuspokojivá. V takomto prípade by ste mali používať externú anténu a nasmerovať ju na inú základňovú stanicu (často veľmi nízke rýchlosti sú spojené s veľkým počtom používateľov pripojených k jednej základnej stanici).
Ďalším spôsobom, ako zvýšiť rýchlosť, je skontrolovať, či poskytovateľ služieb ponúka službu LTE Advanced v danej oblasti. Používateľ musí byť samozrejme vybavený modemom podporujúcim tento štandard.
Niekedy sú problémy s LTE-A službou spojené s komunikáciou modemu s nesprávnou základňovou stanicou. Jednoducho modem komunikuje s "najsilnejšou" základňovou stanicou, ktorá nepracuje v štandarde LTE-A. Na vyriešenie tohto problému by sa používateľ mal naučiť (od operátora), kde je najbližšia základňová stanica pracujúca v technológii LTE-A s agregáciou pásma (výhodne umiestnená v opačnom smere ako najbližšia / najsilnejšia základňová stanica, ktorá nepodporuje LTE -A).
V prípadovej štúdii bol užívateľ vybavený LTE-A modemom, ale najvyššia rýchlosť sťahovania bola na úrovni 10 Mbps a rýchlosť uploadu dosiahla len 1Mbps. Dôvodom bolo, že modem komunikoval so základňovou stanicou, ktorá nepodporuje štandard LTE-A. Situácia je uvedená na mape nižšie.
Situačná mapa - usporiadanie základňových staníc vzhľadom na polohu používateľa
Modem používateľa pripojený k základňovej stanici na západe, ktorý nepodporoval LTE-A a dátové rýchlosti boli neuspokojivé. Rýchlosť sa dramaticky zvýšila po aplikácii externej antény, ktorá bola nasmerovaná na základňovú stanicu na juhovýchode. Stanica toho istého operátora pracuje v štandarde LTE-A s agregáciou pásma.
Pohľad na vonkajšiu LTE anténu A741022, ktorý vyriešil problém
Zvýšenie dátových rýchlostí je uvedené na obrázku nižšie. Test bol vykonaný pomocou webovej stránky www.speedtest.net.
Testy rýchlosti po inštalácii antény LTE A741022
(Speedtest.net)